Welcome to the Netflix Partner Help Center. Have a question or need help with an issue? Send us a ticket and we'll help you to a resolution.

TABLE OF CONTENT

     Giriş

     Dublaj Yönetmeni

     Dublaj Asistanı

     Uyarlama

     Sanatçı Seçimi

     Seslendirme

     Miksaj

     Sektör ya da İçerik Türüne Göre Yönerge ve Tavsiyeler

     Kaynaklar

 

Giriş

Netflix, dublajı yalnızca bir dil materyali olarak değil, prodüksiyonun parçası olarak görür. Yaratıcı mükemmelliği en üst seviyeye taşımak için dublajda yapılabileceklere ilişkin yaygın uygulamaların ötesine geçmeyi teşvik ediyoruz. Küresel sürümleri içerik üreticilerimizin orijinal vizyonu ve izleyicilerimizle yakından uyumlu hale getirip izleyicilerimizde "dilsel unsurların gerçek olmamasına dair şüphenin bastırılmasını" sağlayacak kusursuz bir deneyimle güven oluşturmayı hedefliyoruz.

Netflix dublajlarında yaratıcı mükemmelliği en üst seviyeye taşımaya hizmet eden yöntemler:

 • Orijinal içeriğe ait yaratıcı amacın bağlama dayalı olarak anlaşılması
 • İş akışımızın tüm yönlerinde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık açısından ilgili grupların uygun şekilde temsil edilmesi
 • Hedef dilin normlarına göre uyarlanmış diyalogda doğal ifadelerin kullanılması
 • Dudak senkronizasyonunun son derece doğru olması
 • Seslendirmenin özgün olması
 • Orijinal film müziği ile diyalog miksajının sürükleyici olması

Dublaj iş akışında önemli rol oynayan yaratıcı kişiler için genel kapsamlı temel ilkeler,

sektör ya da içerik türüne göre yaratıcı yönergeler, Netflix dublajlarının hikayesine genel bakış ve dublaj endüstrisinin kısa bir geçmişi aşağıda verilmiştir.

Dublaj Yönetmeni

Temel İlke:

Dublaj veya sanat yönetmeni geminin kaptanıdır ve projenin genel anlamda başarıya ulaşmasından sorumludur. Editör ve miksajcı ile iş birliği yaparak, tüm kayıtları inceleyen yönetmenin amacı tutarlı, özgün ve net bir dublaj elde etmektir. Dublaj yönetmeni uyarlama incelemesi, oyuncu seçimi, performans notları, sesin alınması ve miksaj incelemesi yoluyla dublajın teslim edilmesini hedefler. Nihayetinde ortaya çıkan dublaj, orijinal içerik üreticinin sanatsal amacıyla mümkün olduğunca uyumlu olmalı ve yerel izleyiciler için olabildiğince özgün şekilde sunulmalıdır.

Diğer Tavsiyeler

Yönetmen; uyarlamacı, cast direktörü (bütçeye dahil edildiyse), seslendirme kadrosu, miksajcılar ve iş ortağı proje yöneticileri ile açık ve ulaşılabilir bir hedef belirlemelidir.

 • Yönetmen, her ekip üyesinin projenin başarıya ulaşması için elinden gelenin en iyisini yapma konusunda desteklendiğini hissettiği olumlu bir çalışma ortamı yaratmalıdır.
 • Yönetmen, saat başına döngü ya da kelime sayısının not tutulması, arızi amaçlı çalışanların seçilmesi ve takviminin belirlenmesi, gerekli ses kayıtlarının gözden geçirilmesi dahil projenin zaman çizelgesi hakkında ekibi bilgilendirmelidir.
 • Yönetmen, stüdyo ile iş birliği yaparak proje sonrasında inceleme ve analiz amacıyla, yeniden yazılan tüm diyalogları doğru şekilde takip etmelidir.
 • Kayıttan önce, yönetmen ve belirli projelerde Netflix Dil Prodüksiyon Amiri uyarlanan senaryoyu okumalı ve yorum ile notlarını uyarlamacıyla paylaşmalıdır. Dizilerde bu süreç yalnızca ilk bölümler için geçerlidir. 
 • Kayıt zaman çizelgesi sırasında yönetmen, yeni senaryolar yazılırken uyarlamacıya geri bildirim vermelidir.
 • İlk sahneler veya bölümler kaydedildikten sonra yönetmen bu performansları incelemeli ve karakterler ile içeriğin genel tonu daha belirgin hale geldikçe bunları tekrar gözden geçirmeyi ya da yeniden kaydetmeyi hesaba katmalıdır.

Dublaj Asistanı

 • Dublaj asistanı, dublaj yönetmeni ve dublaj stüdyosunun ihtiyaçlarına göre kayıt oturumlarını planlamak için içeriği izlemeli ve senaryonun düzenlenmiş halini hazırlamalıdır.
 • Dublaj asistanı, dudak senkronizasyonunu kontrol etmekten, kayıtlar sırasında seslendirme sanatçılarına yardımcı olmaktan sorumludur. Böylece yönetmen birincil olarak performansa odaklanabilir.
 • Dublaj asistanı ayrıca, stüdyo ile iş birliği yaparak proje sonrasında inceleme ve analiz amacıyla, yeniden yazılan tüm diyalogları doğru şekilde takip etmelidir.

Uyarlama

Temel İlke:

Zorlu bir süreç olan uyarlama, önem bakımından dublaj veya sanat yönetmeninin görevleriyle eş değerdir çünkü kusursuz bir uyarlama olmadan, yüksek maliyetli stüdyo çalışmaları sırasında sorunları düzeltmek için ek zaman harcanır ve kültürel olarak yanlış yorumlanan unsurlar, izleyicilerin şikayette bulunmasına ve medyanın olumsuz ilgisine neden olur.

Uyarlamacının hazırladığı diyalog aşağıdaki gereklilikleri karşılamalıdır:

 • Orijinal içeriğinyaratıcı amacını koruma 
 • Kültürel açıdan önemli referansları koruma ve gerektiğinde doğru şekilde uyarlama
 • Mümkün olduğunca "kusursuz" bir senkronizasyon elde etme (seslendirme stili dublajlar hariç)
 • Kelime seçimi ve anlatım açısından hedef dilde kulağa doğal gelme 

Sanatçı Seçimi

Temel İlke:

Ses seviyesi, perde, telaffuz ve atak dilden dile büyük oranda farklılık gösterebileceğinden ekranda görünen oyuncuların sesiyle tam olarak eşleşme sağlamak, kusursuz sanatçı seçimi için her zaman gerekli değildir. Bununla birlikte, karakterin özelliklerine uygun seslendirme sanatçıları ile çalışılmalıdır. İlgili oyuncunun kimliği özgün biçimde temsil edilmelidir. Seslendirme sanatçılarının yaşa uygun şekilde seçilmesi önerilir ancak ses uyumu ve performans arasında denge kurulmalıdır.

Bu süreç projeden projeye değişebileceğinden ideal olarak dublaj yönetmeninin seslendirme sanatçılarının seçimine karar vermesi gerekir (tabii ki, içeriğin orijinal yaratıcı ekibi söz konusu seçimi denetlemek istemiyorsa). İlgili oyuncunun kimliği özgün biçimde temsil edilmelidir. Seslendirme sanatçılarının yaşa uygun şekilde seçilmesi önerilir ancak ses uyumu ve performans arasında denge kurulmalıdır.

Seslendirme

Temel İlke:

Dublajda başarılı seslendirme yapmak için benzersiz beceriler gerekir çünkü bu süreç hiçbir zaman dikkati kendisine çekmez, aksine ekranda görünen performansı kusursuz şekilde tamamlar. Bu amaç doğrultusunda dublaj oyuncusunun işi, ekranda görünen karakteri kendi içinde (karakteri harekete geçiren unsurları ve geçmişini empati kurarak anlayıp) somutlaştırma ile dudak senkronizasyonu dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere karakterin ekranda görünen fiziksel davranışlarını dışarıdan gözlemleme arasında denge kurmayı içerir.

Olağanüstü derece başarılı senkronizasyon, yalnızca ağız hareketlerini değil, nefes alıp vermeyi özellikle hesaba katarak vücudun tüm etkileşimlerini içerir. Kurmaca olmayan içerikler ve reality içerikleri söz konusu olduğunda senkronizasyon belirli bir husus olmasa da içeriğin yaratıcı amacına gereken özen gösterilmelidir. Böylece seslendirme, yalnızca çeviriyi sunmak yerine izleyici deneyimini destekler.

Diğer Tavsiyeler:

 • Belirli projeler için, gizlilik sözleşmesi (NDA) imzalandıktan sonra seslendirme sanatçısına, mümkünse kayıt oturumlarından önce uyarlanmış senaryo ve videoya erişim izni verilmelidir. Bu sayede sanatçı, stüdyoda daha kolay şekilde hazırlanıp performans gösterebilir. Açıklamaya yapmaya daha az, kayıt yapmaya daha fazla vakit harcanır.
 • Diziler için, sonraki bölümlerde uygulanacak tonu belirlemeye yardımcı olması amacıyla mümkünse 1. bölümün ön miksajı yönetmen tarafından incelenmelidir.

Miksaj

Temel İlke:

Kusursuz miksajın amacı, dublajlı diyalogları prodüksiyondaki seslere mümkün olduğunca yakınlaştırmaktır. Dublajlı diyalog prodüksiyondaki diyaloglardan çok daha farklı biçimde kaydedildiğinden (ADR hariç) diyaloğun, içeriğin fiziksel ve sanatsal bağlamıyla harmanlanmasına özen gösterilmelidir. Böylece dublaj, orijinal miksajın "üzerinde" veya "önünde" duyulmaz. İş akışının son aşaması olduğundan miksajın başarısızlığı, bu yaratıcı sürecin her adımının etkisini azaltabilir. 

Sektör ya da İçerik Türüne Göre Yönerge ve Tavsiyeler

Kaynaklar

 • Netflix Dublajlarının Hikayesi (bağlantı sonra eklenecek)

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful