Welcome to the Netflix Partner Help Center. Have a question or need help with an issue? Send us a ticket and we'll help you to a resolution.

Introductie

 

Voor Netflix is nasynchronisatie niet alleen een taalbewerking, maar ook een productie. Voor het beste creatieve resultaat willen we verder gaan dan wat normaal gesproken mogelijk is bij nasynchronisatie. Het doel is om vertrouwen op te bouwen onder de makers van onze content door de internationale versies nauw af te stemmen op de oorspronkelijke versie en op onze kijkers dankzij een naadloze beleving die 'taalkundig geloofwaardig' is.

"Uitstekende nasynchronisatie is de tweelingbroer of -zus van de originele versie, niet die neef die je liever uit de weg gaat op een verjaardagsfeest." - Eduardo Ponti

 

De allerbeste creatieve nasynchronisatie op Netflix wordt gerealiseerd :

 • Contextuele kennis van de creatieve intentie van de oorspronkelijke content
 • Passende representatie op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie in elke fase van onze workflow
 • Natuurlijke verwoording in aangepaste dialoog in overeenstemming met de doeltalen
 • Zeer nauwkeurige lipsynchronisatie
 • Authentiek stemacteerwerk
 • Immersieve mix van dialoog en originele soundtrack

Hieronder staan algemene richtlijnen voor de belangrijkste creatieve partijen tijdens nasynchronisatie,creatieve richtlijnen per vertical/contenttype en een overzicht van de Netflix Dubbing Story, 

 

Dubbing director

 

Richtlijn:

De dubbing director of artistiek leider is de kapitein van het schip die verantwoordelijk is voor het algehele succes van het project. Samen met de editor en de mixer hoort hij of zij elk woord dat wordt opgenomen. Het doel is om de nasynchronisatie eenduidig, authentiek en helder te laten klinken. Door de bewerking, casting, uitvoeringsnotities, pick-ups en mixreview te beoordelen, streeft de dubbing director naar een zo authentiek mogelijke nasynchronisatie die optimaal aansluit bij de artistieke intenties van de originele maker en die zo authentiek mogelijk overkomt bij lokale kijkers.

 

Aanvullende aanbevelingen 

 • De director ontwikkelt en ziet toe op de uitvoering van de creatieve visie van het project in een bepaalde taal.
 • De director moet een omgeving creëren waarin positief wordt samengewerkt en waarin teamleden zich gesterkt voelen om hun best te doen in het belang van het project.
 • De director dient inzicht te hebben in het tijdschema en het budget van het project en de gevraagde pick-ups controleren.
 • Vóór de opname dienen de director en de Netflix Language Production Manager (voor geselecteerde projecten) zo mogelijk het aangepaste script te lezen in samenhang met de videoreferentie (in het geval van een serie alleen de eerste aflevering(en)). 
 • Tijdens de opnameperiode dient de director feedback geven aan de adapter, rechtstreeks of via de studiopartner, naarmate nieuwe scripts worden geschreven.
 • Nadat de eerste scènes of de eerste afleveringen zijn opgenomen, dient de director de opnames opnieuw te bekijken en ze eventueel opnieuw op te nemen aangezien de personages en de algehele toon dan meer zijn uitgewerkt.

 

Bewerking

 

Richtlijn:

De strikte uitvoering van de bewerking is net zo belangrijk voor de dubbing director of artistiek leider, want zonder een goede bewerking wordt extra tijd besteed om problemen te corrigeren tijdens dure studiotijd. Ook leidt een verkeerde culturele representatie tot klachten van kijkers en negatieve media-aandacht.

De adapter is verantwoordelijk voor een dialoog die:

 • decreatieve intentie van het origineel respecteert
 • belangrijke culturele referenties in acht neemt en (zo nodig) aanpast
 • een zo 'perfect' mogelijke synchronisatie realiseert (behalve bij VO-nasynchronisatie)
 • natuurlijke bewoordingen en formuleringen bevat in de doeltaal

 

Casting

 

Richtlijn:

Bij een goede casting is niet altijd het doel om dezelfde stemmen te zoeken als die van talenten op het scherm, want het stemvolume, de toonhoogte, de articulatie en de intonatie kunnen per taal sterk verschillen. 

 

Dit betekent dat voicematching geen voorrang heeft op de uitvoering, tenzij een bepaalde stemkwaliteit specifiek is voor een karaktertrek of als er een deel van het originele geluid wordt gebruikt. In alle overige gevallen geven we voorrang aan de beste vertolking zodat de originele versie authentiek wordt weergegeven en dus zo geloofwaardig mogelijk overkomt op kijkers. 

 

Aangezien dit een subjectief proces is, dienen beslissingen over de casting uitsluitend te worden genomen door de dubbing director of, in het geval van belangrijke titels, op advies van het oorspronkelijke creatieve team en/of in samenwerking met de Netflix Language Production Manager. Daarbij dient aandacht te worden besteed aan de authentieke representatie van identiteit. Bij jongere personages geeft Netflix de voorkeur aan stemacteurs van dezelfde leeftijd, vooral bij liveaction-content, zodat de authenticiteit van deze personages wordt gewaarborgd, tenzij deze strategie onvermijdelijk het eindresultaat van de nasynchronisatie in gevaar brengt.

 

Stemacteren

 

Richtlijn:

Voor een goede nasynchronisatie zijn unieke vaardigheden vereist omdat het nooit de aandacht op het stemacteren zelf vestigt, maar naadloos aansluit bij de uitvoering op het scherm. Het werk van stemacteurs is dan ook een evenwichtsoefening tussen de authentieke vertolking van het personage op het scherm van binnenuit (door een empathisch inzicht in de beweegredenen en het achtergrondverhaal van het personage) en de nauwgezette observatie van het fysieke gedrag van het personage op het scherm van buitenaf. In dit verband is ook lipsynchronisatie van belang.

 

Bij uitzonderlijke synchronisatie gaat het niet alleen om mondbewegingen, maar ook om de totale inzet van het lichaam, met bijzondere nadruk op de ademhaling.Als een uitzonderlijke uitvoering en optimale synchronisatie niet tegelijkertijd kunnen worden bereikt, geven we voorrang aan de uitvoering, want uitzonderlijk acteerwerk kan een wat mindere synchronisatie verdoezelen.

 

In het geval van unscripted en non-fictiecontent is synchronisatie weliswaar geen probleem, maar dient de nodige aandacht te worden besteed aan de creatieve intentie van de titel zodat de VO de beleving van kijkers ondersteunt en niet alleen de vertaling levert.

 

Aanvullende aanbevelingen: 

 • Voor bepaalde projecten dienen de stemacteurs vóór hun sessies toegang te krijgen tot de video met watermerk en de aanpassingen (na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring). Zo kunnen ze zich beter voorbereiden en gemakkelijker hun werk doen in de studio. 
 • Voor live nasynchronisatie met lipsynchronisatie raden we aan dat de stemacteurs fysiek in de cabine kunnen bewegen in overeenstemming met de uitvoering op het scherm (op voorwaarde dat het opnamevolume voldoende is).
 • Voor een serie moet de director zo mogelijk een premix van aflevering 1 bekijken zodat de toon voor de volgende afleveringen kan worden gezet.

 

Mixing

 

Richtlijn:

Een goede mix is bedoeld om de nagesynchroniseerde dialoog zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de originele productie. Aangezien nagesynchroniseerde dialoog op een heel andere manier wordt opgenomen dan de dialoog van de productie (met uitzondering van ADR), dient erop te worden toegezien dat de dialoog in de fysieke en esthetische omgeving van de content past, zodat het niet klinkt alsof alles over de originele mix is geplakt of eerder is opgenomen. In de laatste fase van de workflow kan een slechte mix de impact van elke stap in dit creatieve proces tenietdoen. Mixing

 

Richtlijn:

Vóór de eindoplevering aan Netflix dient de nasynchronisatiestudio de titel af te tekenen om te garanderen dat de nasynchronisatie voldoet aan de hoge creatieve verwachtingen . Het is aan de studio om de workflow voor het aftekenen van creatief materiaal te bepalen.

 

Richtlijnen en aanbevelingen per vertical/contenttype

Resources

 

Was this article helpful?
0 out of 1 found this helpful