Welcome to the Netflix Partner Help Center. Have a question or need help with an issue? Send us a ticket and we'll help you to a resolution.

We vormen de schakel tussen wereldwijde verhalenvertellers en lokale stemmen en maken entertainment voor alle kijkers toegankelijk via innovatie en authenticiteit.

 

VERTALING/ADAPTATIE

 • Spreektaal
  • We willen dat onze kijkers zich betrokken voelen bij de content waarnaar ze kijken en dat de boodschap net zo overkomt als de oorspronkelijke versie ('OV', Original Voice). Tenzij de content een historisch stuk is of het taalgebruik in de OV verschilt van de manier waarop mensen tegenwoordig praten, raden we nasynchronisatievertalers aan om spreektaal te gebruiken als de content daarom vraagt.
 • Censuur
  • Het is onze bedoeling om met onze nagesynchroniseerde versies zo veel mogelijk de oorspronkelijke creatieve intentie te respecteren. Dialogen (met inbegrip van scheldwoorden) moeten zo getrouw mogelijk overkomen, zonder gebruik van dialect of woorden die obscener klinken dan er in de content wordt beoogd. We moedigen nasynchronisatie-adapters ten zeerste aan om vloeken of godslasterlijk taalgebruik in de OV niet af te zwakken of te censureren (uiteraard met inachtneming van/respect voor de geldende lokale wetgeving). 
 • Lipsynchronisatie en intentie
  • We willen dat onze nasynchronisatiepartners voortdurend perfecte lipsynchronisatie nastreven, maar dat mag niet ten koste gaan van de boodschap en de intentie van de OV. De oorspronkelijke intentie van de dialoog heeft prioriteit en we vertrouwen op de expertise van de nasynchronisatievertalers/-adapters wanneer ze besluiten dat beide aspecten niet kunnen worden verwezenlijkt.
 • Gevoelige en inclusieve terminologie
  • Inclusie en diversiteit ('I&D') zijn erg belangrijk voor Netflix. Hoewel we aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt, leren we nog steeds hoe we onze wensen en verwachtingen beter kunnen overbrengen op de nasynchronisatiecommunity. Wanneer I&D-onderwerpen in onze content voorkomen, biedt het Netflix Dubbing Team begeleiding en ondersteuning om onze kijkers niet te beledigen. Bij titels die we niet proactief begeleiden, verwachten we dat ze een creatieve aanpak naar ons toe volgen.
 • Gevestigde intellectuele eigendom en franchises
  • Sommige van onze series zijn of zullen worden gebaseerd op gevestigde intellectuele eigendom ("IP") die is vertaald voor andere vormen van content (zoals videogames, boeken). Het nasynchronisatieteam geeft aan welke bronnen moeten worden gebruikt als belangrijkste referentie om over de hele linie consistent te blijven. 
 • Research
  • Sommige van onze series en films bevatten specifiek taalgebruik dat niet altijd alledaags is. We willen onze studiopartners aanmoedigen vertalers en adapters in te zetten met de benodigde kennis/ervaring voor deze titels en/of hen uitvoerige research te laten verrichten zodat onze nagesynchroniseerde versies dezelfde verbale expertise bevatten. Dit houdt ook in dat de regisseur, acteurs en alle overige betrokkenen op de hoogte moeten zijn van de juiste uitspraak en betekenis van speciale termen en onderwerpen. Neem contact op met het lokale nasynchronisatieteam om samen te werken en kennis en context te delen voor de beste resultaten.

CASTING EN PRESTATIES VAN STEMACTEURS

 • Creatief directeur
  • We verwachten van onze studiopartners dat ze bij de samenstelling van het creatieve team even doordacht te werk gaan als de producenten dat doen voor de originele versie. Vertalers, adapters, (casting) directors en andere creatieve medewerkers op het gebied van nasynchronisatie moeten worden vastgesteld en ingeschakeld omdat ze zijn gekwalificeerd of gespecialiseerd in het betreffende genre of onderwerp van de serie/film. We weten dat dit soms lastig is door productieschema's, dus neem contact op met Netflix om te kijken of datums eventueel kunnen worden aangepast.
  • We streven naar creatieve supervisie/begeleiding tijdens de opnamesessies van de voicecasting. De dubbing director voor de titel is idealiter aanwezig bij de castingsessies. Als dit echter niet mogelijk is vanwege conflicterende agenda's of een andere omstandigheid, dienen onze nasynchronisatiepartners een tweede of dubbing director toe te wijzen voor voicecasting-opnames en de regie van deze sessies niet over te laten aan de geluidstechnicus of het studiopersoneel. 
 • Leeftijd en gender
  • Casting van het talent op het scherm is een belangrijk deel van het creatieve proces van filmmakers die werken aan onze content. We willen dat onze nagesynchroniseerde versies zo goed mogelijk overeenkomen met de manier waarop het talent op het scherm wordt neergezet. We willen zeker weten dat de stemacteurs zo worden gecast dat de originele creatieve intentie intact blijft. We dringen er bij onze nasynchronisatiepartners sterk op aan om talent met dezelfde leeftijd en hetzelfde gender te casten zodat de stemmen zo natuurlijk mogelijk overeenkomen en de authenticiteit van de originele uitvoering wordt vastgelegd. 
    • Tijdens opnamesessies met minderjarig talent vragen we om altijd te werken met een aparte dubbing director die is gekwalificeerd om met kinderen te werken.
 • Voicecasting en uitvoering
  • Het is ideaal om beide doelstellingen te bereiken, maar soms is dat niet mogelijk. Voice matching is belangrijk, maar een immersieve beleving voor onze kijkers heeft de hoogste prioriteit. Tenzij het absoluut noodzakelijk is dat de stem overeenkomt met de originele versie omdat gedeeltelijk de originele audio wordt gebruikt, heeft de beste uitvoering prioriteit om de meest geloofwaardige beleving voor onze kijkers te creëren. Dubbing directors en partners worden in dergelijke situaties zo nodig begeleid door het Netflix Dubbing Team. 
 • Gevestigde stemmen 
  • We geven altijd de voorkeur aan talent dat al eerder een deelnemer heeft ingesproken in voorgaande seizoenen of series van Netflix-content. Als een stemacteur/-actrice dezelfde acteur/hetzelfde personage jarenlang heeft ingesproken in veel series/films, verwachten we dat die stem wordt gebruikt in de productie, tenzij Netflix anderszins aangeeft.
 • Musicals
  • In content waar songs moeten worden nagesynchroniseerd, is de ideale verwachting dat de stemacteurs in staat zijn om de songs te zingen. Als ze echter niet kunnen zingen, is onze richtlijn om een zanger(es) te casten die bij de stemacteur (stemactrice) past, zodat de stemmen van de nagesynchroniseerde dialogen en de gezongen nummers overeenkomen. 
 • Uitspraak en uitvoering
  • We willen zeker weten dat alle dialogen verstaanbaar genoeg en gemakkelijk te begrijpen zijn, maar dat mag niet ten koste van de acteerprestaties gaan. Het is prima als de uitspraak niet perfect is tijdens de opname van intensieve/actiescènes of als de stem gedempt klinkt tijdens rustige, intieme scènes. De uitspraak moet zo natuurlijk mogelijk zijn en de uitvoering moet aansluiten bij de uitvoering op het scherm. 
  • Accenten mogen alleen worden nagebootst als ze relevant zijn voor het verhaal, het personage of de dialoog/humor. Ze moeten altijd net zo authentiek klinken als de oorspronkelijke acteur/actrice. Neem in dergelijke gevallen zo nodig contact op met Netflix Dubbing voor nadere toelichting.
 • Ademhaling/inspanningen/reacties
  • Met ademhalingen, inspanningen en reacties kan het verschil worden gemaakt om een immersieve nasynchronisatiebeleving te creëren. 
    • Lange stukken met alleen ademhaling en inspanningen kunnen zo nodig uit de oorspronkelijke audio worden gehaald. 
    • Ademhaling en inspanningen die deel uitmaken van de dialoog, moeten echter wel worden verwerkt in de nasynchronisatie. Dit betekent soms dat ademhaling en inspanningen die niet aanwezig zijn in de oorspronkelijke audio, moeten worden opgenomen. We verwachten van de dubbing director dat deze afwegingen worden gedaan in samenwerking met de geluidstechnicus.

OPNAMES

 • Voorversterkers
  • Het gebruik van analoge of digitale preamps is toegestaan. Als de voorkeur uitgaat naar analoog, zorg dan dat er geen hoorbare ruis ontstaat wanneer de versterking wordt verhoogd tot het gewenste opnameniveau.
 • Microfoons 
  • Wij moedigen het gebruik van shotgun-microfoons voor lipsynchronisatie van live action sterk aan. Ze zijn ideaal om het geluid van de originele opnames te evenaren en produceren het geluid dat wij wensen voor onze live-action nasynchronisaties. Wij vertrouwen op de technische expertise van onze opnametechnici om deze microfoons goed te positioneren en te zorgen voor de juiste afstand tot de mond van de acteurs. Raadpleeg onze aanbevelingen voor het opnemen van dialogen onderaan dit document voor meer details.
 • DAW's
  • Elk professioneel DAW op de markt is toegestaan. We rekenen erop dat onze nasynchronisatiepartners professionele software gebruiken die aansluit bij hun workflows en technische best practices. 
 • Verwerking vóór opname
  • We raden ten zeerste aan geen dynamische processor (EQ, Compressie, Limiting, Noise-gate, De-Esser) te gebruiken tijdens het opnameproces om de dialogen zo zuiver mogelijk vast te leggen en soundmixers ruimte te bieden om het geluid naar wens te bewerken. Een laagafvalfilter is toegestaan, zolang deze niet boven 100 Hz komt. 
 • Walla/groep
  • We verwachten dat nagesynchroniseerde versies overeenkomen met het sounddesign van de crowd/groep uit het origineel. Netflix werkt samen met postproductie om zoveel mogelijk 'walla' en 'loop group' uit het origineel te leveren, maar we verwachten van alle studio's dat ze hetzelfde gelaagde geluid creëren, ongeacht of deze originele elementen worden gebruikt.

EDITING

 • Geluiden
  • Hoorbare geluiden, zoals tongklikken en speeksel, dienen tijdens het editingproces te worden verwijderd, tenzij de oorspronkelijke uitvoering dit vereist.
 • Handmatig en plug-ins
  • Beide methoden worden aangemoedigd. Het gebruik van plug-ins voor ruisonderdrukking is toegestaan, zolang dit niet ten koste van de kwaliteit van de opgenomen audio gaat. 
 • Lipsynchronisatie
  • We bevelen editing op basis van het referentiebeeld en niet alleen het geluidsspoor. Kijkers moeten de content in hun eigen taal net zo beleven alsof ze naar de OV luisteren. De dialogen moeten beginnen wanneer de acteurs op het scherm hun mond bewegen/openen en moeten eindigen wanneer hun mond sluit. Let ook op de lipflappen/mondvormen en zelfs de gebaren/bewegingen van de acteur/actrice op het scherm om de dialoog te synchroniseren met de lichaamstaal en om een te worden met het personage.
 • Dialoog buiten beeld
  • Voor hoorbare dialoog buiten het scherm raden we aan om de golfvorm van de OV af te stemmen op de nagesynchroniseerde versie. Als er andere audio-elementen zijn (muziek of SFX), willen we zeker weten dat de nagesynchroniseerde versies ruimte laat voor het geluidsontwerp binnen het verhaal.
 • Ademhaling, inspanningen en reacties
  • We moedigen editors van dialogen aan om de originele stems te volgen zodat ze overeenkomen met ademhaling, inspanningen en reacties. 
  • Als er extra ademhaling, inspanningen en reacties worden opgenomen, vertrouwen we op de expertise van de dubbing director en de geluidseditor om te beoordelen of deze nodig zijn voor een levendige nasynchronisatie.
 • Fades
  • Voor dialoog-editors is het heel handig om in elke dialoog gebruik te maken van fade-in en fade-out. De opgenomen ruis zoals achtergrondgeluid of de mate van voorversterking is misschien niet merkbaar tijdens het opname- en montageproces, maar kan ongewenste ruis vormen tijdens het mixen.
 • Toewijzing van tracks
  • Klankeditors moeten de tracks op een georganiseerde manier toewijzen zodat de soundmixers een duidelijke opstelling hebben om mee te beginnen.

MIXEN

 • Dialoogniveaus
  • De nagesynchroniseerde versies moeten overeenkomen met de geluidsniveaus van de OV. Als de opname- en montagerichtlijnen worden gevolgd, hoeven soundmixers de nagesynchroniseerde dialogen niet te pushen en luider te maken dan wat door de OV is voorgeschreven. Voor een consistente balans van de dialogen raden we soundmixers aan gebruik te maken van mengpanelen of consoles voor niveau-automatisering in plaats van dynamische processors die het natuurlijke geluid dat we beogen, zouden kunnen aantasten. 
 • Dynamische bewerking 
  • EQ
    • Met egalisatie kunnen ongewenste frequenties worden verwijderd en afgezwakt en/of gewenste frequenties in de dialogen worden benadrukt. Egalisatie mag niet worden beschouwd als een manier om slechte opnames te compenseren. Daarom moedigen we soundmixers aan om egalisatie niet te veel te gebruiken voor dit soort doeleinden.
  • Compressie
    • Compressie is toegestaan zolang de dynamiek van de dialogen er niet noemenswaardig onder lijdt. We verwachten dat de dialogen natuurlijk klinken en raden soundmixers aan de volumeniveaus in balans te brengen via automatisering alvorens compressie te gebruiken als hulpmiddel. 
  • Futzes 
    • Als het Netflix Dubbing Team geen specificaties of parameters voor plug-ins kan verstrekken, verwachten we dat de soundmixers de futzes zo goed mogelijk met de OV matchen. Filmmakers werken zeer nauw samen met sounddesigners om alle klankruimte voor hun content te creëren en we willen erop toezien dat elke taal dezelfde beleving biedt. 
 • Verwerking van tijd
  • Reverb en delay
    • Reverb en delay zijn bedoeld om onze kijkers een akoestische referentie te bieden van waar personages zich bevinden en waar interactie tussen hen plaatsvindt. Voor een immersieve beleving moedigen we soundmixers aan om de ruimtes zo goed mogelijk overeen te laten komen met de OV als het Netflix Dubbing Team geen specificaties of parameters voor plug-ins kan verstrekken. Gebruik van plug-ins of hardware voor dergelijke doeleinden is toegestaan zolang het doel wordt bereikt. 
 • Panning en perspectieven
  • Netflix Dubbing verstrekt dialoogstems van de OV aan onze nasynchronisatiepartners als deze beschikbaar zijn bij de contentpartner. We adviseren soundmixers om deze te gebruiken als audioreferentie voor panning wanneer de panning en perspectieven niet duidelijk genoeg zijn om in de volledige mix te worden gerepliceerd.
 • M&E
  • De M&E-tracks die we aan onze nasynchronisatiepartners verstrekken, zijn goedgekeurd en gecontroleerd voor het mixen van nasynchronisatie. We adviseren nasynchronisatiemixers om tijdens het mixen het volume niet te wijzigen of aan te passen. Als je problemen hebt met de geleverde M&E-tracks, neem dan contact op met het Netflix Dubbing Team zodat dit kan aangeven wat er verder moet gebeuren. 
 • Optionele tracks
  • Optionele tracks bevatten meestal reacties, toelichtende tekst, vreemde talen en walla's. We adviseren onze nasynchronisatiepartners om de optionele tracks naar eigen goeddunken te gebruiken, zolang de opgenomen dialogen naadloos aansluiten bij de meegeleverde optionele tracks. Het Netflix Dubbing Team verstrekt creatieve en technische richtlijnen wanneer de optionele tracks moeten worden gebruikt voor specifieke doeleinden. 

Kwaliteitscontrole

 • Vóór de eindoplevering aan Netflix dient de nasynchronisatiestudio de titel af te tekenen om te garanderen dat de nasynchronisatie voldoet aan de hoge creatieve verwachtingen. 

RESOURCES

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful