Welcome to the Netflix Partner Help Center. Have a question or need help with an issue? Send us a ticket and we'll help you to a resolution.

Uvod

 

Netflix na sinkronizaciju ne gleda samo kao na jezični resurs, već kao na produkciju. Kako bi se postigla najviša razina kreativne izvrsnosti, potičemo da idete dalje od uobičajene prakse onoga što je moguće pri sinkronizaciji. Cilj je izgraditi povjerenje prema našim autorima sadržaja tako što će se globalne verzije blisko uskladiti s originalnom vizijom i s našom publikom pružajući im iskustvo koje će održati „suzbijanje jezične nevjerice”.

 

Ova najviša razina kreativne izvrsnosti u sinkronizaciji na Netflixu postiže se kroz:

 • Kontekstualno razumijevanje kreativne namjere izvornog sadržaja.
 • Odgovarajuću zastupljenost u smislu raznolikosti, jednakosti i uključivosti u svim aspektima našeg radnog procesa.
 • Prirodno fraziranje u prilagođenom dijalogu u skladu s ciljnim jezicima.
 • Vrlo preciznu sinkronizaciju usana.
 • Autentičnu glasovnu glumu.
 • Imerzivno miješanje dijaloga s originalnim zvučnim zapisom.

Slijede općenite smjernice za ključne kreativne sudionike radnog procesa sinkronizacije, kreativne smjernice prema vertikali / vrsti sadržaja i pregled Netflixove priče o sinkronizaciji.

 

Redatelj sinkronizacije

 

Smjernica:

Snimatelj ili umjetnički redatelj kapetan je broda i odgovoran je za ukupan uspjeh projekta. Uz urednika i miksera čuje svaku snimljenu riječ, a cilj mu je postići sinkronizaciju koja zvuči jedinstveno, autentično i jasno. Kroz pregled prilagodbi, odabir glasova, bilješke o izvedbi, pickupove i pregled miksa, vodilja redatelja sinkronizacije jest isporučiti sinkronizaciju koja je što više u skladu s umjetničkim namjerama autora izvornog sadržaja i koju će lokalna publika percipirati kao autentičnu.

 

Dodatne preporuke

 • Redatelj bi trebao artikulirati jasan i ostvariv cilj osobi koja prilagođava sadržaj, voditelju odabira talenata, glasovnim glumcima, mikserima i partnerskim voditeljima projekta.
 • Redatelj bi trebao stvoriti pozitivno okruženje za suradnju u kojem se svaki član tima osjeća osnaženim obaviti posao na najbolji mogući način za dobrobit projekta.
 • Redatelj bi trebao uvijek biti svjestan rokova i budžeta projekta, uključujući vođenje bilješki o broju petlja/riječi po satu, odabiru talenata i planiranju nepredviđenih troškova te pregledu zatraženih pickupova.
 • U suradnji sa studijem redatelj bi trebao voditi točan obračun svakog dijaloga koji se prerađuje, za pregled i analizu nakon projekta.
 • Tijekom vremenskog okvira snimanja redatelj bi osobi koja prilagođava sadržaj trebao dati povratnu informacije o pisanju novih scenarija.
 • Kad se snime rane scene ili prve epizode, redatelj bi trebao pregledati te izvedbe i razmisliti o ponovnom pregledu / ponovnom snimanju nakon što se bolje uspostave likovi i ukupan ton.

 

Prilagodba

 

Smjernica:

Rigorozna praksa prilagodbe po važnosti je jednaka redatelju sinkronizacije ili umjetničkom redatelju jer će se bez dobre adaptacije dodatno vrijeme utrošiti na ispravljanje problema tijekom skupih studijskih sati, a pogrešno predstavljanje kulture uzrokovat će pritužbe gledatelja i negativnu medijsku pozornost.

Osoba zadužena za prilagodbu sadržaja zadužena je za stvaranje dijaloga koji:

 • poštujukreativnu namjeru originala 
 • poštuju i prikladno prilagođavaju (ako je potrebno) važne kulturološke reference
 • postižu što savršeniju moguću sinkronizaciju (osim kad je u pitanju VO sinkronizacija)
 • zvuče prirodno na ciljnom jeziku u smislu terminologije i izričaja. 

 

Odabir glasova

 

Smjernica:

Točno podudaranje glasa talenta na zaslonu nije uvijek primarni cilj sjajnog odabira glasova jer glasnoća, visina glasa, artikulacija i izgovor mogu uvelike varirati od jezika do jezika. Umjesto toga trebali bi se odabrati glasovi koji odgovaraju atributima lika i koji će ispuniti specifična očekivanja ciljne publike (na primjer, raspon visine tona lika na jednom jeziku ne mora nužno funkcionirati na ciljnom jeziku).

 

Budući da je to subjektivan proces, odluke o odabiru trebao bi donositi isključivo redatelj sinkronizacije ili se one, u nekim slučajevima, mogu donijeti u skladu sa smjernicama voditelja naslova i izvornog kreativnog tima. Netflixov tim za sinkronizaciju predano radi na autentičnom predstavljanju pri odabiru glasova i partnere potiče da pri odabiru glasova budu uključivi. U slučaju mlađih likova Netflix preferira glasovni talent koji odgovara dobi, ali razumije da to nije uvijek moguće na određenim tržištima.

 

Glasovna gluma

 

Smjernica:

Odlična glasovna gluma u sinkronizaciji uključuje jedinstveni skup vještina jer nikada ne skreće pozornost na sebe, već se neprimjetno uklapa u izvedbu na zaslonu. U tu svrhu rad glumca u sinkronizaciji pretpostavlja ravnotežu između autentičnog utjelovljenja nutrine lika na zaslonu (kroz empatično razumijevanje motivacije i pozadine lika) i rigoroznog promatranja fizičkog ponašanja lika na zaslonu izvana, što, između ostalog, uključuje i sinkronizaciju usana.

 

Izvanredna sinkronizacija ne uključuje samo pokrete usta, već i cjelokupni angažman tijela, s posebnim naglaskom na disanje. U slučaju nefikcije i sadržaja bez scenarija, iako sinkronizacija nije primarni problem, potrebno je posvetiti odgovarajuću pozornost kreativnoj namjeri naslova, tako da VO podržava gledateljev doživljaj, umjesto da jednostavno isporučuje prijevod.

 

Dodatne preporuke:

 • U odabranim projektima talenti za sinkronizaciju trebali bi dobiti pristup videozapisu prije svojih sesija – nakon potpisivanja ugovora o povjerljivosti podataka. To im omogućuje da se s većom lakoćom pripreme i nastupe u studiju.
 • Glumac u sinkronizaciji trebao bi se fizički kretati u kabini kako bi promijenio stav u odnosu na mikrofon u skladu s izvedbom na zaslonu (pod uvjetom da se pritom postiže dostatna glasnoća snimanja). Ovo se odnosi samo na sinkroniziranje usana, a ne na VO.
 • Ako se radi o seriji, redatelj bi trebao pregledati pre-miks 1. epizode, ako je moguće, kako bi se odredio ton za sljedeće epizode.

 

Miksanje

 

Smjernica:

Cilj sjajnog miksa jest da zvuk sinkroniziranog dijaloga bude što bliži produkcijskom zvuku. Budući da se sinkronizirani dijalog snima na vrlo drugačiji način od produkcijskog dijaloga (s izuzetkom ADR-a), potrebno je paziti da se dijalog uklopi u fizičko i estetsko okruženje sadržaja tako da ne zvuči kao da je „povrh” ili „ispred” originalnog miksa. Kao posljednja faza radnog procesa, loš miks može umanjiti učinkovitost svih ostalih koraka u ovom kreativnom procesu. 

 

Resursi

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful