Welcome to the Netflix Partner Help Center. Have a question or need help with an issue? Send us a ticket and we'll help you to a resolution.

OMÓWIENIE

Narzędzie TTAL Converter od Netflix umożliwia wsadową konwersję plików formatu CSV na pliki TTAL. Niniejszy dokument zawiera ogólne omówienie sposobu obsługi narzędzia TTAL Converter oraz objaśnienie jego funkcji.

 

ROLE STARSHIP

Aby uzyskać dostęp do narzędzia jako autor lub redaktor, użytkownik musi mieć przypisaną rolę autora listy dialogowej (Dialog List Author) lub redaktora listy dialogowej (Dialog List Proofreader) na koncie Starship. Administratorom studia przyznajemy rolę administratora Dub Script (Vendor), za pomocą której można przyznawać dostęp i role administratora do innych zasobów.

Role Starship Aplikacja Opis roli
Dostawca Scenariusz dubbingu Rola administratora, który może przyznawać role dubbingu innym osobom
TTAL Validator Scenariusz dubbingu Dostęp do narzędzia TTAL Validator

 

INSTRUKCJE

  1. Przejdź do https://authoring.netflixstudios.com/ttal/convertor.
  2. Wpisz identyfikator zamówienia materiałów źródłowych w polu tekstowym Source Request ID.
  3. Przeciągnij grupę plików do obszaru wysyłania plików LUB użyj selektora plików, by wybrać pliki do konwersji.
  4. Kliknij przycisk Convert (Skonwertuj).
  5. Plik zip z przekonwertowanymi plikami zostanie pobrany automatycznie.

 

INSTRUKCJE WIDEO

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem ttal_format@netflix.com

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful