Welcome to the Netflix Partner Help Center. Have a question or need help with an issue? Send us a ticket and we'll help you to a resolution.

PŘEHLED

Nástroj TTAL Converter od Netflixu využijete, když budete potřebovat převést CSV soubory na TTAL soubory. Tady najdete všeobecný popis procházení TTAL Converteru a vysvětlení jeho funkcí.

 

ROLE VE STARSHIPU

Jako autor nebo korektor získáte přístup k nástroji, pokud máte v účtu ve Starshipu přidělenou roli Dialog List Author nebo Dialog List Proofreader. Správci studií od nás dostanou administrátorská oprávnění Dub Script (Vendor), díky kterým můžou udělovat přístup nebo přiřazovat administrátorské role dalším uživatelům.

Role ve Starshipu Aplikace Popis role
Vendor Dub Script Administrátorská role, která umožňuje udělit dabingové role dalším uživatelům
TTAL Validator Dub Script Přístup k nástroji TTAL Validator

 

POKYNY

  1. Přejděte na https://authoring.netflixstudios.com/ttal/convertor.
  2. Zadejte ID zdrojového požadavku do pole Source Request ID.
  3. Soubory ke konverzi hromadně přetáhnete do pole pro nahrávání NEBO použijte nástroj pro výběr souborů.
  4. Klepněte na Convert.
  5. Zip soubor s konvertovanými soubory se stáhne automaticky.

 

POKYNY K VIDEU

 

Další informace si vyžádejte na e-mailu ttal_format@netflix.com

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful