Welcome to the Netflix Partner Help Center. Have a question or need help with an issue? Send us a ticket and we'll help you to a resolution.

Napisy wymuszonej narracji (FN) przekazują informacje istotne dla fabuły, których nie można oddać poprzez sam dialog.

Są prezentowane na ekranie za pomocą tekstu nałożonego na obraz, tak by widzowie mogli w pełni zrozumieć opowiadaną historię.

 

Dlaczego powinno to być dla Ciebie ważne?

To ty opowiadasz historię, kontrolujesz narrację oraz doświadczenia widzów. 

 

1. Tekst na ekranie ✏️

Każdy widoczny w kadrze tekst, który jest istotny dla fabuły, musi zostać przetłumaczony i umieszczony na ekranie. Poniżej znajdują się przykłady, kiedy należy i kiedy nie należy używać napisów FN:

 

Data i godzina napadu Policja

2023-02-28_19-23-10.png

Hiszpański tekst na ekranie jest prezentowany w formie arabskich napisów FN. Ten kontekst jest kluczowy dla odbiorców.

9CFB07BF-4840-485F-B96E-43E38A2FD62C__1_.jpg

Dzięki charakterystycznym mundurom i tarczom doskonale wiemy, że to policjanci.

 

2. Dialog 🗣

Dialog wypowiadany w języku innym niż język główny, którego treść NIE jest potrzebna do zrozumienia fabuły przez odbiorców. To, co się dzieje, może zamiast dialogu wyrażać na przykład mowa ciała. Przykłady, kiedy napisy FN są potrzebne lub niepotrzebne:

 

Bariera językowa Mowa ciała

W tej scenie z „Emily w Paryżu” z tureckim dubbingiem Emily rozmawia z dozorczynią po francusku. Widzimy tureckie napisy FN. Dzięki nim widzowie mogą dostrzec nieporozumienie językowe.

W tej scenie „Tożsamości Bourne’a” z japońskim dubbingiem widzimy mężczyzn grających w karty. Mówią po włosku, ale na ekranie nie ma napisów wymuszonej narracji, gdyż w tym przypadku są zbędne. Dialog w tej scenie nie jest ważny dla fabuły, a widz interpretuje cały kontekst poprzez działania postaci.

 

3. Tekst piosenki 🎶

Napisy wymuszonej narracji powinny również towarzyszyć tekstom piosenek, które budują fabułę lub ujawniają informacje o postaci. Poniższe przykłady:

 

Jest związany z fabułą Koncert

Napisy FN do tekstu piosenki mówią, że bohaterowie mają problemy w swoich relacjach z rodzicami. Bez nich nie dowiedzielibyśmy się tego.

W tym klipie „Fanatico” z angielskim dubbingiem oglądamy występ Lorenza na koncercie. Tekst nie jest związany z fabułą, więc napisy FN nie zapewniają widzom żadnych korzyści.

 

Do wymuszenia narracji należy rozważyć wyłącznie te piosenki, względem których zostały udzielone stosowne prawa. Zweryfikuj prawa do piosenki u przedstawiciela Netflix ds. dubbingu.

 

4. Materiały archiwalne 🕓

Napisów wymuszonej narracji można używać z materiałami archiwalnymi w celu zachowania ich autentyczności, integralności i zamysłu historycznego.

Autentyczność

W tym fragmencie dokumentu „Monsters Inside” z włoskim dubbingiem możemy zauważyć, że narrator i występujące osoby są dubbingowane, ale materiał archiwalny nie jest i towarzyszą mu napisy FN.

 

Pamiętaj 🧠

Podczas wstawiania napisów FN do scenariusza, zawsze myśl o widzach i historii, którą chcesz opowiedzieć. 

Pamiętaj, by świadomie korzystać z napisów FN. To Ty opowiadasz historię. Mniej znaczy więcej.

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful