Welcome to the Netflix Partner Help Center. Have a question or need help with an issue? Send us a ticket and we'll help you to a resolution.

CZYM SĄ NAPISY WYMUSZONEJ NARRACJI?

WORKFLOW TWORZENIA NAPISÓW FN W NARZĘDZIU AUTHORING

SZABLON TWORZENIA DUBBINGU — WORKFLOW

POPRAWKI DO FN W NARZĘDZIU NETFLIX DO TWORZENIA

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SANDBOXU FN

 

OMÓWIENIE

Niniejszy dokument pełni rolę przewodnika po momentach napisów wymuszonej narracji w narzędziu Netflix Authoring Tool i obejmuje 2 różne procesy pracy:

*Uwaga! Wszyscy użytkownicy muszą usunąć błędy QC w napisach FN w narzędziu Netflix Authoring. 

 

CZYM SĄ NAPISY WYMUSZONEJ NARRACJI?

Napisy wymuszonej narracji (FN, Forced Narratives) to dodatkowe napisy wyjaśniające elementy fabuły, które nie zostały ujęte w dubbingu, a które są niezbędne do zrozumienia opowiadanej historii w języku docelowym.

Napisy wymuszonej narracji są nazywane „wymuszonymi”, ponieważ są wyświetlane na ekranie nawet wtedy, gdy standardowe napisy zostały wyłączone. Nie są one autonomiczne i istnieją jedynie jako uzupełnienie dubbingowanego dźwięku. Razem z dubbingiem zapewniają widzom wszystko, co niezbędne, by śledzić fabułę w preferowanym języku.

2023-05-15_12-29-33.png

 

WORKFLOW TWORZENIA NAPISÓW FN W NARZĘDZIU AUTHORING

Workflow w narzędziu Authoring jest przeznaczony dla użytkowników, którzy przygotowują scenariusze wyłącznie w narzędziu Netflix Authoring. Poniższa sekcja zawiera szczegółowy opis obsługi narzędzia do tworzenia napisów wymuszonej narracji.

 

1. Kliknij zadanie tworzenia scenariusza na pulpicie nawigacyjnym Originator: https://originator.backlot.netflix.com/assigned

2023-05-15_12-26-25.png

 

2. Zadanie zostanie otwarte w narzędziu Authoring. Kliknij START, aby rozpocząć tworzenie.

2023-05-15_12-41-08.png

 

3. Gdy na ekranie mają się pojawić teksty opisu, dialogów w języku obcym, piosenek lub materiałów archiwalnych, które nie zostały zdubbingowane, ale są istotne dla fabuły, wybierz przycisk +Add New (Dodaj nowe) w prawym górnym rogu, aby dodać napisy wymuszonej narracji.

Screen_Recording_2023-05-15_at_2.23.40_PM__1_.gif

 

4. Kliknij ikonę FN, aby zobaczyć wszystkie opcje napisów wymuszonej narracji 

2023-05-15_14-29-13.png

 

5. Włącz tekst FN za pomocą przełącznika Forced Narrative (Napisy wymuszonej narracji). Po włączeniu tekst pojawi się na ekranie w takiej postaci, w jakiej byłby widoczny w produkcji.

Screen_Recording_2023-05-15_at_2.33.09_PM__1_.gif

 

6. Wybierz górną pozycję, aby przenieść napisy FN na górę ekranu. W ten sposób można zapobiec zasłanianiu istotnych informacji w scenie przez napisy FN.

Screen_Recording_2023-05-15_at_2.36.19_PM__1_.gif

 

7. Po zakończeniu tworzenia i oznaczania napisów FN kliknij COMPLETE (ZAKOŃCZ).

2023-05-15_14-41-48.png

 

SZABLON TWORZENIA DUBBINGU — WORKFLOW

Narzędzie Netflix do tworzenia dubbingu to najbardziej efektywna metoda tłumaczenia i ewentualnego dodawania napisów wymuszonej narracji. Jednak gdy tłumaczenie odbywa się poza narzędziem Netflix do tworzenia dubbingu, dane dotyczące zdarzeń tłumaczeniowych muszą zostać wprowadzone do szablonu tworzenia dubbingu.

Workflow tworzenia napisów FN wymaga obecności dwóch kolumn w szablonie tworzenia dubbingu:

 • FN Treatment: Wpisz „FN” w tej kolumnie, aby oznaczyć sytuację jako napisy wymuszonej narracji.
 • FN Position: Pozostaw tę kolumnę pustą, jeśli tekst FN pojawia się na dole ekranu. Wpisz „TOP”, jeśli tekst FN ma być umieszczony na górze ekranu.

QdWuiS84EmI3mBo7.png

 

POPRAWKI DO FN W NARZĘDZIU NETFLIX DO TWORZENIA

Po zakończeniu zadania As Recorded Dub Script (Nagrany dubbingu) dodane teksty FN są automatycznie wyodrębniane (pobierane) i poddawane kontroli jakości (QC, Quality Control). W związku z tym, jeśli podczas procesu QC zostaną stwierdzone jakiekolwiek błędy w napisach FN, będą musiały one zostać naprawione w narzędziu Authoring od Netflix.

Po otwarciu zadania zostanie wyświetlone okno dialogowe kontroli jakości (QC) napisów wymuszonej narracji i języka (scenariusz). 

2023-05-15_15-04-28.png

Każdy błąd QC będzie mieć przypisany poziom istotności, komunikat o błędzie i kod czasowy danego tekstu. Wskazówki dotyczące błędów QC napisów wymuszonej narracji można znaleźć w sekcji dotyczącej napisów FN w artykule Kontrola jakości postmiksu.

*Aby szybko znaleźć oflagowane błędy QC, użyj klawiszy strzałek GÓRA i DÓŁ. 

Więcej informacji o używaniu funkcji napisów FN podczas wprowadzania poprawek do scenariusza można znaleźć w sekcji Tworzenie FN — workflow.

 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SANDBOXU FN

Sandboxy symulują działanie narzędzia Netflix Script Authoring. Pozwalają ćwiczyć w bezpiecznym środowisku roboczym. Dostępne są dwie piaskownice: 

 • Sandobx  dla partnerów tworzących scenariusze dubbingu w narzędziu Netflix Script Authoring – środowisko testowe do tworzenia scenariuszy dubbingu.
  1. Przejdź do https://authoring.netflixstudios.com/vendor-test
  2. W polu Title Name (Tytuł) wyszukaj „Space Force Season 1 Episode 1 pt-BR” (lub dowolny inny tytuł z podkategorią „Dub Script” (scenariusz dubbingu)).
  3. Kliknij tytuł.
  4. Wprowadź swój adres e-mail lub adres e-mail użytkownika, dla którego tworzysz sandbox.
  5. Kliknij CREATE (UTWÓRZ). Po kliknięciu tego przycisku zostanie wygenerowane unikatowe łącze do sandboxu. Dostęp do tego łącza może uzyskać wyłącznie użytkownik przypisany do wiadomości e-mail używanej do tworzenia sandboxu.
  6. Kliknij wygenerowane łącze.
  7. Projekt zostanie otwarty na stronie edytora narzędzia Netflix Authoring. Aby swobodnie przechodzić przez kolejne etapy tworzenia i oznaczania napisów wymuszonych narracji, wystarczy dwukrotnie kliknąć konkretną sytuację.
 • Sandbox dla WSZYSTKICH partnerów na potrzeby naprawiania błędów kontroli jakości (QC) napisów FN w narzędziu Netflix Script Authoring – środowisko testowe do naprawiania błędów QC w napisach FN.
  1. Przejdź do https://authoring.netflixstudios.com/vendor-test
  2. W polu Title Name (Tytuł) wyszukaj „América vs. América (FKA Club América): Season 1: "La telenovela perfecta (101)””.
  3. Kliknij tytuł.
  4. Wprowadź swój adres e-mail lub adres e-mail użytkownika, dla którego tworzysz sandbox.
  5. Kliknij CREATE (UTWÓRZ). Po kliknięciu tego przycisku zostanie wygenerowane unikatowe łącze do sandboxu. Dostęp do tego łącza może uzyskać wyłącznie użytkownik przypisany do wiadomości e-mail używanej do tworzenia sandboxu.
  6. Kliknij wygenerowane łącze.
  7. Projekt zostanie otwarty na stronie błędów QC w narzędziu Script Authoring. Pojawią się dwie kolumny: środkowa kolumna z błędami QC (tylko do odczytu) oraz prawa kolumna umożliwiająca wprowadzanie poprawek.

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful