Welcome to the Netflix Partner Help Center. Have a question or need help with an issue? Send us a ticket and we'll help you to a resolution.

V tomhle článku jsou uvedené pokyny a požadavky, podle kterých mají dabingová studia rozpoznat všechny případy, kdy je k dabovanému zvuku nutné přidat vynucené titulky.

Pokyny uvedené v článku se týkají výhradně vynucených titulků k dabovanému zvuku k dlouhému obsahu poskytovanému dabingovým týmem Netflixu.

Pokyny se naopak netýkají žádných jiných způsobů použití vynucených titulků.

 

Obsah

Vynucené titulky (VT)

Pokyny k vynuceným titulkům

Požadavky na vynucené titulky

Hlavní název

Název dílu

Titulky Netflix

Styl

Případy použití vynucených titulků

Text v obraze

Dialogy v cizím jazyce

Písně

Archivní záběry

 

Vynucené titulky (VT)

Vynucené titulky jsou textové překryvy (titulky), které dovysvětlují část příběhu nezahrnutou do zvukového dabingu. Jde o prvky děje nezbytné pro pochopení příběhu v cílovém jazyce. 

Vynuceným titulkům se říká „vynucené“, protože se na obrazovce zobrazují, i když jsou titulky vypnuté. Nezobrazují se tedy samostatně a jejich účelem je jenom doplnění dabingu. Obojí společně pak zajišťuje plnohodnotný zážitek v diváky požadovaném cílovém jazyce.

Mezi nejběžnější případy použití vynucených titulků patří:

 • Text v obraze, ať už přidaný během postprodukce (např. v podobě označení místa nebo jiné grafiky), nebo zaznamenaný kamerou (text v prostředí, kde se příběh odehrává).
 • Dialog v jazyce odlišném od primárního jazyka obsahu. 
 • Písňové texty obsahující zásadní informace k ději.
 • Archivní záběry.

 

Pokyny k vynuceným titulkům

Důležitou součástí výroby dabingu je pečlivé zvažování, co dabovat a co zahrnout do vynucených titulků tak, aby výsledek byl perfektní. Jako tvůrci dabingu musí dabingová studia určit, které prvky obsahu do dabingu nezařadit, ale pokrýt vynucenými titulky.

Pokyny Netflixu pro výběr událostí, které pokryjí vynucené titulky jsou následující:

 • Dabingová studia určí, které události zařadit do vynucených titulků, podle obsahu, kulturních preferencí cílového publika a pravidel Netflixu pro tvorbu vynikajícího dabingu. 
 • Každá taková událost musí být nedílnou součástí děje a musí obsahovat informace důležité pro příběh (nebo postavy), které nesděluje dabing a které jsou nezbytné pro pochopení příběhu.
 • Události vybrané pro VT nesmí být v rozporu s dabingem, nepřiměřeně obsáhlé, opakující se nebo zbytečné. Zároveň ale nesmí být příliš strohé nebo zcela chybět.

Důležité:

 • Dodržujte pokyny pro VT a pravidla pro vynikající kreativní práci platná pro váš jazyk.
 • Instrukce Netflixu k vynuceným titulkům pro konkrétní projekt (např. v příručce Show Guide nebo sděleních pro CLP) mají přednost před tímhle dokumentem i pokyny k vynuceným titulkům pro češtinu.

 

POŽADAVKY NA VYNUCENÉ TITULKY

Součástí obsahu jsou konkrétní prvky, které vyžadují větší pozornost, a dabingová studia se musí držet následujících pokynů, pokud nedostanou jiné instrukce z kontaktního místa Netflixu pro dabing.

 

HLAVNÍ NÁZEV

 • Hlavní název uvedený v obraze je do vynucených titulků nutné zařadit, pokud v nástroji Terminology existuje schválený název v češtině, který se neshoduje s názvem v obraze.
 • Schválený hlavní název používejte za všech okolností. Nikdy ho nepřekládejte po svém.
 • Hlavní název do vynucených titulků nezařazujte, pokud je v nástroji Terminology schválená varianta, která je identická s hlavním názvem uvedeným v obsahu.

 

NÁZVY DÍLŮ

 • Název dílu je taky nutné zařadit do vynucených titulků, pokud se objeví v obraze a není součástí voiceoveru v dabingu.
 • Schválené názvy dílů v češtině najdete v nástroji Terminology. Nepřekládejte je po svém.
 • Do vynucených titulků nezařazujte název dílu, který je v češtině nadbytečný.
 • Pouze pro korejštinu: názvy dílů do vynucených titulků nezařazujte. Bez ohledu na to, jestli se v obraze objeví, nebo ne, ani jestli jsou součástí voiceoveru, nebo ne.

 

TITULKY NETFLIX

 • Do vynucených titulků nezařazujte původní titulky Netflixu, pokud vaše kontaktní místo Netflix nestanoví jinak.
 • Pokud je zařazení titulků Netflix vyžadováno, řiďte se dokumentem Netflix Original Credits, kde najdete schválený překlad do češtiny.

 

STYL

 • Všechny vynucené titulky musí mít maximálně dva řádky.
  • Pokud dva řádky nestačí, událost rozdělte.
 • Ve většině jazyků je limit pro každý řádek 42 znaků.
  • Výjimky:
   • Korejština: limit pro každý řádek je 16 znaků.
   • Thajština: limit pro každý řádek je 35 znaků.
   • Tradiční a zjednodušená čínština: limit pro každý řádek je 16 znaků.
   • Japonština:
    • Limit pro vodorovné řádky je 13 znaků v plné šířce.
    • Limit pro svislé řádky je 11 znaků v plné šířce.

 

PŘÍPADY POUŽITÍ VYNUCENÝCH TITULKŮ

TEXT V OBRAZE

 • Pro texty v obraze, které se rozhodnete zařadit do vynucených titulků, vždy použijte výhradně velká písmena.
 • Překlady textů v obraze by se měly zobrazovat stejně dlouho jako původní text. Zároveň dodržujte minimální a maximální trvání.
  • Minimální trvání: 20 snímků
  • Maximální trvání: 7 sekund
  • Pokud se text v obraze zobrazuje a mizí pomocí roztmívání a stmívání, vyzkoušejte různé časování a snažte se ho synchronizovat s událostí.

 

DIALOGY V CIZÍM JAZYCE

Dialog v cizím jazyce je dialog pronášený v jazyce odlišném od primárního jazyka obsahu.

 • Do vynucených titulků zařaďte cizojazyčné dialogy, kterým má publikum rozumět a které nejsou dabované do cílového jazyka (tj. dialogy, které obsahují informace důležité pro děj).

 

PÍSNĚ

Všechny písně v obsahu se pečlivě a záměrně vybírají s cílem posunout vyprávění příběhu. Zapadají do kreativních úmyslů tvůrců. 

U písní ponechaných v dabingu v originále:

 • Zvažte jejich zařazení do vynucených titulků, pokud jsou nedílnou součástí děje nebo obsahují informace o příběhu nebo postavách, které by diváci jinak nezjistili. 
 • Soundtrack, včetně úvodních a závěrečných znělek, do vynucených titulků nezařazujte (pokud vám k tomu Netflix nedá pokyn).
 • Texty písní ve vynucených titulcích pište kurzívou.
 • Na koncích řádků překladu písňových textů používejte jenom otazníky a vykřičníky (ne čárky ani tečky).
 • Písně je do vynucených titulků možné zařadit, jenom pokud k nim byla udělena práva.
 • Práva se u různých kategorií písní liší: můžou být vázaná na originál (určený pro obsah), licencovaná nebo veřejná. Ohledně práv k písním si vždy vyžádejte schválení od zástupce oddělení Netflix Dubbing.

 

ARCHIVNÍ ZÁBĚRY

 • Do vynucených titulků zahrňte události spojené s archivními záběry, které nejsou dabované, ale tvoří nedílnou součást příběhu.
 • pravidlech pro vynikající kreativní práci najdete definici archivních záběrů a pokyny k jejich zpracování.
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful