Welcome to the Netflix Partner Help Center. Have a question or need help with an issue? Send us a ticket and we'll help you to a resolution.

Niniejszy artykuł zawiera wytyczne i wymogi dla studiów dubbingowych dotyczące identyfikacji sytuacji, w których wymagane jest stosowanie napisów wymuszonej narracji w dubbingowanym dźwięku.

Instrukcje przedstawione w tym artykule dotyczą napisów wymuszonej narracji w dubbingowanym dźwięku oraz długich materiałów, których dubbing jest zlecany wyłącznie przez zespół ds. dubbingu Netflix. 

Wszelkie inne przypadki zastosowania napisów wymuszonej narracji nie podlegają tym wytycznym ani nie są nimi objęte.

 

Spis treści

Napisy wymuszonej narracji (FN)

Wytyczne dotyczące napisów wymuszonej narracji

Wymagania dotyczące napisów wymuszonej narracji

Tytuł główny

Tytuł odcinka

Oznaczenie Netflix

Styl

Przypadki stosowania napisów wymuszonej narracji

Tekst na ekranie

Dialogi w obcym języku

Piosenki

Materiały archiwalne

 

Napisy wymuszonej narracji (FN)

Napisy wymuszonej narracji (FN, Forced Narratives) to dodatkowe napisy tekstowe wyjaśniające elementy fabuły, które nie zostały ujęte w dubbingu, a które są niezbędne do zrozumienia opowiadanej historii w języku docelowym. 

Napisy wymuszonej narracji są nazywane „wymuszonymi”, ponieważ są wyświetlane na ekranie nawet wtedy, gdy standardowe napisy zostały wyłączone. Nie są one autonomiczne i istnieją jedynie jako uzupełnienie dubbingowanego dźwięku. Razem z dubbingiem zapewniają widzom wszystko, co niezbędne, by śledzić fabułę w preferowanym języku.

Najczęstsze przypadki stosowania napisów wymuszonej narracji:

 • Teksty na ekranie dodawane podczas postprodukcji (takie jak karty lokacji i inne grafiki) lub będące częścią zdjęć głównych (tekst w środowisku fabularnym)
 • Dialogi wypowiadane w języku innym niż język główny programu 
 • Teksty piosenek, które dostarczają istotnych informacji o fabule
 • Materiały archiwalne

 

Wytyczne dotyczące napisów wymuszonej narracji

Aby osiągnąć twórczą doskonałość, należy starannie rozważyć, co powinno być dubbingowane, a co powinno być przekazywane w formie napisów wymuszonej narracji. Studia dubbingowe, jako twórcy dubbingowanego dźwięku, powinny ustalić, które elementy treści nie występują w dubbingowanym dźwięku i muszą zostać dodane w sposób wymuszony.

Wytyczne Netflix dotyczące wyboru sytuacji do pliku napisów wymuszonej narracji:

 • Studia dubbingowe powinny zidentyfikować sytuacje wymagające zastosowania wymuszonej narracji w oparciu o treść, preferencje kulturowe odbiorców docelowych oraz wytyczne Netflix dotyczące twórczej doskonałości w zakresie dubbingu. 
 • Każda sytuacja wymuszonej narracji powinna być integralna z fabułą i przekazywać informacje o fabule (lub postaciach), które nie są uwzględnione w dubbingowanym dźwięku i są niezbędne do zrozumienia fabuły.
 • Sytuacje wybrane do pliku FN nie powinny kolidować z dubbingowanym dźwiękiem ani przekazywać nadmiernych, powtarzających się lub niepotrzebnych informacji. Nie powinny też pomijać żadnych potrzebnych informacji.

Ważne:

 • Należy postępować zgodnie z wytycznymi FN oraz wytycznymi dotyczącymi doskonałości twórczej właściwymi dla danego języka.
 • Specyficzne dla projektu instrukcje wymuszonej narracji dostarczone przez Netflix (np. w przewodniku po serialu lub komunikatach CLP) mają pierwszeństwo przed wytycznymi zawartymi w tym dokumencie i wytycznymi wymuszonej narracji dla danego języka. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAPISÓW WYMUSZONEJ NARRACJI

Istnieją specjalne elementy, które wymagają większej uwagi. Studia dubbingowe powinny zawsze postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, chyba że osoba kontaktowa Netflix ds. dubbingu przekaże inne wytyczne.

 

TYTUŁ GŁÓWNY

 • Tytuł główny powinien zostać przedstawiony jako napis wymuszonej narracji, jeśli w narzędziu Terminology dostępny jest zatwierdzony tytuł dla danego języka i jest on inny niż tytuł widoczny na ekranie.
 • Należy zawsze używać zatwierdzonego tytułu głównego. Nie należy tłumaczyć go samodzielnie.
 • Nie należy podawać tytułu głównego za pomocą FN, gdy tytuł dla danego języka zatwierdzony w narzędziu Terminology jest identyczny z tytułem głównym widocznym w kadrze.

 

TYTUŁ ODCINKA

 • Tytuł odcinka powinien zostać wymuszony, jeśli pojawia się na ekranie i nie jest czytany w dubbingu.
 • Zatwierdzone tytuły odcinków dla danego języka można znaleźć w narzędziu Terminology. Nie wolno samodzielnie tłumaczyć tytułów odcinków.
 • Nie należy wymuszać na ekranie tytułu odcinka, jeśli jest on w danym języku zbędny.
 • Tylko w języku koreańskim: nie należy wymuszać na ekranie tytułu odcinka niezależnie od tego, czy pojawia się w kadrze oraz czy jest czytany w dubbingu.

 

OZNACZENIE NETFLIX

 • Nie należy wymuszać oryginalnej tyłówki Netflix, chyba że osoba kontaktowa z Netflix zaleci inaczej.
 • Jeśli jest wymagane wymuszenie oznaczenia Netflix, należy zapoznać się z dokumentem Oryginalne oznaczenie Netflix, w którym znajdują się zatwierdzone tłumaczenia dla poszczególnych języków.

 

STYL

 • W sytuacji wybranej do wymuszenia można zastosować maksymalnie dwa wiersze tekstu.
  • Jeśli tekst nie mieści się w dwóch wierszach, należy go podzielić.
 • W przypadku większości języków długość każdego wiersza należy ograniczyć do maksymalnie 42 znaków.
  • Wyjątki:
   • Koreański: długość wiersza powinna być ograniczona do 16 znaków.
   • Tajski: długość wiersza powinna być ograniczona do 35 znaków.
   •  Chiński tradycyjny i uproszczony: długość wiersza powinna być ograniczona do 16 znaków.
   • Japoński: 
    • Długość wierszy poziomych powinna być ograniczona do 13 znaków.
    • Długość wierszy pionowych powinna być ograniczona do 11 znaków. 

 

PRZYPADKI STOSOWANIA NAPISÓW WYMUSZONEJ NARRACJI

TEKST NA EKRANIE

 • Tłumaczenie tekstu FN na ekranie należy zapisać DUŻYMI LITERAMI, jeśli alfabet danego języka ma duże litery.
 • Długość tłumaczenia tekstu na ekranie powinna odpowiadać czasowi prezentowania tekstu na ekranie oraz być zgodna z minimalnym i maksymalnym dozwolonym czasem trwania.
  • Minimalny czas trwania: 20 klatek
  • Maksymalny czas trwania: 7 sekund
  • Gdy tekst na ekranie stopniowo pojawia się lub zanika, należy eksperymentować z różnymi czasami, starając się uzyskać synchronizację między napisem FN a tekstem.

 

DIALOGI W OBCYM JĘZYKU

Dialogi wypowiadane w języku innym niż język główny programu.

 • Do wymuszenia należy wybrać sytuacje z dialogami w języku obcym, które widzowie powinni zrozumieć i które nie zostały zdubbingowane w języku docelowym (dialogi dostarczające informacje o fabule).

 

PIOSENKI

Wszystkie piosenki w produkcji zostały starannie i celowo wybrane, aby pomóc w opowiedzeniu fabuły. Pasują one do kreatywnej wizji twórców treści. 

W przypadku piosenek pozostawionych w oryginalnej wersji w dubbingowanym dźwięku: 

 • Do wymuszenia należy rozważyć piosenki, które są integralną częścią fabuły i które dostarczają o fabule lub postaciach takie informacje, których widzowie nie mogliby poznać w inny sposób. 
 • Ścieżka dźwiękowa, w tym utwory otwierające i zamykające, nie powinny być wymuszane (chyba że Netflix zaleci inaczej).
 • Przetłumaczone teksty piosenek wybrane do wymuszenia należy zapisywać kursywą.
 • Na końcu wiersza z tłumaczeniem tekstu piosenki należy używać wyłącznie znaków zapytania i wykrzykników (bez przecinków i kropek).
 • Do wymuszenia narracji należy rozważyć wyłącznie te piosenki, względem których zostały udzielone stosowne prawa.
 • Prawa różnią się w zależności od kategorii piosenki: oryginalna (zamówiona do danej produkcji), licencjonowana lub należąca do domeny publicznej. Zweryfikuj prawa do piosenki u przedstawiciela Netflix ds. dubbingu.

 

 MATERIAŁY ARCHIWALNE

 • Do wymuszenia w formie napisów należy wybrać sytuacje z tłumaczeniem materiałów archiwalnych, które nie zostały zdubbingowane i są integralną częścią fabuły.
 • Informacje o tym, co jest uważane za materiał archiwalny oraz jak należy z nim postępować, zawierają wytyczne dotyczące doskonałości twórczej.

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful