Welcome to the Netflix Partner Help Center. Have a question or need help with an issue? Send us a ticket and we'll help you to a resolution.

TABLE OF CONTENT

     Εισαγωγή

     Σκηνοθέτης μεταγλώττισης

     Προσαρμογή

     Επιλογή καστ

     Ερμηνεία ταλέντων φωνής

     Μιξάρισμα

     Πηγές

 Εισαγωγή

Η Netflix αντιμετωπίζει τη μεταγλώττιση όχι ως γλωσσικό πόρο, αλλά ως παραγωγή. Προκειμένου να επιτευχθεί το ανώτερο επίπεδο δημιουργικής αριστείας, σας ενθαρρύνουμε να υπερβαίνετε τα όρια της κοινής πρακτικής του δυνατού σε μια μεταγλώττιση. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τους δημιουργούς περιεχομένου, εναρμονίζοντας στενά τις παγκόσμιες εκδόσεις με το πρωτότυπο όραμα και με το κοινό μας, προσφέροντάς του μια απρόσκοπτη εμπειρία που θα βάζει τέλος στη γλωσσική δυσπιστία.

Το ύψιστο επίπεδο δημιουργικής αριστείας στη μεταγλώττιση της Netflix επιτυγχάνεται με τα εξής:

 • Κατανόηση του πλαισίου του δημιουργικού στόχου του πρωτότυπου περιεχομένου

 • Κατάλληλη εκπροσώπηση ως προς τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη σε όλους τους τομείς της ροής εργασιών μας

 • Φυσική φρασεολογία στον προσαρμοσμένο διάλογο για συμμόρφωση με τις γλώσσες-στόχους

 • Συγχρονισμό χειλιών υψηλής ακρίβειας

 • Αυθεντικές ερμηνείες από τους ηθοποιούς φωνής

 • Κατάλληλο μιξάρισμα διαλόγου με το soundtrack του πρωτοτύπου

Ακολουθούν οι συνολικές κατευθυντήριες γραμμές για τους βασικούς δημιουργικούς παράγοντες στη ροή εργασιών της μεταγλώττισης, οι δημιουργικές κατευθυντήριες γραμμές ανά αγορά/τύπο περιεχομένου και η προεπισκόπηση της Ιστορίας Μεταγλώττισης στη Netflix.

Σκηνοθέτης μεταγλώττισης

Κατευθυντήρια γραμμή:

Ο σκηνοθέτης μεταγλώττισης ή ο καλλιτεχνικός διευθυντής είναι ο "καπετάνιος του πλοίου" και φέρει την ευθύνη για τη συνολική επιτυχία του έργου. Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον τεχνικό ήχου, ακούν κάθε λέξη που εγγράφεται, και στόχος τους είναι να δημιουργήσουν μια μεταγλώττιση που να ακούγεται ομοιόμορφη, αυθεντική και καθαρή. Στον έλεγχο της προσαρμογής, την επιλογή του καστ, τις σημειώσεις για τις ερμηνείες, τις βελτιώσεις και τον έλεγχο του mix, στόχος του σκηνοθέτη μεταγλώττισης είναι η παράδοση μιας μεταγλώττισης που θα συμφωνεί όσο το δυνατό περισσότερο με τις καλλιτεχνικές προθέσεις του δημιουργού του πρωτότυπου περιεχομένου και θα εκλαμβάνεται όσο πιο αυθεντική γίνεται από το τοπικό κοινό.

Επιπλέον συστάσεις

 • Ο σκηνοθέτης πρέπει να επικοινωνεί έναν σαφή και εφικτό στόχο στον υπεύθυνο προσαρμογής, τον διευθυντή του κάστινγκ, το καστ φωνών, τους υπεύθυνους επεξεργασίας ήχου και τους προϊσταμένους του έργου του συνεργάτη.

 • Ο σκηνοθέτης πρέπει να διασφαλίζει ένα θετικό συνεργατικό περιβάλλον, όπου όλα τα μέλη της ομάδας να αισθάνονται ότι μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις ικανότητές τους για το καλό του έργου.

 • Ο σκηνοθέτης πρέπει να διασφαλίζει ότι όλοι είναι ενήμεροι σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό του έργου, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης σημειώσεων για τις λούπες/λέξεις ανά ώρα, το κάστινγκ και τον προγραμματισμό των συμβάντων, καθώς και του ελέγχου των απαιτούμενων βελτιώσεων.

 • Σε συνεργασία με το στούντιο, ο σκηνοθέτης πρέπει να διατηρεί ακριβείς καταγραφές τυχόν διαλόγων που ξαναγράφονται, για έλεγχο και ανάλυση μετά την ολοκλήρωση του έργου.

 • Στο χρονοδιάγραμμα της εγγραφής, ο σκηνοθέτης πρέπει να παρέχει σχόλια στον υπεύθυνο προσαρμογής, καθώς γράφονται νέα σενάρια.

 • Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή των πρώτων σκηνών ή των πρώτων επεισοδίων, ο σκηνοθέτης πρέπει να ελέγχει αυτές τις ερμηνείες και να αποφασίζει αν πρέπει να εγγραφούν ή να ελεγχθούν ξανά, τώρα που πλέον οι χαρακτήρες και ο συνολικός τόνος έχουν ξεκαθαριστεί περισσότερο.

Προσαρμογή

Κατευθυντήρια γραμμή:

Η σχολαστική πρακτική της προσαρμογής έχει εξίσου μεγάλη σημασία για τον σκηνοθέτη μεταγλώττισης ή τον καλλιτεχνικό διευθυντή, επειδή, εάν η προσαρμογή δεν είναι τέλεια, θα απαιτείται επιπλέον χρόνος για τη διόρθωση προβλημάτων, με συνεπακόλουθο τα επιπλέον έξοδα για τις ώρες χρήσης του στούντιο, ενώ η εσφαλμένη πολιτισμική παρουσίαση θα οδηγήσει σε παράπονα από τον τηλεθεατή και αρνητικά σχόλια από τα ΜΜΕ.

Ο υπεύθυνος προσαρμογής πρέπει να δημιουργεί διαλόγους που:

 • Σέβονταιτον δημιουργικό στόχο του πρωτοτύπου 

 • Σέβονται και προσαρμόζουν καταλλήλως (αν απαιτείται σημαντικές πολιτισμικές αναφορές

 • Επιτυγχάνουν έναν σχεδόν "τέλειο" συγχρονισμό στα μέτρα του δυνατού (με την εξαίρεση των μεταγλωττίσεων VO)

 • Είναι φυσικοί στη γλώσσα-στόχο, τόσο ως προς την επιλογή των λέξεων όσο και ως προς τη φρασεολογία 

Επιλογή καστ

Κατευθυντήρια γραμμή:

Η ακριβής συμφωνία των φωνών των επί της οθόνης ταλέντων δεν είναι πάντοτε ο πρωταρχικός στόχος, επειδή η ένταση της φωνής, ο τόνος, η άρθρωση και η αντίδραση μπορεί να διαφέρουν πολύ από γλώσσα σε γλώσσα. Ωστόσο, πρέπει να επιλέγονται οι κατάλληλες φωνές ανάλογα με τις ιδιότητες του χαρακτήρα, οι οποίες θα εναρμονίζονται με συγκεκριμένες προσδοκίες του κοινού-στόχου (για παράδειγμα, η εμβέλεια του τόνου ενός χαρακτήρα σε μία γλώσσα δεν ταιριάζει απαραίτητα στη γλώσσα-στόχο).

Επειδή πρόκειται για μια υποκειμενική διαδικασία, οι αποφάσεις ως προς την επιλογή του καστ πρέπει να λαμβάνονται αποκλειστικά από τον σκηνοθέτη μεταγλώττισης ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπό την καθοδήγηση του Υπεύθυνου για τον Τίτλο και της δημιουργικής ομάδας του πρωτοτύπου. Η Ομάδα Μεταγλώττισης της Netflix δεσμεύεται να διασφαλίζει πιστή εκπροσώπηση στο καστ και ενθαρρύνει τους συνεργάτες της να λειτουργούν συμπεριληπτικά στις επιλογές του καστ. Στην περίπτωση των νεότερων χαρακτήρων, η Netflix προτιμά τα ταλέντα φωνής με κατάλληλη ηλικία, αλλά κατανοεί ότι κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα εφικτό σε ορισμένες αγορές.

Ερμηνεία ταλέντων φωνής

Κατευθυντήρια γραμμή:

Για μια καλή ερμηνεία φωνής στη μεταγλώττιση απαιτείται ένα μοναδικό σύνολο δεξιοτήτων, γιατί η ερμηνεία του ηθοποιού μεταγλώττισης πρέπει να εναρμονίζεται ομαλά με την επί της οθόνης ερμηνεία. Για τον σκοπό αυτό, στόχος του ηθοποιού μεταγλώττισης είναι να εξισορροπεί την πιστή ενσάρκωση του επί της οθόνης χαρακτήρα εκ των έσω (μέσω της ταύτισης και της κατανόησης των κινήτρων και του υπόβαθρου του χαρακτήρα) και να παρατηρεί ενδελεχώς τη σωματική συμπεριφορά του χαρακτήρα επί της οθόνης εξωτερικά, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, και του συγχρονισμού των χειλιών.

Ο εξαιρετικός συγχρονισμός δεν αφορά μόνο στην κίνηση του στόματος, αλλά και στη συνολική συμπεριφορά του σώματος, με ιδιαίτερη έμφαση στις αναπνοές. Στην περίπτωση του μη μυθοπλαστικού και του άνευ σεναρίου περιεχομένου, αν και ο συγχρονισμός δεν αποτελεί πρόβλημα, πρέπει να δίνεται η κατάλληλη προσοχή στον δημιουργικό στόχο του τίτλου, ώστε το VO να υποστηρίζει την εμπειρία του τηλεθεατή, αντί απλώς να γίνεται μετάφραση.

Επιπλέον συστάσεις:

 • Για επιλεγμένα έργα, το ταλέντο μεταγλώττισης πρέπει να έχει πρόσβαση στο βίντεο πριν από τις εγγραφές - μετά την υπογραφή του NDA. Έτσι, θα έχει τη δυνατότητα να προετοιμαστεί και να ερμηνεύσει πιο εύκολο τον ρόλο του στο στούντιο.

 • Ο ηθοποιός μεταγλώττισης πρέπει να κινείται κανονικά στο booth, ώστε να αλλάζει η προοπτική του μικροφώνου, σύμφωνα με την επί της οθόνης ερμηνεία (αρκεί να επιτυγχάνεται επαρκής ένταση του ήχου κατά την εγγραφή). Αυτό αφορά μόνο τη μεταγλώττιση με συγχρονισμό χειλιών, όχι τα VO.

 • Για μια σειρά, ο σκηνοθέτης πρέπει να ελέγχει ένα premix του πρώτου επεισοδίου, ώστε να μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του τόνου για τα επόμενα επεισόδια.

Μιξάρισμα

Κατευθυντήρια γραμμή:

Στόχος ενός καλού mix είναι ο μεταγλωττισμένος διάλογος να ακούγεται όσο πιο πιστά γίνεται σε σχέση με τον ήχο της παραγωγής. Επειδή ο μεταγλωττισμένος διάλογος εγγράφεται υπό πολύ διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με τον διάλογο της παραγωγής (με την εξαίρεση του ADR), πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε ο διάλογος να ταιριάζει με το φυσικό και αισθητικό περιβάλλον του περιεχομένου, με αποτέλεσμα να μην ακούγεται διαφορετικά από το πρωτότυπο mix. Στο τελικό στάδιο της ροής εργασίας, ένα άσχημο mix μπορεί να υποβαθμίσει την απήχηση κάθε βήματος της δημιουργικής διαδικασίας. 

Πηγές

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful