Welcome to the Netflix Partner Help Center. Have a question or need help with an issue? Send us a ticket and we'll help you to a resolution.

TABLE OF CONTENT

     Bevezető

     Szinkronrendező

     Adaptáció

     Válogatás

     Szinkron

     Keverés

     Források

Bevezető

A Netflix a szinkront nem pusztán nyelvi eszköznek, hanem produkciónak tekinti. A kreatív kiválóság legmagasabb szintjének elérése érdekében azt javasoljuk, hogy lépjünk túl a szinkronban elterjedt általános gyakorlaton. A cél, hogy bizalmat építsünk ki tartalomkészítőinkkel azáltal, hogy a globális verziókat szorosan hozzáigazítjuk eredeti elképzelésükhöz és a közönségünkhöz, és így olyan zökkenőmentes élményt nyújtunk számukra, amely fenntartja a nyelv zavartalan átvitelét.

A Netflix szinkron ezen legmagasabb szintű kreatív kiválósága az alábbiakkal érhető el:

 • Az eredeti tartalom alkotói szándékának kontextuális megértése
 • A sokszínűség, egyenlőség, bevonás megfelelő képviselete a munkafolyamatunk minden vonatkozásában
 • A célnyelvekhez igazított természetes megfogalmazás a párbeszédekben
 • Nagy pontosságú ajakszinkron
 • Hiteles szinkronhang
 • A párbeszédek magával ragadó keverése az eredeti hanganyaggal

Az alábbiak a szinkronizálási munkafolyamat kulcsfontosságú kreatív szereplői számára készült általános irányelvek, kreatív iránymutatások vertikumonként/tartalomtípusonként, valamint a Netflix szinkronizálási történetének áttekintése.

Szinkronrendező

Irányelv:

A szinkron- vagy művészeti rendező a hajó kapitánya, ő felelős a projekt általános sikeréért. A szerkesztővel és a keverővel együtt minden felvett szót meghallgat, és céljuk, hogy egységesen, hitelesen és tisztán hangzó szinkront készítsenek. Az adaptáció áttekintése, a szereposztás, az előadási jegyzetek, a felvételek és a mix áttekintése révén a szinkronrendező sikere egy olyan szinkron elkészítése, amely a lehető legjobban egyezik az eredeti tartalom készítőjének művészi szándékával, és a lehető leghitelesebben hangzik a helyi közönség számára.

További javaslatok

 • A rendezőnek világos és elérhető célt kell megfogalmaznia az adaptálóval, a szinkronszínészek kiválasztásáért felelős igazgatóval, a szinkronszínészekkel, a keverőkkel és a projektmenedzserekkel szemben.
 • A rendezőnek pozitív együttműködési környezetet kell teremtenie, amelyben a csapat minden tagja magabiztosan végzi a tőle telhető legjobb munkát a projekt érdekében..
 • A rendezőnek tisztában kell lennie a projekt ütemtervével és költségvetésével, beleértve az óránkénti hurkok/szavak nyilvántartását, a véletlenek kiválasztását és ütemezését, valamint az átvételre kért esetek áttekintését.
 • A rendezőnek a stúdióval együttműködve pontos elszámolást kell vezetnie minden újraírt párbeszédről a projekt utólagos áttekintése és elemzése érdekében.
 • A felvétel során a rendezőnek visszajelzést kell adnia az adaptálónak az új szövegek megírásához.
 • A korai jelenetek vagy az első epizódok rögzítése után a rendezőnek át kell tekintenie ezeket a felvételeket, és fontolóra kell vennie azok újrafelvételét, miután kialakultak a karakterek és az általános hangnem.

Adaptáció

Irányelv:

Az adaptáció szigorú gyakorlata egyaránt fontos a szinkron- vagy a művészeti rendező számára, mert megfelelő adaptáció nélkül a költséges stúdióórák során többletidő telik el a problémák kijavításával, a téves kulturális megjelenítés pedig nézői panaszokhoz és negatív médiafigyelemhez vezet.

Az adaptáló a felelős az olyan párbeszéd létrehozásáért, amely:

 • Tiszteletben tartjaaz eredeti kreatív szándékot 
 • Tiszteletben tartja és megfelelően adaptálja (ha szükséges) a fontos kulturális referenciákat
 • Arra törekszik, hogy a lehető legközelebb legyen a „tökéletes” szinkronizáláshoz (kivéve az EV-szinkront)
 • Megfogalmazásában és szavaiban természetesnek hangzik a célnyelven 

Válogatás

Irányelv:

A képernyőn megjelenő szereplők pontos hangillesztése nem mindig a válogatás elsődleges célja, mivel a hangerő, hangmagasság, artikuláció és támadás nyelvenként igen eltérő lehet. Ehelyett a karakter attribútumaira megfelelő hangokat kell megtalálni, amelyek igazodnak a célközönség konkrét elvárásaihoz  (például egy karakter hangmagasság-tartománya egy adott nyelven nem feltétlenül működik a célnyelven).

Mivel ez egy szubjektív folyamat, a válogatásra vonatkozó döntéseket kizárólag a szinkronrendezőnek kell meghoznia. Néhány esetben ez a műsorfelelős irányítása alatt az eredeti kreatív csapattal együtt történik. A Netflix szinkroncsapata elkötelezett a hiteles megjelenítés mellett a casting során, és arra ösztönzi a partnereket, hogy legyenek bevonóak a casting során.Fiatalabb karakterek esetében a Netflix az életkornak megfelelő hangtehetséget részesíti előnyben, de tisztában van vele, hogy ez bizonyos piacokon nem mindig lehetséges.

Szinkron

Irányelv:

A szinkronban nyújtott nagyszerű szinkronszínészi alakítás egyedi készségeket foglal magában, hiszen soha nem hívja fel magára a figyelmet, hanem zökkenőmentesen illeszkedik a képernyőn megjelenő előadásba. Ebből a célból a szinkronszínész munkája egyensúlyt teremt a képernyőn megjelenő karakter belülről történő hiteles megtestesítése (a karakter motivációinak és háttértörténetének empatikus megértése révén), valamint a karakter képernyőn megjelenő fizikai viselkedésének kívülről történő szigorú megfigyelése között, beleértve, de nem kizárólagosan az ajakszinkront is.

A kivételes szinkron nemcsak szájmozgást jelent, hanem a test teljes bevonását is, különös tekintettel a légzésre. Ismeretterjesztő és forgatókönyv nélküli műsorok esetén, bár a szinkronizálás nem ad aggodalomra okot, megfelelő figyelmet kell fordítani a műsor kreatív szándékára, hogy az EV támogassa a nézői élményt ahelyett, hogy egyszerűen csak egy fordítást biztosítana.

További javaslatok:

 • Bizonyos projektek esetében a szinkrontehetségnek hozzáférést kell biztosítani a videóhoz még a munka megkezdése előtt – az NDA aláírása után. Ez lehetővé teszi számukra a felkészülést és a könnyebb stúdiói munkát.
 • A szinkronszínésznek mozognia kell a fülkében, hogy perspektívát váltson a mikrofonon, a képernyőn megjelenő előadásnak megfelelően (ameddig elérhető az elegendő felvételi hangerő). Erre csak ajakszinkron esetén van szükség, EV esetén nincs.
 • Sorozat esetében az 1. epizód előzetes mixét a rendezőnek lehetőség szerint felül kell vizsgálnia, hogy segítsen megadni a hangot a következő epizódokhoz.

Keverés

Irányelv:

Egy nagyszerű mix célja, hogy a szinkronizált párbeszéd a lehető legközelebb legyen a produkciós hangzáshoz. Mivel a szinkronizált párbeszédet másképp rögzítik, mint a produkciós párbeszédet (az ADR kivételével), ügyelni kell arra, hogy a párbeszéd beleolvadjon a tartalom fizikai és esztétikai környezetébe, hogy ne „felül” vagy „elöl” szólaljon meg az eredeti mixből. Mivel ez a munkafolyamat utolsó szakasza, a rossz mix csökkentheti a kreatív folyamat minden lépésének hatását. 

Források

   

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful