Welcome to the Netflix Partner Help Center. Have a question or need help with an issue? Send us a ticket and we'll help you to a resolution.

TABLE OF CONTENT

     FORDÍTÁS/ADAPTÁCIÓ

     KREATÍV CSAPAT, SZINKRONSZÍNÉSZEK KIVÁLASZTÁSA, ELŐADÁS

     FELVÉTEL

     SZERKESZTÉS

     KEVERÉS

     FORRÁSOK

FORDÍTÁS/ADAPTÁCIÓ

 • Köznyelv
  • Azt szeretnénk, hogy közönségünk átélje a nézett tartalmat, és annak üzenete az eredeti változattal (EV) azonos módon legyen átérezhető. Hacsak a műsor nem történelmi darab, vagy az EV nyelvhasználata nem tér el az emberek által manapság beszélt nyelvtől, azt javasoljuk, hogy a szinkronfordítók a köznyelvet használják, ha a tartalom ezt indokolja. 
 • Cenzúra
  • Célunk, hogy a szinkronizált változatokkal a lehető legnagyobb mértékben tartsuk tiszteletben az eredeti kreatív szándékot. A párbeszédet (beleértve a durva beszédet is) a lehető leghűségesebben kell visszaadni, dialektus vagy olyan szavak használata nélkül, amelyek egyébként a tartalomban nem tükröződő obszcenitást mutatnának be.Kifejezetten javasoljuk a szinkronadaptereknek, hogy ne enyhítsék vagy cenzúrázzák az EV-ben használt szitkozódást vagy káromkodást (a helyi törvények betartásával/tiszteletével). Ha nem biztos abban, vagy aggályai vannak azzal kapcsolatban, hogy miként adaptáljon bizonyos nyelvezetet a saját területén, további konzultáció végett forduljon a műsorfelelőshöz.
 • Ajakszinkron és szándék
  • A tökéletes ajakszinkron egy olyan cél, amelynek elérésére szinkronpartnereinknek folyamatosan törekedniük kell, azonban nem akarjuk feláldozni az EV üzenetét és szándékát azzal, hogy a tökéletes ajakszinkront helyezzük előtérbe. A párbeszéd eredeti szándéka a prioritásunk, és a szinkronfordítók/-adapterek szakértelmére támaszkodunk, hogy döntést hozzanak, ha mindkét célt nem lehet elérni. 
 • Érzékeny és inkluzív terminológia
  • A befogadás és sokszínűség a Netflix prioritásai közé tartozik, és bár jelentős haladást értünk el, még mindig van mit tanulnunk arról, hogyan kommunikálhatjuk jobban igényeinket és elvárásainkat a szinkronközösséggel. Amikor befogadás és sokszínűség témák jelennek meg a tartalomban, a Netflix szinkroncsapata útmutatást és támogatást nyújt annak érdekében, hogy az eredeti karaktereket a lehető legjobb módon jelenítsük meg. Azoknál a műsoroknál, amelyeknél nem adunk referenciát vagy útmutatást, szinkronpartnereinktől elvárjuk, hogy az érzékeny nyelvezetet vagy a befogadást és sokszínűséget érintő kérdésükkel, javaslataikkal vagy aggályaikkal proaktívan forduljanak a műsorfelelőshöz a témák saját területükön történő kezelésével kapcsolatban.
 • Megállapított szellemi tulajdon és franchise
  • Egyes műsoraink olyan, már megállapított szellemi tulajdonon („IP”) alapulnak vagy fognak alapulni, amelyet más tartalomtípusokhoz (videójátékokhoz, könyvekhez) fordítottak le. A kiválasztott műsorok esetében a szinkroncsapat dönti el, hogy mely forrásokat kell kulcsfontosságú hivatkozási alapként használni az egységesség érdekében. Azoknál a műsoroknál, amelyekre nem adunk hivatkozásokat vagy útmutatást, azt várjuk partnereinktől, hogy proaktívan keressék és határozzák meg, mi a nyelvükön a tartalomhoz legmegfelelőbb megoldás.
 • Kutatás
  • Egyes filmjeink és sorozataink a témára jellemző olyan szókincset használnak, amely nem feltétlenül van jelen a köznyelvben. Arra szeretnénk ösztönözni az ilyen tartalmakon dolgozó fordítókat és adaptálókat, hogy vagy rendelkezzenek az ehhez szükséges tudással/tapasztalattal, és/vagy végezzenek kiterjedt kutatást annak érdekében, hogy biztosítható legyen, hogy szinkronizált változataink az eredetivel egyenértékű verbális szakértelemmel rendelkezzenek. 

KREATÍV CSAPAT, SZINKRONSZÍNÉSZEK KIVÁLASZTÁSA, ELŐADÁS

 • Kreatív csapat
  • Szeretnénk, ha stúdiópartnereink ugyanolyan megfontoltan választanák ki kreatív csapatukat, mint azt producereink teszik az eredeti verziónál. A fordítókat, adaptálókat, rendezőket stb. a film/sorozat adott műfajához vagy témájához tartozó képesítések vagy szakterületek alapján kell azonosítani és biztosítani. Tudjuk, hogy a gyártási ütemezések ebben kihívást jelenthetnek, ezért kérjük, forduljon a Netflixhez, hogy szükség esetén áttekintsük a dátumok rugalmasságát.
  • Biztosítani szeretnénk a kreatív felügyeletet/iránymutatást a szinkronszínészek kiválasztása során. Ideális esetben a műsorhoz rendelt szinkronrendező jelen van a felvételnél, de ha ez nem lehetséges időrendbeli ütközés vagy egyéb körülmény miatt, akkor azt szeretnénk, ha szinkronpartnereink kreatív igazgatót jelölnének ki a szinkronszínészek kiválasztásához, és nem hagynák ezt a munkát a hangmérnökre vagy a stúdió személyzetére. 
 • Életkor és nem
  • A szinkronizált változat válogatásánál meg kell felelni az eredeti kreatív szándéknak, és magával ragadó és hiteles élményt kell nyújtani a néző számára. Kérjük, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy olyan jelöltet válasszon, aki megérti a karakter hátterét és kihívásait. Kérjük, tekintse meg mind a felnőtt, mind a gyerekhangokra alkalmazható jelölteket, és válasszon a kreatív szándék és a teljesítmény minősége alapján.
 • Hangegyezés és előadás
  • Mindkét tulajdonság elérése lenne az ideális, de nem feltétlenül reális megoldás. A hangegyeztetés fontos, de elsődleges feladatunk, hogy magával ragadó élményt nyújtsunk közönségünk számára. Hacsak az eredeti verzióból származó anyagok felhasználása miatt nem feltétlenül szükséges az eredeti hangegyeztetés az élményhez, akkor a közönség számára a leghitelesebb élményt nyújtó legjobb előadás rögzítését helyezzük előtérbe.
 • Musicalek
  • Azoknál a tartalmaknál, ahol szükség van a dalok szinkronizálására, ideális esetben az az elvárás, hogy a szinkronszínészek elő tudják adni a dalokat. Ha azonban a szinkronszínészek nem tudnak énekelni, az az irányelvünk, hogy a szinkronszínészhez illő énekest válasszunk, így biztosítva a szinkronizált párbeszédek és a dalok hangjának következetességét.
 • Kiejtés és előadás
  • Szeretnénk biztosítani, hogy az összes párbeszéd kellően érthető legyen a könnyű érthetőséghez, de nem akarjuk, hogy emiatt a színészi előadás sérüljön. Elfogadható, ha cselekmény/intenzív képsorok rögzítésekor a kiejtés nem tökéletes, vagy ha csendes, intim jeleneteknél tompa a hangvétel. A kiejtésnek a lehető legtermészetesebbnek kell lennie, és a megjelenítésnek meg kell egyeznie a képernyőn megjelenő színészi teljesítménnyel. 
  • Az akcentusokat csak akkor szabad visszaadni, ha azok a cselekményhez, karakterhez vagy párbeszédhez/humorhoz kapcsolódnak. Mindig olyan hitelesen kell újraalkotni őket, ahogyan azt az eredeti színész tette. Ezekben az esetekben forduljon a műsorfelelőshöz javaslatával, vagy ha további információra van szüksége.

FELVÉTEL

 • Előerősítők
  • Az analóg vagy digitális előerősítők használata elfogadható. Ha a preferencia analóg, győződjön meg arról, hogy nem keletkezik hallható zaj, amikor az erősítést a kívánt felvételi szintre emeli. 
 • Mikrofonok
  • A nagymembrános stúdiómikrofon a javaslatunk az ajakszinkron animációhoz. Az eredeti hangokat ellenőrzött környezetben, például hangszínpadokon rögzítik, és ez a mikrofontípus a bevett gyakorlat, ezért arra törekszünk, hogy a szinkronizálást az EV-hez a lehető legközelebb végezzük. Hangmérnökeink és technikusaink műszaki szakértelmére támaszkodunk a mikrofonok megfelelő elhelyezése és a színész szájától való megfelelő távolság biztosítása érdekében – további részletekért lásd a párbeszéd felvételére vonatkozó ajánlásokat a dokumentum alján.
 • DAW
  • A piacon található bármilyen professzionális DAW elfogadható. Szinkronpartnereinkre támaszkodunk, hogy olyan professzionális szoftvereket alkalmazzanak, amelyek megfelelnek a munkafolyamataiknak és a legjobb műszaki gyakorlatoknak. 
 • Előfelvételi folyamat
  • Kifejezetten javasoljuk, hogy ne használjon dinamikus processzort (EQ, Compression, Limiting, Noise-gate, De-Esser) a felvétel során, hogy a párbeszédeket a lehető legtisztábban rögzítse, és helyet hagyjon a hangkeverőknek, hogy szükség szerint manipulálhassák a hangot. Az alacsony vágású szűrő mindaddig elfogadható, amíg nem haladja meg a 100 Hz-et. 
 • Walla/csoport
  • Elvárjuk, hogy a szinkronizált változatok illeszkedjenek az eredeti tömeg/csoport hangjához. A Netflix az utómunkálatokkal együttműködve biztosítja, hogy az eredeti feldolgozásból a lehető legtöbb walla és loop rendelkezésre álljon, de elvárjuk, hogy a stúdiók ugyanazt a réteges hangzást hozzák létre, függetlenül attól, hogy használják-e az eredeti elemeket.

SZERKESZTÉS

 • Zajok
  • Az olyan hallható zajokat, mint a nyelvkattintás vagy nyáladzás, el kell távolítani a szerkesztési folyamat során, hacsak az eredeti előadás nem kívánja meg.
 • Manuális feldolgozás és plug-inek
  • Mindkét megközelítés támogatott. A zajeltávolító beépülő modulok használata mindaddig elfogadható, amíg a folyamat nem befolyásolja a rögzített hang minőségét. 
 • Ajakszinkron
  • Javasoljuk, hogy ne csak a hanghullámformák, hanem a referenciakép alapján is szerkesszen. Azt akarjuk, hogy közönségünk a saját nyelvén, úgy tapasztalja meg műsorainkat, mintha az EV-t néznék. A párbeszédnek akkor kell kezdődnie, amikor a képernyőn szereplő színészek megmozdulnak/kinyitják a szájukat, és akkor kell véget érnie, amikor becsukják a szájukat. Ezenkívül ügyeljen az ajaklebenyekre/szájformára, sőt a színész gesztusára/mozdulataira is a képernyőn, hogy létrejöjjön a szinkron a párbeszéd és a testbeszéd között. 
 • Képernyőn kívüli párbeszéd
  • A képernyőn kívül hallható párbeszédhez javasoljuk, hogy az EV hullámformáját igazítsa a szinkronizált változathoz. Tekintettel arra, hogy vannak más hangelemek (zene vagy SFX), szeretnénk biztosítani, hogy a szinkronizált változatok helyet hagynak a hangtervezésnek, hogy betölthesse szerepét a történetmesélésben. 
 • Lélegzet és reakció
  • Arra bátorítjuk a párbeszédszerkesztőket, hogy kövessék az eredeti dialógust annak érdekében, hogy a légzés és a reakciók illeszkedjenek egymáshoz. 
 • Elhalkulás
  • Ideális a párbeszédszerkesztők számára, hogy minden párbeszédben alkalmazzák a be- és kiúsztatást. A rögzített zaj, mint például a szobahang vagy az előerősítés, nem biztos, hogy észrevehető a felvételi és szerkesztési folyamat során, de nemkívánatos zajt jelenthet a keverési folyamat során. 
 • Hangsáv kijelölése
  • A hangszerkesztőknek rendszerezett módon kell kijelölniük a hangsávokat, hogy a hangkeverők már az elején tiszta beállítást kapjanak. 

KEVERÉS

 • Párbeszédszintek
  • A szinkronizált változatnak meg kell felelnie az EV hangszintjének. Ha betartják a felvételi és szerkesztési irányelveket, a hangkeverőknek nem lesz szükségük arra, hogy a szinkronizált párbeszédeket erősítsék, és hangosabbá tegyék annál, mint amit az EV diktál. Annak érdekében, hogy a párbeszédek következetesek és kiegyensúlyozottak legyenek, azt javasoljuk, hogy a hangkeverők keverővezérlőket vagy konzolokat használjanak a szintautomatizáláshoz a dinamikus processzorok helyett, amelyek potenciálisan befolyásolhatják a természetes hangzást, amelyre törekszünk. 
 • Dinamikus feldolgozás 
  • EQ
    • A kiegyenlítés a nem kívánt frekvenciák eltávolítására és lágyítására és/vagy a kívánt frekvenciáknak a párbeszédekben való kiemelésére szolgáló megoldás. A kiegyenlítést nem szabad olyan eljárásnak tekinteni, amely a minőségileg nem megfelelő felvételek kompenzálására szolgál, ezért azt javasoljuk a hangkeverőknek, hogy csak mérsékelten használják a kiegyenlítést ilyen célokra.
  • Tömörítés
    • A tömörítés mindaddig elfogadott, amíg a párbeszédek dinamikáját nem befolyásolja számottevően. Elvárásunk a természetes hangzású párbeszéd, és azt javasoljuk, hogy a hangkeverők hozzák egyensúlyba a hangerőt a hangerő-automatizálással, mielőtt a tömörítést használnák megoldásnak. 
  • Futze 
    • Amikor a Netflix szinkroncsapata nem tud specifikációkkal vagy paraméterekkel szolgálni a beépülő modulhoz, elvárjuk a hangkeverőktől, hogy az utánzás az EV-hez a leginkább hasonlítson. A filmkészítők a hangmérnökökkel szorosan együttműködve teremtik meg a tartalomhoz illő teljes hangteret, mi pedig szeretnénk biztosítani, hogy minden nyelv ugyanazt az élményt nyújtsa. 
 • Időfeldolgozás
  • Visszhang és késleltetés
    • A visszhang és a késleltetés célja, hogy hanghivatkozást adjon közönségünknek a karakterek elhelyezkedéséről és interakcióiról. A magával ragadó élmény biztosítása érdekében arra szeretnénk ösztönözni a hangkeverőket, hogy a lehető legközelebb illesszék a tereket az EV-hez, amikor a Netflix szinkroncsapata nem tud specifikációkkal vagy paraméterekkel szolgálni a beépülő modulokhoz. Ilyen célokból a beépülő modulok vagy hardverek mindaddig elfogadottak, amíg a célt elérik. 
 • Pásztázás és perspektíva
  • Ha a műsorpartner rendelkezésre bocsájtja, a Netflix Dubbing biztosítja az EV párbeszédalapokat szinkronpartnereink számára, és azt tanácsoljuk a hangkeverőknek, hogy használják ezeket hangreferenciaként a pásztázáshoz, ha a pásztázás és a perspektívák nem egyértelműek a teljes keverésben való replikációhoz.
 • M&E
  • A szinkronpartnereinknek biztosított M&E sávokat szinkronkeverési célokra jóváhagyták, és a minőségellenőrzés is megtörtént. Azt tanácsoljuk, hogy a szinkronkeverők ne végezzenek semmilyen módosítást vagy hangerő-beállítást keverés közben. Ha bármilyen problémába ütközik a megadott M&E számokkal kapcsolatban, kérjük, szóljon a Netflix szinkroncsapatának, hogy tanácsot adhassunk a továbblépéshez. 
 • Opcionális sávok
  • Az opcionális sávok általában reakciókat, felhívásokat, idegen nyelvet és wallat tartalmaznak. Azt tanácsoljuk szinkronpartnereinknek, hogy saját belátásuk szerint használják az opcionális sávokat mindaddig, amíg a rögzített párbeszédek zökkenőmentesen keverednek az opcionális sávokkal. A Netflix szinkroncsapata kreatív és technikai utasításokat ad, amikor az opcionális sávokat konkrét célokra kell felhasználni. 

FORRÁSOK

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful