Welcome to the Netflix Partner Help Center. Have a question or need help with an issue? Send us a ticket and we'll help you to a resolution.

TABLE OF CONTENT

Wstęp

Reżyser dubbingu

Adaptacja

Casting

Aktorstwo dubbingowe

Miksowanie

Zasoby

Wstęp

Netflix postrzega dubbing nie tylko jako materiał w wersji językowej, ale jako produkcję. Aby osiągnąć najwyższy poziom kreatywnej doskonałości, zachęcamy do wykraczania poza powszechne wyobrażenia o tym, co jest możliwe w dubbingu. Celem jest zbudowanie zaufania do twórców treści poprzez ścisłe dostosowanie wersji globalnych do oryginalnej wizji twórców oraz do naszych widzów poprzez zapewnienie im płynności odbioru, które „zawiesi językową niewiarę”.

Ten najwyższy poziom doskonałości twórczej w dubbingu Netflix osiąga się poprzez:

 • Kontekstowe zrozumienie intencji twórców wersji oryginalnej
 • Odpowiednią reprezentację pod względem różnorodności, równości i integracji we wszystkich aspektach naszego procesu pracy
 • Naturalność języka w zdubbingowanych dialogach
 • Bardzo dokładną synchronizację z ruchem ust
 • Autentyczne aktorstwo dubbingowe
 • Angażujący odbiorców miks dialogów z oryginalną ścieżką dźwiękową

Poniżej przedstawiono ogólne wytyczne dla kluczowych twórców biorących udział w procesie dubbingu, wytyczne kreatywne dla poszczególnych pionów i rodzajów treści oraz przegląd procesu dubbingu Netflix.

Reżyser dubbingu

Zasada przewodnia:

Dyrektor dubbingu lub dyrektor artystyczny jest kapitanem statku i odpowiada za sukces projektu. Wraz z montażystą i realizatorem słyszy każde nagrane słowo, a jego celem jest stworzenie dubbingu, który będzie brzmiał jednolicie, autentycznie i wyraźnie. Reżyser dubbingu poprzez sprawdzenie adaptacji, casting głosów, uwagi reżyserskie, powtórki i sprawdzenie miksu zmierza do stworzenia zlokalizowanej wersji językowej, która jest jak najbardziej zgodna z artystycznymi intencjami twórców wersji oryginalnej i brzmi autentycznie dla odbiorców lokalnych.

Zalecenia dodatkowe

 • Reżyser dubbingu powinien przedstawić jasny i osiągalny cel adaptatorowi, reżyserowi obsady, aktorom dubbingowym, realizatorom i kierownikom projektów po stronie partnerów.
 • Reżyser powinien stworzyć atmosferę sprzyjającą współpracy, w której każdy członek zespołu ma możliwość jak najlepszego wykonywania swojej pracy dla dobra projektu.
 • Reżyser powinien być świadomy harmonogramu i budżetu projektu, m.in. notować ilość pętli/słów na godzinę, obsadzenie postaci pojawiających się okazjonalnie i ich harmonogramy , a także sprawdzać materiały wymagające powtórki.
 • We współpracy ze studiem reżyser powinien prowadzić dokładny rejestr wszystkich dialogów, które wymagały korekty, na potrzeby przeglądu i analizy po zakończeniu projektu.
 • Podczas nagrywania reżyser powinien przekazywać informacje zwrotne adaptatorowi w miarę tworzenia nowych scenariuszy.
 • Po nagraniu początkowych scen lub pierwszych odcinków reżyser powinien dokonać oceny ich wykonania i rozważyć ponowne ich nagranie, gdy postaci i ogólny ton są już lepiej ugruntowane.

Adaptacja

Zasada przewodnia:

Rygorystyczna praktyka adaptacji jest równie ważna dla reżysera dubbingu i dyrektora artystycznego, ponieważ bez doskonałej adaptacji trzeba będzie poświęcić dodatkowo czas na poprawki podczas kosztownych godzin pracy w studiu, a przekłamania kulturowe doprowadzą do skarg widzów i negatywnego zainteresowania ze strony mediów.

Adaptator jest odpowiedzialny za stworzenie dialogu, który:

 • Respektuje zamysł twórców wersji oryginalnej 
 • Uwzględnia i adaptuje w odpowiedni sposób (w razie potrzeby) ważne odniesienia kulturowe
 • Jest możliwie bliski „idealnej” synchronizacji (z wyjątkiem dubbingu w stylu VO)
 • Brzmi naturalnie w języku docelowym pod względem użytych słów i sformułowań 

Casting

Zasada przewodnia:

Dokładne dopasowanie głosu do aktora ekranowego nie zawsze jest głównym celem dobrego castingu, ponieważ natężenie głosu, wysokość, artykulacja i sposób rozpoczynania wypowiedzi mogą się znacznie różnić pomiędzy językami. Zamiast tego należy dobierać odpowiednie głosy do atrybutów postaci, które będą zgodne z oczekiwaniami odbiorców w danym kraju (np. zakres wysokości głosu postaci w jednym języku niekoniecznie sprawdzi się w języku docelowym).

Ponieważ jest to proces subiektywny, decyzje dotyczące obsady powinny być podejmowane wyłącznie przez reżysera dubbingu lub, w nielicznych przypadkach, pod kierunkiem Kierownika ds. Programu i oryginalnego zespołu kreatywnego. Zespołowi Dubbingu Netflix zależy na autentycznej reprezentacji, w związku z czym zachęca partnerów do inkluzywności. W przypadku młodszych postaci Netflix preferuje aktorów dubbingowych odpowiednich do wieku postaci, mając jednocześnie świadomość, że na niektórych rynkach nie zawsze jest to możliwe.

Aktorstwo dubbingowe

Zasada przewodnia:

Aktorstwo dubbingowe najwyższych lotów wymaga wyjątkowych umiejętności, aby nie zwracać na siebie uwagi, płynnie łącząc swój głos z działaniami na ekranie. Dlatego praca aktora dubbingowego polega na balansowaniu między autentycznym wcielaniem się w ekranową postać (poprzez empatyczne zrozumienie jej motywacji i historii), a rygorystyczną obserwacją jej fizycznego zachowania na ekranie, w tym m.in. synchronizacją ruchów warg.

Doskonała synchronizacja obejmuje nie tylko ruchy ust, ale także zaangażowanie całego ciała, ze szczególnym naciskiem na oddychanie. W przypadku materiałów dokumentalnych i bez scenariusza synchronizacja nie jest wymagana, ale należy zwrócić odpowiednią uwagę na intencje twórców programu, tak aby dubbing VO podsycał wrażenia, a nie tylko dostarczał tłumaczenie.

Zalecenia dodatkowe:

 • W przypadku wybranych projektów należy udostępnić aktorom dubbingowym nagrania wideo przed rozpoczęciem sesji – po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności. Umożliwia to im przygotowanie się i ułatwia pracę w studiu.
 • Aktor dubbingowy powinien fizycznie poruszać się w kabinie, aby zmieniać perspektywę mikrofonu, zgodnie z tym, co dzieje się na ekranie (pod warunkiem osiągnięcia odpowiedniej głośności nagrania). Dotyczy to tylko dubbingu z synchronizacją ruchu ust z dźwiękiem, nie VO.
 • W przypadku serialu, jeśli to możliwe, reżyser powinien sprawdzić wstępny miks pierwszego odcinka, aby pomóc nadać ton kolejnym odcinkom.

Miksowanie

Zasada przewodnia:

Celem dobrego miksu jest to, aby zdubbingowane dialogi brzmiały możliwie podobnie do dźwięku oryginalnej produkcji. Ponieważ dialogi zdubbingowane są nagrywane w zupełnie inny sposób niż dialogi podczas produkcji (z wyjątkiem postsynchronów), należy zadbać o to, by zgrać je z fizycznym i estetycznym środowiskiem programu, tak by nie brzmiały, jakby były „nałożone” lub „umieszczone przed” oryginalnym miksem. Słaby miks będący ostatnim etapem pracy może zniweczyć efekty każdego wcześniejszego etapu procesu twórczego. 

Zasoby

 

Was this article helpful?
1 out of 1 found this helpful