Welcome to the Netflix Partner Help Center. Have a question or need help with an issue? Send us a ticket and we'll help you to a resolution.

TABLE OF CONTENT

     TŁUMACZENIE I ADAPTACJA

     ZESPÓŁ KREATYWNY, CASTING GŁOSÓW I WYKONANIE

     NAGRYWANIE

     EDYCJA

     MIKSOWANIE

     ZASOBY

TŁUMACZENIE I ADAPTACJA

 • Kolokwializmy
  • Netflix pragnie, aby widzowie angażowali się w oglądane treści, a przekaz był dla każdego tak samo zrozumiały, jak w wersji oryginalnej. Netflix sugeruje, by tłumacze dubbingu używali języka potocznego, o ile treść nie jest programem kostiumowym, a użycie języka w wersji oryginalnej nie odbiega od sposobu, w jaki ludzie rozmawiają współcześnie. 
 • Cenzurowanie tekstu
  • Naszą misją jest uhonorowanie w zlokalizowanych wersjach językowych oryginalnego zamysłu twórców w jak największym stopniu. Dialogi (w tym przekleństwa) powinny być oddane tak wiernie, jak to tylko możliwe, bez użycia dialektu lub słów mogących wzmocnić lub złagodzić poziom wulgarności oryginału. Zdecydowanie zachęcamy partnerów realizujący dubbing, aby nie łagodzić, ani nie cenzurować przekleństw i wulgaryzmów użytych w wersji oryginalnej (z poszanowaniem lokalnego prawa). W razie wątpliwości co do adaptacji wulgaryzmów w danym kraju należy skontaktować się z Kierownikiem ds. Programu.
 • Synchronizacja ruchu ust z dźwiękiem a zamysł twórców
  • Idealna synchronizacja ruchu ust z dźwiękiem jest celem, do którego nasi partnerzy dubbingowi powinni nieustannie dążyć. Jednakże nie należy w tym celu poświęcać przesłania i zamysłu twórców wersji oryginalnej . Pierwotna intencja dialogu jest naszym priorytetem. Polegamy na doświadczeniu tłumaczy i adaptatorów podejmujących decyzje, gdy nie można osiągnąć obu tych celów. 
 • Terminologia wrażliwa i inkluzywna
  • Integracja i różnorodność są traktowane przez Netflix priorytetowo. Poczyniliśmy w tym zakresie znaczne postępy, ale wciąż uczymy się, jak lepiej komunikować społeczności partnerów ds. dubbingu nasze potrzeby i oczekiwania w tym zakresie. Jeśli w naszych materiałach pojawią się tematy związane z integracją i różnorodnością, Zespół Dubbingu Netflix udzieli wskazówek i wsparcia, aby zagwarantować traktowanie z szacunkiem naszych odbiorców. W przypadku programów, dla których nie zapewniamy wskazówek, oczekujemy, że partnerzy ds. dubbingu będą zwracać się do Kierownika ds. Programu z pytaniami, zaleceniami lub wątpliwościami dotyczącymi terminologii wrażliwej i tematów dotyczących integracji i różnorodności w swoich krajach.
 • Uznana własność intelektualna i franczyzy
  • Uznana własność intelektualna, przełożona na inne formy treści (gry wideo, książki), stanowi lub będzie stanowić podstawę niektórych naszych programów. W przypadku wybranych programów Zespół Dubbingu wskaże, z jakich źródeł należy korzystać, aby zachować spójność wszystkich treści. W przypadku programów, dla których nie zapewniamy materiałów referencyjnych ani wskazówek, oczekujemy od partnerów ds. dubbingu zapoznania się z tematem i zdecydowania, co będzie najlepsze dla treści w ich języku. 
 • Zapoznanie się z tematem
  • W niektórych filmach i serialach pojawia się słownictwo charakterystyczne dla danego tematu, niekoniecznie używane w języku codziennym. Tłumacze i adaptatorzy pracujący nad takimi materiałami powinni posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie lub dogłębnie zbadać temat, aby zapewnić ten sam poziom wiedzy wyrażonej słowami w zlokalizowanych wersjach językowych.

ZESPÓŁ KREATYWNY, CASTING GŁOSÓW I WYKONANIE

 • Zespół kreatywny
  • Zaleca się, aby partnerzy studia podeszli do wyboru zespołu kreatywnego z taką samą uwagą, z jaką producenci podchodzą do wyboru zespołu dla wersji oryginalnej. Tłumaczy, adaptatorów, reżyserów itp. należy pozyskiwać w oparciu o kwalifikacje lub specjalizację w danym gatunku lub tematyce filmu czy serialu. Mamy świadomość, że harmonogramy produkcji mogą stanowić wyzwanie, dlatego prosimy o kontakt z Netflix w celu zapewnienia elastyczności terminów, jeśli będzie to konieczne.
  • Podczas sesji nagraniowych castingu głosów należy zapewnić nadzór kreatywny. W idealnej sytuacji reżyser dubbingu danego programu powinien być obecny podczas sesji, ale jeśli nie jest to możliwe ze względu na konflikt terminów lub inne okoliczności, partner realizujący dubbing powinien wyznaczyć dyrektora kreatywnego do kierowania sesjami nagraniowymi castingu głosów, aby nie pozostawiać tego zadania inżynierowi dźwięku czy pracownikom studia. 
 • Wiek i płeć
  • Casting do zlokalizowanej wersji językowej powinien być zgodny z oryginalnym zamysłem twórców i zapewniać odbiorcom autentyczność wrażeń. Prosimy o dołożenie wszelkich starań, aby do obsady wybrać aktorów dubbingowych będących w stanie zrozumieć historię postaci i wyzwania, z jakimi się mierzy. Prosimy o zapoznanie się z pulą dorosłych oraz niepełnoletnich aktorów dubbingowych i dokonanie wyboru w oparciu o oryginalne zamysły twórców i jakość wykonania.
 • Dopasowanie głosu i wykonanie
  • Osiągnięcie obu tych celów byłoby idealne, ale czasami może nie być możliwe. Dopasowanie głosu jest ważne, ale naszym priorytetem jest zapewnienie odbiorcom angażującego ich doświadczenia. Jeśli zgodność głosu z wersją oryginalną nie jest konieczna ze względu na wykorzystanie materiałów z wersji oryginalnej, priorytetem będzie jak najlepsze wykonanie, aby zapewnić odbiorcom wiarygodne wrażenia.
 • Musicale
  • W materiałach, w których wymagane jest zdubbingowanie piosenek, oczekuje się, że aktorzy dubbingowi będą w stanie je zaśpiewać. Jeśli jednak aktorzy dubbingowi nie śpiewają, zalecamy obsadzenie wokalisty o głosie podobnym do aktora dubbingowego, aby zapewnić spójność głosową między zdubbingowanymi dialogami i piosenkami. 
 • Wymowa i styl mówienia
  • Wszystkie dialogi muszą być zrozumiałe, ale nie może na tym ucierpieć styl mówienia aktora. Nie ma nic złego w niedoskonałościach dykcji podczas nagrywania scen akcji lub intensywnych sekwencji dialogów lub w przyciszonej wymowie w cichych, intymnych scenach. Wymowa powinna być tak naturalna, jak to możliwe, a styl mówienia powinien odpowiadać stylowi aktorów na ekranie. 
  • Akcenty należy odtworzyć tylko wtedy, gdy jest to istotne dla fabuły, postaci, dialogu lub humoru. Akcenty należy odtwarzać z taką autentycznością, z jaką stworzył je aktor w wersji oryginalnej. W takich sytuacjach należy zwrócić się do Kierownika ds. Programu z propozycją i ewentualnymi dalszymi wyjaśnieniami.

NAGRYWANIE

 • Przedwzmacniacze
  • Dopuszczalne jest użycie przedwzmacniaczy analogowych lub cyfrowych. Jeśli preferowane są przedwzmacniacze analogowe, należy upewnić się, że przy zwiększaniu wzmocnienia do pożądanego poziomu nagrywania nie pojawi się słyszalny szum. 
 • Mikrofony 
  • Do animacji z synchronizacją ruchu warg zalecamy mikrofony pojemnościowe o dużej membranie. Głosy w wersji oryginalnej są nagrywane w środowiskach kontrolowanych, takich jak studia nagrań dźwięku, gdzie powszechnie stosuje się ten typ mikrofonu. Naszym celem jest jak najlepsze dopasowanie zlokalizowanej wersji językowej do wersji oryginalnej. Polegamy na wiedzy technicznej inżynierów i techników nagrań w zakresie odpowiedniego ustawienia mikrofonów i zapewnienia właściwej odległości od ust aktora dubbingowego. Więcej informacji znaleźć można w zaleceniach dotyczących nagrywania dialogów znajdujących się w końcowej części tego dokumentu.
 • Programy DAW
  • Dopuszcza się użycie każdego profesjonalnego oprogramowania DAW dostępnego na rynku. Zwracamy się do naszych partnerów realizujących dubbing z prośbą o korzystanie z profesjonalnego oprogramowania, które można dostosować do ich przepływu pracy i najlepszych praktyk technicznych. 
 • Przetwarzanie podczas nagrywania
  • Zdecydowanie zalecamy, aby w procesie nagrywania nie używać żadnych procesorów dynamicznych (korekcja dźwięku, kompresja, limitowanie, bramka szumów, de-esser) i uchwycić dialogi tak czysto, jak to tylko możliwe, pozostawiając realizatorom dźwięku możliwość modyfikacji w razie potrzeby. Filtr górnoprzepustowy jest dopuszczalny, o ile nie przekracza 100 Hz. 
 • Gwary w tle
  • Oczekujemy, że brzmienie tłumów i gwarów w zlokalizowanej wersji językowej będzie odpowiadało wersji oryginalnej. Netflix będzie współpracować z postprodukcją, aby zapewnić jak najwięcej gwarów i odgłosów tłumu z wersji oryginalnej. Jednakże oczekuje się, że studia odtworzą warstwowość dźwięku niezależnie od możliwości wykorzystania elementów oryginalnych.

EDYCJA

 • Odgłosy
  • Słyszalne odgłosy takie jak cmoknięcia i przełykanie śliny należy usunąć w procesie edycji, chyba że odwzorowują one odgłosy wykonania oryginalnego.
 • Usuwanie ręczne i za pomocą wtyczek
  • Obie metody są zalecane. Używanie wtyczek do usuwania odgłosów jest dopuszczalne, o ile proces ten nie wpływa na jakość nagranego dźwięku. 
 • Synchronizacja ruchu ust z dźwiękiem
  • Zaleca się edycję na podstawie obrazu referencyjnego, a nie tylko wykresu fali audio. Dążymy do tego, aby widzowie odbierali wersję zlokalizowaną tak, jakby to była wersja oryginalna. Dialogi powinny zaczynać się, gdy aktorzy na ekranie otwierają usta lub nimi poruszają, a kończyć, gdy usta się zamykają. Należy też zwrócić uwagę na ruchy warg i kształt ust, a także gesty i ruchy aktora na ekranie, aby zsynchronizować dialogi z fizycznością postaci. 
 • Dialog poza kadrem
  • W przypadku słyszalnych dialogów poza kadrem zalecamy dopasowanie wersji zdubbingowanej do wykresu fali wersji oryginalnej. Biorąc pod uwagę obecność innych elementów dźwiękowych (muzyka lub efekty specjalne), chcemy mieć pewność, że zlokalizowane wersje językowe pozostawiają miejsce na oprawę dźwiękową, aby mogła ona odegrać swoją rolę w opowieści. 
 • Oddechy i reakcje
  • Zachęcamy montażystów dialogów do wykorzystania oryginalnych ścieżek dialogowych, aby dopasować momenty oddechów i reakcji. 
 • Fader
  • Idealnym rozwiązaniem dla montażystów dialogów jest stosowanie fadera na wejściu i wyjściu kwestii. Uchwycone odgłosy, takie jak odgłosy pomieszczenia lub wzmocnienie przedwzmacniacza, mogą pozostać niezauważone podczas procesu nagrywania i edycji, ale mogą stanowić niepożądane szumy podczas procesu miksowania. 
 • Przypisywania ścieżek
  • Montażyści dźwięku powinni przypisywać ścieżki w zorganizowany sposób, aby realizatorzy dźwięku mieli jasność ustawień. 

MIKSOWANIE

 • Poziomy głośności dialogów
  • Zlokalizowane wersje językowe powinny odpowiadać poziomom dźwięku w wersji oryginalnej. Jeśli przestrzega się wytycznych w zakresie nagrywania i montażu, realizatorzy dźwięku nie muszą zwiększać głośności zdubbingowanych dialogów względem wersji oryginalnej. Aby zachować spójność i balans dialogów, zachęcamy realizatorów dźwięku do korzystania z mikserów lub konsolet do automatyzacji poziomu dźwięku zamiast procesorów dynamicznych. Te ostatnie mogłyby potencjalnie wpłynąć na naturalność brzmienia, na której nam zależy. 
 • Przetwarzanie dynamiczne 
  • Korekcja dźwięku
    • Korekcja dźwięku służy do usuwania i zmiękczania niepożądanych częstotliwości w dialogach lub akcentowania częstotliwości pożądanych. Nie należy traktować korekcji jako procesu kompensującego słabą jakość nagrań, dlatego zalecamy, aby realizatorzy dźwięku nie wykorzystywali nadmiernie korekcji do takich celów. 
  • Kompresja
    • Kompresja jest akceptowana pod warunkiem, że nie wpływa znacząco na dynamikę dialogów. Oczekujemy, że dialogi będą brzmiały naturalnie. W związku z tym sugerujemy, aby realizatorzy dźwięku przed zastosowaniem kompresji zbalansowali poziomy za pomocą automatyzacji poziomu głośności. 
  • Efekt przefiltrowania głosu 
    • Jeśli zespół dubbingu Netflix nie może dostarczyć specyfikacji lub parametrów wtyczek, oczekuje się od realizatorów dźwięku możliwie dokładnego dopasowania efektu przefiltrowania głosu do wersji oryginalnej. Filmowcy ściśle współpracują z realizatorami dźwięku, tworząc całą przestrzeń dźwiękową dla swoich materiałów, dlatego chcemy mieć pewność, że każdy język zapewni odbiorcom takie same wrażenia. 
 • Przetwarzanie w czasie
  • Pogłos i opóźnienie
    • Zadaniem pogłosu i opóźnienia jest zapewnienie odbiorcom dźwiękowego odniesienia do tego, gdzie postaci znajdują się i wchodzą w interakcje. Jeśli Zespół Dubbingu Netflix nie może dostarczyć specyfikacji lub parametrów wtyczek, zachęca się realizatorów dźwięku do jak najwierniejszego odwzorowania przestrzeni oryginalnej, aby zapewnić widzom angażujący odbiór. Do tego celu akceptujemy zastosowanie wtyczek lub sprzętu, o ile pozwolą one osiągnąć odpowiedni efekt. 
 • Panoramowanie i perspektywa
  • Zespół Dubbingu Netflix udostępni partnerom realizującym dubbing ścieżki dialogowe wersji oryginalnej (o ile zostały udostępnione przez partnera ds. treści). Zaleca się, aby realizatorzy dźwięku używali ich jako dźwiękowego punktu odniesienia dla panoramowania, gdy panoramowanie i perspektywa nie są wystarczająco wyraźne, aby można je było odtworzyć w pełnym miksie.
 • Muzyka i efekty dźwiękowe (M&E)
  • Ścieżki M&E, które dostarczamy partnerom realizującym dubbing, zostały zatwierdzone i poddane kontroli jakości na potrzeby miksowania dubbingu. Zalecamy, aby realizatorzy dubbingu nie dokonywali żadnych modyfikacji ani zmian głośności podczas miksowania. Ewentualne problemy z dostarczonymi ścieżkami M&E należy zgłosić Zespołowi Dubbingu Netflix, aby uzyskać wskazówki co do dalszego postępowania.
 • Ścieżki opcjonalne
  • Ścieżki opcjonalne zawierają zazwyczaj reakcje, nawoływania, kwestie w językach obcych i gwary w tle. Partnerzy realizujący dubbing mogą korzystać ze ścieżek opcjonalnych według własnego uznania, o ile nagrane dialogi będą płynnie współgrać z udostępnionymi ścieżkami opcjonalnymi. Jeśli ścieżki opcjonalne mają zostać wykorzystane do konkretnych celów, Zespół Dubbingu Netflix zapewni wskazówki kreatywne i techniczne w tym zakresie. 

ZASOBY

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful