Welcome to the Netflix Partner Help Center. Have a question or need help with an issue? Send us a ticket and we'll help you to a resolution.

Úvod

 

Pro Netflix není dabing jenom jazyková záležitost, ale součást produkce. Abychom dosáhli maximální možné úrovně kreativity, doporučujeme nedržet se v běžných mezích dabingu. Cílem je získat důvěru tvůrců obsahu tím, že globální verze co nejlépe přiblížíme jejich původním představám. Divákům pak chceme nabídnout zážitek, který nebude narušovat skepse vyvolaná jazykovými přehmaty.

 

Špičkové kreativity se v dabingu na Netflixu dosahuje prostřednictvím:

 • pochopení kontextu kreativního záměru původního obsahu
 • vhodné demonstrace principů souvisejících s diverzitou, rovností a inkluzí ve všech aspektech našich postupů
 • přirozeného znění adaptovaných dialogů podle požadavků cílových jazyků
 • vysoce přesného synchronního dabingu
 • autentického hlasového herectví
 • poutavého mixu dialogů s původním soundtrackem

 

Dole najdete obecné hlavní principy platné pro nejdůležitější kreativní role v dabingu, pokyny pro kreativu podle vertikál /typu obsahu a shrnutí Netflix Dubbing Story.

 

Režisér dabingu

 

Hlavní princip:

Režisér dabingu nebo umělecký vedoucí je kapitán lodi a odpovídá za celkový úspěch projektu. Vedle stříhače a mistra zvuku slyší každé nahrané slovo a jeho cílem je vytvořit dabing, který zní jednotně, uvěřitelně a čistě. Provádí revizi adaptace, dohlíží na casting, drží se požadavků na provedení a kontroluje mix, aby zajistil, že dabing bude v maximální možné míře shodný s uměleckým záměrem tvůrců původního obsahu a bude na místní diváky působit co nejautentičtějším dojmem.

 

Další doporučení

 • Režisér stanovuje jasné a splnitelné cíle pro adaptátory, vedoucího castingu, hlasové herce, mistry zvuku a partnerské manažery projektu.
 • Režisér vytváří pozitivní atmosféru, která podporuje spolupráci a umožňuje každému členovi týmu odvádět co nejlepší práci na projektu.
 • Režisér zajišťuje, aby si všichni byli vědomí harmonogramu a rozpočtu projektu, včetně dodržování počtu smyček/slov za hodinu, řešení nepředvídaných událostí a kontroly požadovaných výstupů.
 • Ve spolupráci se studiem má režisér přesnou představu o každém přepsaném dialogu pro účely revize a analýzy po dokončení projektu.
 • Během nahrávání poskytuje režisér zpětnou vazbu adaptátorům podle toho, jak se přepisují scénáře.
 • Po dokončení úvodních scén nebo prvních dílů provede režisér jejich kontrolu a zváží předělávky / nové nahrávání podle toho, jak se postavy a celkový tón vyvinou.

 

Adaptace

 

Hlavní princip:

Důkladná adaptace je stejně důležitá jako role režiséra dabingu nebo uměleckého vedoucího, protože bez dokonalé adaptace zabere náprava problémů dodatečný čas a studiové hodiny jsou nákladné. Kulturní přehmaty můžou navíc vést ke stížnostem diváků a nežádoucí pozornosti médií.

Adaptátor odpovídá za vytvoření dialogů, které:

 • se držíkreativního záměru originálu 
 • se drží a vhodným způsobem se přizpůsobují (podle potřeby) důležitým kulturním odkazům
 • umožňují maximálně „dokonalou“ synchronizaci (s výjimkou voiceover dabingu)
 • zní v cílovém jazyce přirozeně 

 

Casting

 

Hlavní princip:

Přesná shoda hlasu s původním hercem nemusí být vždy hlavním cílem dobrého castingu, protože síla hlasu, intenzita přednesu, artikulace a náběh se v jednotlivých jazycích můžou lišit. Namísto toho je potřeba vybrat vhodné hlasy podle vlastností postavy a přizpůsobit je konkrétním očekáváním cílového publika (například intenzita přednesu v určitém jazyce nemusí nutně fungovat v cílovém jazyce).

 

Jde o subjektivní proces, takže rozhodnutí o castingu musí přijímat výhradně režisér dabingu, někdy ve spolupráci s manažerem pořadu nebo původním kreativním týmem. Netflix Dubbing Team klade důraz na autentičnost a doporučuje partnerům, aby při castingu zohledňovali inkluzivitu. V případě mladších postav upřednostňuje Netflix dabéry odpovídajícího věku, ačkoli chápeme, že to na určitých trzích nemusí být vždy možné.

 

Hlasové herectví

 

Hlavní princip:

Vynikající hlasové herectví v dabingu vyžaduje výjimečné schopnosti, protože na sebe nemá poutat pozornost, ale má hladce zapadnout do dění na obrazovce. Proto je práce dabéra závislá na rovnováze mezi schopností vžít se do postavy (prostřednictvím empatického pochopení jejích motivací a kořenů) a důsledným sledováním jednání postavy nejen ve smyslu synchronizace.

 

Špičková synchronizace není jen otázkou pohybů úst, ale i zapojení celého těla s velkým důrazem na dýchání. U naučného obsahu nebo obsahu bez scénáře není synchronizace klíčová, ale je nutné věnovat pozornost kreativnímu záměru pořadu, aby voiceover umožnil odpovídající divácký zážitek a neomezoval se na prosté podání překladu.

 

Další doporučení:

 • U vybraných pořadů by dabéři po podpisu dohody o mlčenlivosti měli dostat přístup k videu ještě před nahráváním. Zjednoduší jim to přípravu i práci ve studiu.
 • Dabér by se měl v kabině pohybovat, aby měnil perspektivu mikrofonu podle dění na obrazovce (s ohledem na dostatečnou hlasitost nahrávky). Platí to ale pouze pro synchronní dabing, ne pro voiceover.
 • U seriálů by režisér měl provést revizi předběžného mixu prvního dílu, aby správně určil tón následujících dílů.

 

Míchání

 

Hlavní princip:

Cílem špičkového mixu je, aby dabované dialogy co nejvěrněji odpovídaly produkčnímu zvuku. Dabované dialogy se nahrávají úplně jinak než produkční dialogy (s výjimkou ADR), takže je nutné věnovat pozornost jejich sladění s fyzickým a estetickým prostředím obsahu, aby vůči původnímu mixu nebyly zvukově „nad ním“ ani „před ním“. V závěrečné fázi může špatný mix narušit všechny prvky původního kreativního procesu. 

 

Zdroje

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful