Welcome to the Netflix Partner Help Center. Have a question or need help with an issue? Send us a ticket and we'll help you to a resolution.

Ez a cikk útmutatást nyújt és előírásokat fogalmaz meg a szinkronstúdiók számára arra vonatkozóan, hogy hol kell kiegészítő feliratot (Forced Narrative) használni a szinkronizált tartalmakban.

Az itt közölt utasítások csak a Netflix szinkroncsapata által megrendelt, hosszú formátumú tartalmakhoz készített szinkron kiegészítő felirataira vonatkoznak.

A kiegészítő feliratok egyéb alkalmazási eseteit ez az útmutató nem érinti, és nem érvényesek rájuk.

 

Tartalomjegyzék

Kiegészítő feliratok (FN-ek)

Kiegészítő feliratokra vonatkozó irányelvek

Kiegészítő feliratokra vonatkozó követelmények

A műsor címe

Epizódcímek

Netflix tartalmak kreditjei

Stílus

Kiegészítő feliratok alkalmazási esetei

A képen megjelenő szöveg

Idegen nyelvű dialógusok

Dalok

Archív felvételek

 

Kiegészítő feliratok (FN-ek)

A kiegészítő felirat egy feliratként megjelenő átfedő szöveg. Egy olyan történetrészletet tisztáz, amely a szinkronban nem hangzik el, azonban szükség van rá ahhoz, hogy követni tudjuk a történetet a célnyelven.

A kiegészítő feliratokat azért hívják „Forced Narrative”-nak, mert akkor is megjelennek a képernyőn, amikor a feliratok ki vannak kapcsolva. Nem jeleníthetők meg önmagukban, kizárólagos céljuk a szinkron kiegészítése. A szinkronnal együtt biztosítják, hogy a közönség követni tudja a történetet a választott nyelven.

Általában a következő esetekben van szükség kiegészítő feliratra:

 • Képen megjelenő szövegek, amelyeket vagy az utómunkálatok során adnak hozzá (pl. helyek megnevezése és más grafikai elemek) vagy eredetileg is szerepelnek a képen (pl. a cselekmény helyszínén látható kiírás).
 • A tartalom elsődleges nyelvétől eltérő nyelven folytatott dialógusok.
 • Dalszövegek, amelyek a történet szempontjából fontos információkat tartalmaznak.
 • Archív felvételek.

 

Kiegészítő feliratokra vonatkozó irányelvek

A kreatív kiválóság elérése érdekében a szinkronizálás során körültekintően mérlegelni kell, hogy mit kell szinkronizálni, és hol kell kiegészítő feliratokat használni. A szinkront készítő szinkronstúdiónak kell meghatároznia azokat a tartalmi elemeket, amelyek nem szerepelnek a szinkronfelvételben, és kiegészítő feliratot kell készíteni hozzájuk.

A Netflix a következőket írja elő az FN-fájlba kerülő táblák kiválasztására vonatkozóan:

 • A szinkronstúdióknak meg kell határozniuk azokat a részeket, amelyekhez kiegészítő feliratot kell készíteni, figyelembe véve a tartalmat, a célközönség kulturális preferenciáit és a Netflix irányelveit, amelyek a szinkron kreatív kiválóságának elérését segítik. 
 • Azokból a táblákból kell kiegészítő feliratot készíteni, amelyek fontosak a cselekmény szempontjából, és olyan információkat hordoznak a történetről (vagy a karakterekről), amelyek nem derülnek ki a szinkronból, de szükségesek a történet megértéséhez.
 • Ügyeljünk rá, hogy a kiegészítő feliratok összhangban legyenek a szinkronnal, ne ismétlődjenek túl sokszor és ne jelenjenek meg feleslegesen, de minden szükséges részhez legyen felirat.

Fontos tudnivaló:

 • Feltétlenül kövessük a kiegészítő feliratokra vonatkozó irányelveket és az adott nyelvhez készült, kreatív kiválóságra vonatkozó irányelveket.
 • Amennyiben a Netflix külön utasításokat ír elő egy projekt feliratozására vonatkozóan (például a Show Guide-ban vagy a CLP-üzenetekben), azok felülírják jelen dokumentum előírásait és az adott nyelvhez készült, kiegészítő feliratokra vonatkozó irányelveket. 

 

KIEGÉSZÍTŐ FELIRATOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

A tartalom bizonyos elemeire kiemelt figyelmet kell fordítani, és a szinkronstúdióknak mindig be kell tartaniuk az alábbi utasításokat, hacsak a Netflix kapcsolattartójuk másképp nem rendelkezik.

 

A MŰSOR CÍME

 • A műsor címéhez akkor kell kiegészítő feliratot készíteni, ha megjelenik a képernyőn, és az adott nyelvhez tartozó, jóváhagyott cím (amelyet a Terminology Toolban találunk) nem azonos a képernyőn megjelenő címmel.
 • Mindig a jóváhagyott címet használjuk, ne mi fordítsuk le.
 • Ha a Terminology Toolban szereplő jóváhagyott cím az adott nyelv esetében azonos a műsorban megjelenő címmel, akkor nem kell kiegészítő feliratot készíteni hozzá.

 

EPIZÓDCÍMEK

 • Az epizódcímekhez akkor kell kiegészítő feliratot készíteni, ha megjelennek a képernyőn, de nem hangzanak el a szinkronfelvételen.
 • Mindig nézzük meg, hogy van-e jóváhagyott cím a Terminology Toolban az adott nyelvre vonatkozóan. Ne használjunk saját fordítást.
 • Ne készítsünk kiegészítő feliratot az epizódcímhez, ha felesleges az adott nyelv esetében.
 • Koreai nyelv esetén: nem kell kiegészítő felirat az epizódcímhez, függetlenül attól, hogy megjelenik-e a képernyőn és szinkronizálva van-e.

 

NETFLIX TARTALMAK KREDITJEI

 • Ne készítsünk kiegészítő feliratot a saját gyártású Netflix tartalmak kreditjeihez, hacsak a Netflix kapcsolattartónk másképp nem rendelkezik.
 • Ha mégis kell kiegészítő felirat a Netflix tartalmak kreditjeihez, akkor az adott nyelvre vonatkozóan jóváhagyott fordításokat használjuk. Ezeket megtaláljuk a Netflix Original Credits (saját gyártású Netflix tartalmak kreditjei) dokumentumban.

 

STÍLUS

 • Minden kijelölt tábla esetében legfeljebb 2 soros lehet a kiegészítő felirat.
  • Ha nem elég a két sor, bontsuk szét az adott táblát.
 • A legtöbb nyelv esetében egy sor legfeljebb 42 karakter hosszú lehet.
  • Kivételek:
   • koreai: legfeljebb 16 karakter legyen egy sorban.
   • thai: legfeljebb 35 karakter legyen egy sorban.
   • hagyományos és egyszerűsített kínai: legfeljebb 16 karakter legyen egy sorban.
   • japán: 
    • A vízszintes sorokban legfeljebb 13 teljes szélességű karakter legyen.
    • A függőleges sorokban legfeljebb 11 teljes szélességű karakter legyen. 

 

KIEGÉSZÍTŐ FELIRATOK ALKALMAZÁSI ESETEI

A KÉPEN MEGJELENŐ SZÖVEG

 • A képen megjelenő szövegekhez tartozó kiegészítő feliratokat CSUPA NAGYBETŰVEL írjuk, ha az adott nyelvben vannak kis- és nagybetűk.
 • A kiegészítő felirat csak addig jelenjen meg, amíg az adott szöveg látható a képen, figyelembe véve a megengedett minimális és maximális időtartamot.
  • Minimális időtartam: 20 képkocka
  • Maximális időtartam: 7 másodperc
  • Ha a képen látható szöveg fokozatosan jelenik meg vagy tűnik el, úgy állítsuk be az időzítést, hogy a hozzá tartozó tábla minél inkább szinkronban legyen a képen megjelenő szöveggel.

 

IDEGEN NYELVŰ DIALÓGUSOK

Idegen nyelvű dialógusnak nevezzük azokat a párbeszédeket, amelyeket nem a tartalom elsődleges nyelvén folytatnak.

 • Akkor kell kiegészítő felirat egy idegen nyelvű dialógushoz, ha fontos, hogy a nézők értsék a dialógust, de nincs szinkronizálva a célnyelvre (ha a dialógus a cselekmény szempontjából jelentős információt tartalmaz).

 

DALOK

A műsorban elhangzó minden egyes dalt gondosan választották ki az alkotók, hozzájárul a történet kibontakozásához, és a tartalomkészítők kreatív elképzeléseit tükrözi.

Ha egy dal eredeti nyelven szólal meg a szinkronizált tartalomban:

 • Ha egy dal fontos a cselekmény szempontjából, mert olyan információt hordoz a történetről vagy a karakterekről, ami nem derül ki más forrásból a közönség számára, akkor célszerű kiegészítő feliratot készíteni hozzá. 
 • A zenékhez (a főcímdalt és a záródalt is beleértve) nem kell kiegészítő feliratot készíteni (hacsak a Netflix másképp nem rendelkezik).
 • A lefordított dalszövegek kiegészítő feliratai dőlt betűkkel jelenjenek meg.
 • A dalszöveg fordításában csak a kérdőjeleket és a felkiáltójeleket tegyük ki a sor végén (a vesszőket és a pontokat ne).
 • Csak azokhoz a dalokhoz szabad kiegészítő feliratot készíteni, amelyeknél rendelkezésünkre állnak a dal fordításának jogai.
 • A dalokra különböző jogok vonatkoznak attól függően, hogy milyen kategóriájú dalról van szó: eredeti (kifejezetten egy adott tartalomhoz készült), licencelt vagy közkincs. A dalok jogaival kapcsolatban mindig kérjünk jóváhagyást a Netflix kapcsolattartónktól.

 

ARCHÍV FELVÉTELEK

 • Csak olyan archív felvételhez készítsünk kiegészítő feliratot, amelyik nincs szinkronizálva, és fontos a cselekmény szempontjából.
 • Az adott nyelvhez készült, kreatív kiválóságra vonatkozó irányelvekből tájékozódhatunk arról, hogy mi tekinthető archív felvételnek, és hogyan kell kezelni.
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful