Welcome to the Netflix Partner Help Center. Have a question or need help with an issue? Send us a ticket and we'll help you to a resolution.

ANO ANG PRODUCTION ACADEMY NG NETFLIX?

Ang Production Academy ng Netflix ay isang online platform na nagho-host ng iba’t ibang virtual course para mapadali ang pagiging pamilyar ng mga NP3 Partner sa iba’t ibang tool ng Netflix Dubbing. Puwedeng gamitin ng mga bago at existing operator at resource ng Mga Partner ang mga course na ito para magkaroon ng hands-on experience na sina-simulate sa pamamagitan ng iba’t ibang practice module.

 

PAANO MA-ACCESS ANG PRODUCTION ACADEMY

Pinapamahalaan ang access sa anumang Dubbing online course ng Netflix gamit ang Starship, ang user account management platform ng Netflix. Pakitandaan na makikita mo ang lahat ng online course pero mag-onboard ka lang ng mga user sa mga course na angkop sa kanilang mga pangangailangan. Makikita ang isang detalyadong listahan ng lahat ng online course sa dulo ng article na ito. 

Bago magsimula sa pag-onboard, makipag-ugnayan sa GRS Dubbing Team para bigyan ka ng Starship admin privileges sa Production Academy at sa test project, ang Onboarding Sandbox | 2020 - MID (81256143).

Kapag mayroon ka nang ganitong mga pahintulot, puwede mo nang i-onboard ang alinman sa mga user mo sa mga online course na ito. Puwede mong panoorin ang video na ito para sa step-by-step guide o sundin ang instructions sa ibaba ng video.

 

ONBOARDING VIDEO NG PRODUCTION ACADEMY:STEP-BY-STEP GUIDE SA PAG-ONBOARD SA PRODUCTION ACADEMY:


Makakatanggap ang user ng email na may link sa Production Academy, puwede kang mag-share ng direct link sa Production Academy, o maa-access ng mga user mo ang Production Academy sa loob ng mga dubbing tool namin.

 

MGA PANGALAN AT CODE NG DUBBING COURSE

Narito ang kumpletong listahan ng mga online course sa Dubbing na available para ma-onboard ang mga user mo:

Tool Title ng Course Uri ng User Mga Detalye ng Course Category ng Course
Authoring Tool Authoring 101 Linguist Introduction sa Authoring tool DUBAUTH101
Authoring 102 Linguist Audio Description sa Authoring tool DUBAUTH102
Authoring 103 Linguist Forced Narratives for Linguists DUBAUTH103
Casting Approval Casting Approval for Dubbing Project Manager Intro sa Casting Approval DUBCAST101
Content Localization Portal
 
Content Localization Portal 101 Project Manager Intro sa CLP DUBCLP101
FN’S For PMs Project Manager Forced Narratives DUBFN_CLP
Grand Bazaar Grand Bazaar for Dubbing Project Manager Intro sa Grand Bazaar  DUBGB101
Terminology Tool KNP Management in Terminology  Linguist at Project Manager Terminology Tool Essentials TERMKNP101
Starship Starship for Dubbing Project Manager Starship onboarding DUBSTAR101

 

 

MAY MGA TANONG TUNGKOL SA PRODUCTION ACADEMY? 

Mag-submit ng request sa NP3 Dubbing -> Business-related questions

1. Pindutin ang SUBMIT A REQUEST

Click on SUBMIT A REQUEST

2. Pindutin ang dropdown

Click on -

3. Pindutin ang NP3 Dubbing - Business related questions

Click on NP3 Dubbing - Business related questions

 

Mga Karagdagang Resource ng Starship

Starship: Pag-Onboard ng User at Account Management Guide para sa Content Partners

Starship: Pag-Onboard ng User at Account Management Guide para sa Fulfillment PartnersWas this article helpful?
0 out of 0 found this helpful