Welcome to the Netflix Partner Help Center. Have a question or need help with an issue? Send us a ticket and we'll help you to a resolution.

We vormen de schakel tussen wereldwijde verhalenvertellers en lokale stemmen en maken entertainment voor alle kijkers toegankelijk via innovatie en authenticiteit.

 

VERTALING/ADAPTATIE

 • Spreektaal
  • We willen dat onze kijkers zich betrokken voelen bij de content waarnaar ze kijken en dat de boodschap net zo overkomt als de oorspronkelijke stem ('OV', Original Voice). Tenzij de content een historisch stuk is of het taalgebruik in de OV verschilt van de manier waarop mensen tegenwoordig praten, raden we nasynchronisatievertalers aan om spreektaal te gebruiken als de content daarom vraagt.
 • Censuur
  • Het is onze bedoeling om met onze nagesynchroniseerde versies zo veel mogelijk de oorspronkelijke creatieve intentie te respecteren. Dialogen (met inbegrip van scheldwoorden) moeten zo getrouw mogelijk overkomen, zonder gebruik van dialect of woorden die obscener klinken dan er in de content wordt beoogd. We moedigen nasynchronisatie-adapters ten zeerste aan om vloeken of godslasterlijk taalgebruik in de OV niet af te zwakken of te censureren (uiteraard met inachtneming van/respect voor de geldende lokale wetgeving). 
  • In het geval van bleeps: Vertaal de gecensureerde uitdrukkingen minder uitgesproken. Doe geen veronderstellingen over welke woorden zijn gebruikt. (Zie Mixing: Bleeps voor mixspecificaties.)
 • Gevoelige en inclusieve terminologie
  • Inclusie en diversiteit ('I&D') zijn erg belangrijk voor Netflix. Hoewel we aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt, leren we nog steeds hoe we onze wensen en verwachtingen beter kunnen overbrengen op de nasynchronisatiecommunity. Wanneer I&D-onderwerpen in onze content voorkomen, biedt het Netflix Dubbing Team begeleiding en ondersteuning om onze kijkers niet te beledigen. Bij titels die we niet proactief begeleiden, verwachten we dat ze een creatieve aanpak naar ons toe volgen.
 • Gevestigde intellectuele eigendom en franchises
  • Sommige van onze series zijn of zullen worden gebaseerd op gevestigde intellectuele eigendom ('IP', Intellectual Property) die is vertaald voor andere vormen van content (zoals videogames en boeken). Bij bepaalde titels geeft het nasynchronisatieteam aan welke bronnen moeten worden gebruikt als belangrijkste referentie om over de hele linie consistent te blijven. Bij titels waarvoor we geen referenties of richtlijnen verstrekken, verwachten we van onze partners dat ze proactief onderzoeken en bepalen wat het beste werkt voor de content in hun respectieve taal.
 • Research
  • Een aanzienlijk deel van de en unscripted en non-fictiecontent bevat taalgebruik dat niet altijd alledaags is. We willen onze studiopartners aanmoedigen vertalers en adapters in te zetten met de benodigde kennis/ervaring voor deze titels en/of hen uitvoerige research te laten verrichten zodat onze nagesynchroniseerde versies dezelfde verbale expertise bevatten. Dit houdt ook in dat de regisseur, acteurs en alle overige betrokkenen op de hoogte moeten zijn van de juiste uitspraak en betekenis van speciale termen en onderwerpen. Neem contact op met het lokale nasynchronisatieteam om samen te werken en kennis en context te delen voor de beste resultaten.
 • Archiefbeelden
  • In het algemeen hoeven archiefbeelden niet te worden nagesynchroniseerd. In plaats daarvan dienen ze te worden voorzien van forced narratives  om de authenticiteit, integriteit en historische bedoeling van de oorspronkelijke archiefcontent te behouden.
  • Alles wat historisch is en buiten de serie/film zelf is gefilmd, wordt doorgaans als archiefmateriaal beschouwd. Voorbeelden van vaak gebruikt archiefmateriaal zijn: opgenomen audio van bekentenissen/telefoongesprekken, tv-nieuwsbeelden, beelden uit de rechtbank, toespraken van politici of activisten, bestaande IP. Als het onduidelijk is of een tekst of scène archiefmateriaal is, vraag dan advies aan je contactpersoon bij Netflix. 
  • De behandeling van archiefmateriaal kan per titel verschillen, vooral als de hoeveelheid archiefmateriaal onprettig is voor kijkers (met te veel forced narratives om te lezen). Vergeet niet dat elke titel uniek is en dat de contactpersoon bij Netflix bij specifieke titels om een andere werkwijze kan verzoeken. 
  • Vraag Netflix om advies als het onduidelijk is hoe je moet omgaan met archiefmateriaal in een specifieke titel. 
 • Omgang met muziek/songs
  • Songs dienen te worden vertaald en alleen te worden opgenomen in het forced narrative-bestand (niet nagesynchroniseerd) als het plot relevant is en als de rechten zijn verleend. Voorbeeld: 'Wild Wild Country'. Vraag je contactpersoon bij Netflix om toestemming.
 • Omgang met vreemde talen en accenten
  • Voor series met weinig anderstalige dialogen of met belangrijke dialogen voor de verhaallijn wordt een forced narrative-bestand aangemaakt voor de dialoog in de vreemde taal in plaats van een voice-over. (Voorbeeld: 'Dirty Money'. Tijdens de hele aflevering van 'The Maple Syrup Heist' wordt Frans-Canadees gesproken, wat is vertaald via een forced narrative).
  • Als dialogen in andere talen ongeveer 40% of meer van de speelduur uitmaken (zoals in 'Chef's Table'), kunnen deze beter worden overgebracht via VO-nasynchronisatie dan via forced narratives, want te veel forced narratives is onprettig voor kijkers. 
  • Boots geen accenten en/of grammaticafouten na van mensen die een andere taal dan hun moedertaal spreken. Het gebruik van accenten dient over het algemeen te worden vermeden omdat een onjuist uitgevoerd of nagebootst accent als ongevoelig of beledigend kan worden ervaren door bepaalde culturele en/of etnische groeperingen.
  • Vraag Netflix om advies als het onduidelijk is hoe je moet omgaan met dialogen in een vreemde taal of met accenten. 

CASTING EN PRESTATIES VAN STEMACTEURS

 • Creatief directeur
  • We streven naar creatieve supervisie/begeleiding tijdens de opnamesessies van de voicecasting. De dubbing director voor de titel is idealiter aanwezig bij de castingsessies. Als dit echter niet mogelijk is vanwege conflicterende agenda's of een andere omstandigheid, dienen onze nasynchronisatiepartners een tweede casting of dubbing director toe te wijzen voor voicecasting-opnames en de regie van deze sessies niet over te laten aan de geluidstechnicus of het studiopersoneel. 
 • Leeftijd en gender
  • Het is de bedoeling dat onze nagesynchroniseerde versies zo goed mogelijk overeenkomen met de manier waarop de deelnemers op het scherm worden neergezet. We willen zeker weten dat de stemacteurs zo worden gecast dat de originele deelnemers op het scherm tot hun recht komen. We dringen er bij onze nasynchronisatiepartners sterk op aan om talent met dezelfde leeftijd en hetzelfde gender te casten zodat de stemmen zo natuurlijk mogelijk overeenkomen en de authenticiteit van de originele versie wordt vastgelegd. 
 • Voicematching en uitvoering
  • Het mooiste is als beide doelstellingen worden bereikt, maar soms is dat niet mogelijk. Voice matching is belangrijk, maar een immersieve beleving voor onze kijkers heeft de hoogste prioriteit. Als een overeenkomende stem en een goede uitvoering niet tegelijkertijd door één stemacteur/-actrice kunnen worden gerealiseerd, heeft de beste uitvoering prioriteit om de meest geloofwaardige beleving voor onze kijkers te creëren. Dubbing directors en partners worden in dergelijke situaties zo nodig begeleid door het Netflix Dubbing Team. 
  • Stem de energie/toon van de OV op elkaar af. 
    • Documentaires: Bepaal naar eigen oordeel de toon en het spreektempo, alsmede de benodigde snelheid en tijd voor de vertaling. De toon en de balans dienen consistent aan te sluiten bij de content.
    • Unscripted: Bepaalde unscripted titels vragen om een energiekere uitvoering vanwege de aard van de content (zoals kookseries, wedstrijden). Gebruik je gezonde verstand bij dergelijke beslissingen over de toon en het ritme van de spreker.
 • Gevestigde stemmen 
  • We geven altijd de voorkeur aan talent dat al eerder een deelnemer heeft ingesproken in voorgaande seizoenen of series van Netflix-content. Als een stemacteur/-actrice dezelfde deelnemer op het scherm heeft ingesproken in onze series, verwachten we dat die stem wordt gebruikt in de productie, tenzij Netflix anderszins aangeeft.
 • Uitspraak en uitvoering
  • We willen zeker weten dat alle dialogen verstaanbaar genoeg en gemakkelijk te begrijpen zijn, maar dat mag niet ten koste van de acteerprestaties gaan. Het is prima als de uitspraak niet perfect is. De uitspraak moet zo natuurlijk mogelijk zijn en de vertolking moet aansluiten bij de deelnemers op het scherm. 
 • Reacties
  • Volgens onze richtlijnen voor VO-nasynchronisatie verwachten we niet dat reacties (zoals lachen, non-verbale geluiden, huilen, enz.) worden opgenomen. Neem niets op wat niet als dialoog wordt beschouwd.

OPNAMES

 • Voorversterkers
  • Het gebruik van analoge of digitale preamps is toegestaan. Als de voorkeur uitgaat naar analoog, zorg dan dat er geen hoorbare ruis ontstaat wanneer de versterking wordt verhoogd tot het gewenste opnameniveau.
 • Microfoons 
  • We raden het gebruik van condensatormicrofoons met een groot diafragma ten zeerste aan. Idealiter wordt een verhalend geluid geboden en we zijn van mening dat deze microfoons de beleving bieden die we zoeken bij nasynchronisatie in VO-stijl.
 • DAW's
  • Elk professioneel DAW op de markt is toegestaan. We rekenen erop dat onze nasynchronisatiepartners professionele software gebruiken die aansluit bij hun workflows en technische best practices. 
 • Verwerking vóór opname
  • We raden ten zeerste aan geen dynamische processor (EQ, Compressie, Limiting, Noise-gate, De-Esser) te gebruiken tijdens het opnameproces om de dialogen zo zuiver mogelijk vast te leggen en soundmixers ruimte te bieden om het geluid naar wens te bewerken. Een laagafvalfilter is toegestaan, zolang deze niet boven 100 Hz komt. 

EDITING

 • Geluiden
  • Hoorbare geluiden, zoals tongklikken en speeksel, dienen tijdens het editingproces te worden verwijderd, tenzij de oorspronkelijke uitvoering dit vereist.
 • Handmatig en plug-ins
  • Beide methoden worden aangemoedigd. Het gebruik van plug-ins voor ruisonderdrukking is toegestaan, zolang dit niet ten koste van de kwaliteit van de opgenomen audio gaat. 
 • Audiosynchronisatie
  • We raden editing aan de hand van de audioreferentie aan, zodat de originele audio 1-3 seconden te horen is voordat de nagesynchroniseerde dialoog begint. De nagesynchroniseerde dialoog dient te eindigen op hetzelfde moment als de OV.
 • Fades
  • Voor dialoog-editors is het heel handig om in elke dialoog gebruik te maken van fade-in en fade-out. De opgenomen ruis zoals achtergrondgeluid of de mate van voorversterking is misschien niet merkbaar tijdens het opname- en montageproces, maar kan ongewenste ruis vormen tijdens het mixen.

MIXEN

 • Dialoogniveaus
  • De nagesynchroniseerde versies moeten overeenkomen met de geluidsniveaus van de OV. Als de opname- en montagerichtlijnen worden gevolgd, hoeven soundmixers de nagesynchroniseerde dialogen niet te pushen en luider te maken dan wat door de OV is voorgeschreven. Voor een consistente balans van de dialogen raden we soundmixers aan gebruik te maken van mengpanelen of consoles voor niveau-automatisering in plaats van dynamische processors die het natuurlijke geluid dat we beogen, zouden kunnen aantasten. 
 • Dynamische bewerking 
  • EQ
    • Met egalisatie kunnen ongewenste frequenties worden verwijderd en afgezwakt en/of gewenste frequenties in de dialogen worden benadrukt. Egalisatie mag niet worden beschouwd als een manier om slechte opnames te compenseren. Daarom moedigen we soundmixers aan om egalisatie niet te veel te gebruiken voor dit soort doeleinden.
  • Compressie
    • Compressie is toegestaan zolang de dynamiek van de dialogen er niet noemenswaardig onder lijdt. We verwachten dat de dialogen natuurlijk klinken en raden soundmixers aan de volumeniveaus in balans te brengen via automatisering alvorens compressie te gebruiken als hulpmiddel. 
  • Futzes 
    • In zeer speciale gevallen vragen we onze partners om een futz-effect toe te voegen voor non-fictiecontent met archiefmateriaal (bijvoorbeeld televisie- of radio-uitzendingen), met een speciale bewerking of een speciaal effect om een deelnemer te anonimiseren, enz. Wanneer futzes specifiek voor VO worden aangevraagd, verwachten we dat de soundmixers de futzes zoveel mogelijk laten overeenkomen met de OV. 
 • Printmaster (dipping)
  • De door ons verstrekte PM-tracks dienen te worden gebruikt voor mixing. Tijdens VO-mixing kan het best de originele audio worden gedipt zodat de nagesynchroniseerde dialoog kan worden beluisterd. We verwachten de dips alleen wanneer er een nagesynchroniseerde dialoog verschijnt. Ze moeten zo gelijkmatig mogelijk zijn zodat ze geen drop in de audiotrack lijken. Het gebruik van gate/side-chain plug-ins is toegestaan, zolang de overgangen naadloos zijn en niet storen. 
 • Optionele tracks
  • Bij bepaalde titels verstrekt het nasynchronisatieteam optionele tracks voor non-fictiecontent. We adviseren onze nasynchronisatiepartners om de optionele tracks naar eigen goeddunken te gebruiken, zolang de opgenomen dialogen naadloos aansluiten bij de meegeleverde optionele tracks. Het Netflix Dubbing Team verstrekt creatieve en technische richtlijnen wanneer de optionele tracks moeten worden gebruikt voor specifieke doeleinden. 
 • Mix minus
  • Verwijder de stems van de verteller niet en maak geen gebruik van een mix-minustrack, tenzij Netflix specifiek daarom vraagt. In documentaires vertelt de verteller bijvoorbeeld vaak zijn of haar verhaal (in de eerste persoon). Als de stem van de verteller behouden blijft, blijft de authenticiteit van de content behouden. Dit is een heel andere functie dan een verteller in de derde persoon, die kan worden vervangen door een lokale stem. 
 • Bleeps
  • De bleep in de voice-over mag niet worden nagebootst. Zorg dat de bleep in de originele mix hoorbaar blijft om de creatieve intentie ervan over te brengen. 

TRAILERS

 • Als het vertragingseffect van 1-2 seconden lastig behouden kan blijven door de manier waarop de trailer is geknipt, is het toegestaan om de VO te synchroniseren met de oorspronkelijke dialoog.
 • Als VO-nasynchronisatie verwarring veroorzaakt door de manier waarop de trailer is geknipt, neem dan contact op met je contactpersoon bij Netflix om de beste aanpak te bespreken. 
 • De nasynchronisatiestijl (bijvoorbeeld VO voor interviews, lipsynchronisatie voor herhalingen) moet overeenkomen met de lange vorm.
 • Archiefmateriaal en dialogen in een andere taal dan de brontaal mogen niet worden nagesynchroniseerd. Hiervoor moeten forced narratives worden gebruikt. Als een andere aanpak vereist is, geeft Netflix hiervoor instructies.

Kwaliteitscontrole

 • Vóór de eindoplevering aan Netflix dient de nasynchronisatiestudio de titel af te tekenen om te garanderen dat de nasynchronisatie voldoet aan de hoge creatieve verwachtingen. 

RESOURCES

Community van Helpcentrum voor partners (diverse onderwerpen, waaronder omgang met gevoelige onderwerpen - inloggen vereist)

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful