Welcome to the Netflix Partner Help Center. Have a question or need help with an issue? Send us a ticket and we'll help you to a resolution.

Globalne pripovjedače povezujemo s lokalnim glasovnim talentima kako bi svi gledatelji mogli uživati u inovacijama i autentičnosti.

 

PRIJEVOD/ADAPTACIJA

 • Kolokvijalizmi
  • Želimo da se naša publika poveže sa sadržajem koji gleda i da poruka odjekne istom namjerom kao i originalna verzija („OV”). Osim ako sadržaj nije povijesni ili se upotreba jezika u OV razlikuje od načina na koji ljudi govore danas, predlažemo prevoditeljima sinkronizacije da upotrebljavaju kolokvijalni jezik kad sadržaj to opravdava. 
 • Cenzura
  • Naša je misija u sinkroniziranim verzijama ispoštovati izvornu kreativnu namjeru u što većoj mjeri. Dijalog (uključujući psovke) treba prikazati što je moguće vjernije, bez upotrebe dijalekta ili riječi koje bi inače unijele razinu opscenosti koja se ne podrazumijeva u sadržaju. Osobe koje prilagođavaju sadržaj za sinkronizaciju snažno potičemo da ne ublažavaju ili cenzuriraju psovke ili vulgarne riječi koje se upotrebljavaju u OV (uz pridržavanje/poštivanje lokalnih zakona). Ako niste sigurni ili imate nedoumice o tome kako prilagoditi određeni jezik na svojem teritoriju, razgovarajte s voditeljem naslova.
  • Ako postoji zvučna cenzura: Cenzurirane psovke prevedite na blaži način. Nemojte pretpostavljati koja je psovka upotrebljena (pogledajte Miksanje: specifikacije zvučne cenzure za miksanje).
 • Osjetljivi i inkluzivni pojmovi
  • Uključivost i raznolikost („UiR”) Netflixovi su prioriteti i iako smo postigli značajan napredak, još uvijek učimo kako bolje komunicirati svoje potrebe i očekivanja zajednici koja se bavi sinkronizacijom. Kad se UiR teme pojave u našem sadržaju, Netflixov tim za sinkronizaciju pružit će smjernice i podršku kako bismo bili sigurni da na najbolji mogući način predstavljamo izvorne likove. Ako za naslove ne dajemo reference ili smjernice, očekujemo da će naši partneri za sinkronizaciju proaktivno voditelju naslova uputiti pitanja, preporuke ili nedoumice u vezi s time što učiniti s osjetljivim jezikom ili UiR temama na njihovom području.
 • Uspostavljeno intelektualno vlasništvo i franšize
  • Neke od naših serija temelje se ili će se temeljiti na uspostavljenom intelektualnom vlasništvu („IV”) koje je prevedeno za druge oblike sadržaja (videoigre, knjige). Za odabrane naslove tim za sinkronizaciju navest će koji se izvori trebaju upotrijebiti kao ključne reference kako bi bili dosljedni u cijelosti. Ako za naslove ne dajemo reference ili smjernice, očekujemo da naši partneri proaktivno istraže i definiraju što će za sadržaj najbolje funkcionirati na njihovom jeziku. 
 • Istraživanje
  • U znatnom dijelu nefikcijskog sadržaja i sadržaja bez scenarija upotrebljava se vokabular specifičan za temu koji nije nužno na uobičajenom jeziku. Želimo potaknuti da prevoditelji i osobe zadužene za prilagodbu koje rade na takvom sadržaju imaju postojeće znanje/iskustvo i/ili da opsežno istražuju kako bi bili sigurni da ista razina verbalne stručnosti postoji u našim sinkroniziranim verzijama. 
 • Arhivski snimci
  • Arhivski snimci općenito ne bi trebali biti sinkronizirani, već presnimljeni naracijom kako bi se zadržala autentičnost, cjelovitost i povijesna namjera sadržaja arhivskog izvora.
  • Sve što je povijesno i snimljeno izvan samog filma/serije obično se smatra arhivskim materijalom. Primjeri najčešće upotrebljavane arhivske građe jesu: snimljeni audiozapisi s priznanja / telefonskih poziva, snimci TV vijesti, sudski snimci, govori političara ili aktivista, postojeće IV. Ako nije jasno je li izjava/scena arhivska, za savjet se obratite Netflixovu predstavniku. 
  • Postupanje s arhivom može se razlikovati od jezika do jezika. Na vašem se teritoriju možda preferira sinkronizacija arhive, osobito ako postoji visok postotak arhivskih materijala koji može poremetiti gledateljev doživljaj (previše naracije za čitanje). Imajte na umu da je svaki naslov jedinstven i da Netflixov predstavnik može zatražiti drugačiju obradu određenih naslova.
 • Obrada glazbe/pjesme
  • Pjesme treba prevesti i uključiti u datoteku naracije (ne sinkronizirati) samo ako je zaplet relevantan i ako su prava dodijeljena. Primjerice, „Wild Wild Country”: dopuštenje za pjesmu od zatražite od Netflixova predstavnika.
 • Obrada stranog jezika i naglasci
  • Za emisije u kojima je strani dijalog rijedak ili ima značajnu važnost za radnju, kreirat će se datoteka naracije za strani dijalog za razliku presnimavanja glasom (npr.: „Dirty Money”: kanadski francuski govori se u cijeloj epizodi „The Maple Syrup Heist” koja je prevedena s pomoću naracije).
  • Ako dijalog na stranom jeziku čini otprilike 40 % ili više trajanja (npr. „Chef's Table”), taj dijalog bilo bi bolje prenijeti sinkronizacijom umjesto naracijom jer bi previše naracije uzrokovalo isprekidano iskustvo.
  • Nemojte oponašati naglaske i/ili gramatičke pogreške govornika koji ne govore svojim materinjim jezikom. Općenito treba izbjegavati upotrebu naglasaka jer se netočno primijenjen/oponašan naglasak može smatrati neosjetljivim ili uvredljivim za određene kulturne i/ili etničke skupine.\
  • Zatražite savjet od Netflixa ako vam nije jasno kako obraditi strane dijaloge ili naglaske.

ODABIR GLASOVA I IZVEDBA

 • Dob i spol
  • Cilj je da sinkronizirana verzija što bliže odgovara osobama koje se prikazuju na zaslonu i želimo osigurati da se glasovni talenti biraju u skladu s time kako bi se ispoštovala izvorna izvedba osoba na zaslonu. Snažno potičemo naše partnere za sinkronizaciju da odaberu talente prema odgovarajućoj i relevantnoj dobi i spolu kako bi se ostvario najbolji prirodni spoj glasova. 
 • Usklađivanje glasova i izvedba
  • Idealno je postići oba atributa, no to ponekad možda nije realno. Podudaranje glasa je važno, ali naš je prvi prioritet stvoriti impresivno iskustvo za našu publiku. Ako se usklađivanje glasa i izvedbe ne može ostvariti upotrebom jednog glasovnog talenta, prioritet ćemo dati što boljoj izvedbi kako bi publika mogla uživati u vjerodostojnom iskustvu. Redatelji i partneri za sinkronizaciju u takvim će situacijama po potrebi dobiti smjernice Netflixova tima za sinkronizaciju. Uskladite energiju/ton OV. 
    • Dokumentarci: Pri određivanju tona i ritma govornika, kao i brzine i vremena potrebnog za prijevod, pokušajte doći do što bolje procjene. Trebao bi postojati dosljedan ton i ravnoteža kako bi se poštivao sadržaj.
    • Sadržaj bez scenarija: Neki naslovi bez scenarija mogu imati energičniju izvedbu zbog prirode sadržaja (npr. emisije o kuhanju, natjecanja). Pokušajte donijeti što bolju prosudbu kada donosite odluke o tonu i ritmu govornika.
 • Postojeći glasovi 
  • Za Netflixov sadržaj uvijek želimo razmotriti osiguravanje talenta koji je ranije posudio glas glumcu iz prethodnih sezona ili serija. Ako je u našim serijama glasovni glumac glumio istu osobu na zaslonu, očekujemo da će se taj glas upotrijebiti u produkciji, osim ako Netflix ne naloži drugačije.
 • Izgovor i izvedba
  • Želimo osigurati da svi dijalozi budu lako razumljivi, ali ne želimo da glumačka izvedba bude ugrožena zbog toga. U redu je imati nesavršen izgovor. Izgovor bi trebao biti što prirodniji, a izvedba bi trebala odgovarati izvedbi glumaca na zaslonu. 
 • Reakcije
  • Prema našim smjernicama za VO sinkronizaciju, ne očekuje se snimanje reakcija (smijeh, reakcijska buka, plač itd.). Nemojte snimati ništa što se ne smatra dijalogom.\

SNIMANJE

 • Predpojačala
  • Prihvatljiva je upotreba analognih ili digitalnih predpojačala. Ako se upotrebljavaju analogna predpojačala, pobrinite se da se pri pojačavanju na željenu razinu snimanja ne generira zvučni šum. 
 • Mikrofoni 
  • Snažno potičemo upotrebu kondenzatorskih mikrofona s velikom membranom. Idealno je pružiti zvuk naracije i smatramo da ti mikrofoni pružaju iskustvo koje tražimo u sinkronizaciji u VO stilu.
 • DAW-ovi
  • Prihvatljivi su svi profesionalni DAW-ovi na tržištu. Pouzdamo se da će naši partneri za sinkronizaciju upotrebljavati profesionalni softver koji odgovara njihovim radnim procesima i najboljim tehničkim praksama. 
 • Obrada prije snimanja
  • Izričito preporučujemo da se tijekom snimanja ne upotrebljava nikakav dinamički procesor (EQ, Compression, Limiting, Noise-gate, De-Esser) kako bi snimljeni dijalozi bili što čišći i kako bi se mikserima zvuka ostavio prostor za manipulaciju zvukom prema potrebi. Low cut filtar je prihvatljiv pod uvjetom da nije iznad 100 Hz. 

UREĐIVANJE

 • Šumovi
  • Čujne zvukove kao što je lupkanje jezikom i zvuk sline treba ukloniti tijekom uređivanja ako to ne zahtijeva izvorna izvedba.
 • Ručno i dodaci
  • Potiču se oba pristupa. Upotreba dodataka za uklanjanje šuma prihvatljiva je pod uvjetom da postupak ne utječe na kvalitetu snimljenog zvuka. 
 • Sinkronizacija zvuka
  • Preporučujemo uređivanje prema audio referencama kako biste omogućili da se izvorni zvuk čuje 1 – 3 sekunde prije početka sinkroniziranog dijaloga. Sinkronizirani dijalog trebao bi završiti u isto vrijeme kad i OV.
 • Isčezavanje
  • Za urednike dijaloga idealno je u svakom dijalogu upotrijebiti fade-in i fade-out. Uhvaćeni šumovi, primjerice ton u prostoriji ili pojačanje predpojačala, možda neće biti primjetni tijekom postupka snimanja i uređivanja, ali mogu predstavljati neželjeni šum tijekom miksanja. 

MIKSANJE

 • Razine dijaloga
  • Sinkronizirane verzije trebaju odgovarati razinama zvuka OV. Ako se pridržavate smjernica za snimanje i montažu, mikseri zvuka neće morati pojačavati sinkronizirane dijaloge i učiniti ih glasnijim od onoga što nalaže OV. Kako bi dijalozi bili dosljedni i uravnoteženi, potičemo miksere zvuka da upotrijebe kontrolere za miksiranje ili konzole za automatizaciju razine umjesto bilo kakvih dinamičkih procesora koji bi potencijalno mogli utjecati na prirodan zvuk kojem težimo. 
 • Dinamička obrada 
  • EQ
    • Ekvilizacija je sredstvo za uklanjanje i ublažavanje neželjenih frekvencija i/ili naglašavanje poželjnih frekvencija u dijalozima. Ekvilizacija se ne bi trebala smatrati postupkom za kompenzaciju snimki lošije kvalitete i stoga miksere zvuka potičemo da ne upotrebljavaju pretjerano ekvilizaciju u takve svrhe.
  • Kompresija
    • Kompresija je prihvatljiva sve dok to ne utječe značajno na dinamiku dijaloga. Očekujemo da dijalozi zvuče prirodno i mikserima zvuka predlažemo da uravnoteže razine s automatizacijom glasnoće prije no što upotrijebe kompresiju kao resurs. 
  • Futz efekti 
    • U vrlo posebnim slučajevima od naših ćemo partnera tražiti da dodaju futz efekt za nefikcijski sadržaj koji sadrži arhivske snimke (npr. TV/radijske emisije), obrađen je na poseban način ili je potrebno anonimizirati sudionika itd. Kada se futz efekti posebno traže za VO, očekujemo da mikseri zvuka futz efekte što više usklade s OV. 
 • Print master (utišavanje)
  • PM zapisi koje nudimo trebali bi se upotrijebiti za potrebe miksanja. Najbolja praksa za VO miksanje jest utišati izvorni zvuk kako bi publika mogla poslušati sinkronizirani dijalog. Utišavanje se očekuje samo kad se pojavi sinkronizirani dijalog i kad on treba biti što glatkiji kako se ne bi doživio kao pad u zvučnom zapisu. U redu je upotrijebiti gate/side-chain dodatke pod uvjetom da su prijelazi besprijekorni i da ne ometaju. 
 • Dodatni zapisi
  • Za odabrane naslove tim za sinkronizaciju pružit će dodatne zapise za nefikcijski sadržaj. Našim partnerima za sinkronizaciju savjetujemo da dodatne zapise upotrebljavaju prema vlastitom nahođenju dok god se snimljeni dijalozi besprijekorno mogu kombinirati s dodatnim zapisima. Netflixov tim za sinkronizaciju dat će kreativne i tehničke upute kad se dodatni zapisi trebaju upotrijebiti u posebne svrhe. 
 • Miks-minus naracija
  • Ako ne postoji izričita uputa, nemojte uklanjati naratora / upotrebljavati miks-minus zapise. Na primjer, u dokumentarcima narator često priča svoju priču (kao narator u prvom licu) te se zadržavanjem njegovog glasa čuva autentičnost sadržaja. To se uvelike razlikuje od sveznajućeg naratora u trećem licu koji se može zamijeniti lokalnim glasom.
 • Zvučna cenzura
  • U sinkronizaciji nemojte rekreirati zvučnu cenzuru. Neka se zvučni signal u izvornom miksu čuje kako biste prenijeli kreativnu namjeru. 

NAJAVE

 • Ako način montaže najave otežava zadržavanje efekta kašnjenja od 1 – 2 sekunde, prihvatljiva je VO sinkronizacija s izvornim dijalogom.
 • Ako VO sinkronizacija stvara neugodno iskustvo zbog načina montaže najave, obratite se Netflixovu predstavniku i razgovarajte o najboljem pristupu. 
 • Stil sinkronizacije (npr. VO za intervjue, sinkronizacija usana za rekreiranje itd.) trebao bi odgovarati dugoj formi.
 • Sinkronizacijom se ne bi smjele presnimavati arhivske snimke ni dijalozi na stranom jeziku (tj. dijalog koji nije na izvornom jeziku). Za te slučajeve treba upotrijebiti naraciju. Ako je potrebna drugačija obrada, to će biti navedeno u uputama.

RESURSI

Smjernice za uključivi i osjetljivi jezik (potražite svoj jezik)

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful