Welcome to the Netflix Partner Help Center. Have a question or need help with an issue? Send us a ticket and we'll help you to a resolution.

TABLE OF CONTENT

     ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ/ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

     ΚΑΣΤ ΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

     ΕΓΓΡΑΦΗ

     ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

     ΜΙΞΑΡΙΣΜΑ

     ΤΡΕΪΛΕΡ

     ΠΗΓΕΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ/ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 • Καθομιλουμένη
  • Επιθυμία μας είναι το κοινό μας να ταυτίζεται με το περιεχόμενο που παρακολουθεί και το μήνυμα να έχει την ίδια απήχηση με την πρωτότυπη έκδοσή του ("OV"). Εάν το περιεχόμενο δεν είναι εποχής ή η χρήση της γλώσσας στην πρωτότυπη έκδοση δεν διαφέρει από τον τρόπο που μιλάει ο κόσμος στις μέρες μας, συστήνουμε στους μεταφραστές της μεταγλώττισης να χρησιμοποιούν την καθομιλουμένη, όταν κάτι τέτοιο δικαιολογείται από το περιεχόμενο. 
 • Λογοκρισία

  • Αποστολή μας είναι να σεβόμαστε τον δημιουργικό στόχο του πρωτοτύπου όσο το δυνατό περισσότερο στις μεταγλωττισμένες εκδόσεις μας. Ο διάλογος (συμπεριλαμβανομένων των υβριστικών στοιχείων) πρέπει να αποτυπώνεται όσο το δυνατό πιο πιστά, χωρίς τη χρήση διαλέκτων ή λέξεων που θα συνιστούσαν κάποιον βαθμό χυδαιολογίας που δεν υπονοεί το περιεχόμενο. Παροτρύνουμε σθεναρά όσους προσαρμόζουν τον διάλογο για μεταγλώττιση να μην αμβλύνουν ή λογοκρίνουν τυχόν ύβρεις ή βωμολοχίες που χρησιμοποιούνται στην πρωτότυπη έκδοση (με σεβασμό και συμμόρφωση προς τους νόμους της περιοχής). Εάν δεν είστε βέβαιοι ή προβληματίζεστε σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής κάποιου συγκεκριμένου διαλόγου στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο για τον Τίτλο.
  • Αν υπάρχουν "μπιπ": Αμβλύνετε τις λογοκριμένες ύβρεις στη μετάφραση. Αποφύγετε τις εικασίες σχετικά με το τι ακριβώς έχει χρησιμοποιηθεί. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Mix: Μπιπ για προδιαγραφές μιξαρίσματος.) 

 • Ευαίσθητη και συμπεριληπτική ορολογία

  • Η συμπερίληψη και η διαφορετικότητα ("I&D") αποτελούν προτεραιότητες για τη Netflix και, αν και έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο, εξακολουθούμε να ερευνούμε ακόμα το πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και τις προσδοκίες μας στην κοινότητα της μεταγλώττισης. Όταν προκύπτουν ζητήματα για τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα στο περιεχόμενό μας, η ομάδα μεταγλώττισης της Netflix θα παρέχει οδηγίες και υποστήριξη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι σεβόμαστε το κοινό μας. Για τους τίτλους για τους οποίους δεν θα παρέχουμε υλικό αναφοράς ή οδηγίες, οι συνεργάτες μεταγλώττισης θα πρέπει να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο για τον Τίτλο από την πλευρά τους για τυχόν ερωτήσεις, προτάσεις ή προβληματισμούς σχετικά με την προσέγγιση της ευαίσθητης φρασεολογίας ή με ζητήματα συμπερίληψης και διαφορετικότητας στην περιοχή τους.

 • Υφιστάμενη πνευματική ιδιοκτησία και franchise

  • Ορισμένες εκπομπές μας αποτελούν ή βασίζονται σε υφιστάμενη πνευματική ιδιοκτησία ("IP") που έχει μεταφραστεί για άλλες μορφές περιεχομένου (βιντεοπαιχνίδια, βιβλία κ.λπ.). Για επιλεγμένους τίτλους, η ομάδα μεταγλώττισης θα παρέχει τις πηγές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως βασικό υλικό αναφοράς, προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι ομοιόμορφο σε όλο το περιεχόμενο. Για τους τίτλους για τους οποίους δεν θα παρέχουμε υλικό αναφοράς ή οδηγίες, οι συνεργάτες μας θα πρέπει να διεξάγουν έρευνα και να εντοπίζουν την κατάλληλη φρασεολογία για το περιεχόμενο στην αντίστοιχη γλώσσα. 
 • Έρευνα

  • Ορισμένες ταινίες και σειρές μας χρησιμοποιούν λεξιλόγιο που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο θέμα και δεν αποτελεί απαραίτητα μέρος της κοινής καθομιλουμένης. Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε τους μεταφραστές και τους υπεύθυνους προσαρμογής που εργάζονται στο εν λόγω περιεχόμενο να έχουν ήδη γνώση/εμπειρία ή/και να διεξάγουν εκτενή έρευνα, ώστε να διασφαλίζουν αντίστοιχο επίπεδο τεχνογνωσίας στον λόγο στις μεταγλωττισμένες εκδόσεις. 

 • Αρχειακό υλικό
  • Σε γενικές γραμμές, το αρχειακό υλικό δεν πρέπει να μεταγλωττίζεται, αλλά να καλύπτεται από κείμενα επί της οθόνης, ώστε να διατηρείται η αυθεντικότητα, η ακεραιότητα και ο δημιουργικός στόχος του περιεχομένου της αρχειακής πηγής.
  • Καθετί ιστορικό που έχει γυριστεί εκτός της ίδιας της ταινίας/σειράς συνήθως θεωρείται αρχειακό υλικό. Παραδείγματα αρχειακού υλικού που χρησιμοποιούνται συχνά είναι: ηχογραφημένες ομολογίες / τηλεφωνικές κλήσεις, υλικό από τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, λήψεις από δίκες, ομιλίες πολιτικών ή ακτιβιστών, υφιστάμενο περιεχόμενο με πνευματικά δικαιώματα. Εάν δεν είναι σαφές αν κάποιος διάλογος ή κάποια σκηνή προέρχεται από αρχειακό υλικό, συμβουλευτείτε τον εκπρόσωπο της Netflix. 
  • Η προσέγγιση του αρχειακού υλικού ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη γλώσσα. Στην περιοχή σας μπορεί να προτιμάται η μεταγλώττιση του αρχειακού υλικού, ειδικά αν υπάρχει πολύ μεγάλος όγκος αρχειακού υλικού που μπορεί να διαταράξει την εμπειρία του θεατή (με πολλά κείμενα επί της οθόνης προς ανάγνωση). Να θυμάστε ότι κάθε τίτλος είναι μοναδικός και μπορεί να ζητηθεί διαφορετικός χειρισμός από τον εκπρόσωπο του Netflix για συγκεκριμένους τίτλους.
 • Προσέγγιση μουσικής/τραγουδιών

  • Τα τραγούδια μεταφράζονται και συμπεριλαμβάνονται στο αρχείο κειμένων επί της οθόνης (δεν μεταγλωττίζονται) μόνο αν σχετίζονται με την υπόθεση και αν έχουν εκχωρηθεί τα δικαιώματα, π.χ. "Άγρια Πολιτεία". Παρακαλείσθε να ζητάτε άδεια για την απόδοση των τραγουδιών από τον εκπρόσωπό σας στο Netflix.
 • Προσέγγιση ξένης γλώσσας και προφορές

  • Σε προγράμματα με ξενόγλωσσους διαλόγους, οι οποίοι είτε εμφανίζονται σποραδικά είτε σχετίζονται με την υπόθεση, θα δημιουργείται αρχείο κειμένων επί της οθόνης για την ξενόγλωσση ομιλία αντί να καλύπτονται με σπικάζ (π.χ.: "Βρόμικο Χρήμα": υπάρχει διάσπαρτη ομιλία σε καναδικά Γαλλικά στο επεισόδιο "Η ληστεία του σιροπιού σφενδάμου", η οποία αποδόθηκε με κείμενα επί της οθόνης.)
  • Αν οι ξενόγλωσσοι διάλογοι αντιστοιχούν στο 40% και άνω της συνολικής διάρκειας (π.χ. "Στο Τραπέζι του Σεφ"), καλύτερα να αποδίδονται με μεταγλώττιση παρά με κείμενα επί της οθόνης, καθώς τα πολυάριθμα κείμενα επί της οθόνης υποβιβάζουν την ποιότητα της εμπειρίας.

  • Μην αναπαράγετε προφορές ή/και σολοικισμούς ομιλητών που μιλούν άλλη γλώσσα από τη μητρική τους. Η χρήση συγκεκριμένης προφοράς πρέπει να αποφεύγεται γενικώς, γιατί η ανακριβής χρήση/μίμηση προφοράς μπορεί να εκληφθεί ως αναισθησία/προσβολή προς συγκεκριμένες πολιτιστικές/εθνοτικές ομάδες.

  • Να ζητάτε την καθοδήγηση του Netflix, εάν δεν είναι σαφές πώς να χειριστείτε ξενόγλωσσους διαλόγους ή προφορές.

ΚΑΣΤ ΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 • Ηλικία και φύλο

  • Σκοπός είναι οι μεταγλωττισμένες εκδόσεις να αποτυπώνουν όσο πιο πιστά γίνεται τον τρόπο που οι συμμετέχοντες επί της οθόνης παρουσιάζονται και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα φωνητικά ταλέντα επιλέγονται αναλόγως, προκειμένου να γίνεται σεβαστό το πρωτότυπο με τους συμμετέχοντες επί της οθόνης. Ενθαρρύνουμε τους συνεργάτες μεταγλώττισης να επιλέγουν ταλέντα με κατάλληλη και σχετική ηλικία και φύλο, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή φωνητική συμφωνία.
 • Συμφωνία φωνής και ερμηνεία

  • Το ιδανικό θα ήταν να επιτευχθούν και τα δύο, αλλά ορισμένες φορές μπορεί κάτι τέτοιο να μην είναι ρεαλιστικό. Η συμφωνία φωνής είναι σημαντική, αλλά προτεραιότητά μας είναι να δημιουργήσουμε μια καθηλωτική εμπειρία για το κοινό μας. Εάν η συμφωνία φωνής και ερμηνείας με το πρωτότυπο δεν είναι δυνατή ταυτόχρονα από έναν ηθοποιό, δίνουμε προτεραιότητα στην αποτύπωση της καλύτερης ερμηνείας, προκειμένου να προσφέρουμε την πιο πιστευτή εμπειρία στο κοινό. Σε αυτήν την περίπτωση, οι σκηνοθέτες και οι συνεργάτες μεταγλώττισης θα λαμβάνουν οδηγίες από την ομάδα μεταγλώττισης της Netflix, αν απαιτείται. Πρέπει επίσης η ενέργεια και ο τόνος να συμφωνεί με την πρωτότυπη έκδοση.
    • Ντοκιμαντέρ: Να καθορίζετε ορθολογικά τον τόνο και τον ρυθμό του ομιλητή, καθώς και την ταχύτητα και τον απαιτούμενο χρόνο για τη μετάφραση. Με σεβασμό προς το περιεχόμενο, ο τόνος και η ισορροπία θα πρέπει να έχουν ομοιομορφία.

    • Άνευ σεναρίου: Κάποια προγράμματα άνευ σεναρίου ίσως χρήζουν πιο εκφραστικής απόδοσης λόγω της φύσης του περιεχομένου (π.χ. εκπομπές μαγειρικής, διαγωνισμοί). Καθορίζετε όπως κρίνετε καλύτερα τον τόνο και τον ρυθμό του ομιλητή. 

 • Καθιερωμένες φωνές 

  • Θέλουμε πάντα να διασφαλίζουμε ταλέντα που έχουν εργαστεί σε έναν χαρακτήρα προηγούμενων σεζόν ή σειρών σε περιεχόμενο του Netflix. Εάν ένας ηθοποιός φωνής υποδύεται τον ίδιο συμμετέχοντα επί της οθόνης στις εκπομπές μας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή, εκτός εάν ζητήσει το αντίθετο η Netflix.
 • Προφορά και παράδοση

  • Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι διάλογοι θα είναι κατανοητοί, χωρίς όμως να γίνονται συμβιβασμοί στην ερμηνεία του ηθοποιού. Επιτρέπεται η εκφορά να μην είναι τέλεια κατά την εγγραφή. Η προφορά θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο φυσική και η παράδοση πρέπει να συμφωνεί με τις ερμηνείες των συμμετεχόντων επί της οθόνης. 
 • Αντιδράσεις

  • Σύμφωνα με τις οδηγίες μεταγλώττισης OV, οι αντιδράσεις (γέλια, θόρυβοι αντίδρασης, κλάματα κ.λπ.) δεν πρέπει να καταγράφονται. Μην καταγράφετε τίποτα που δεν θεωρείται διάλογος.

ΕΓΓΡΑΦΗ

 • Προενισχυτής

  • Η χρήση αναλογικού ή ψηφιακού προενισχυτή είναι αποδεκτή. Εάν προτιμάται ο αναλογικός, φροντίστε να μην παράγεται θόρυβος κατά την αύξηση του ήχου στα επιθυμητά επίπεδα εγγραφής. 
 • Μικρόφωνα

  • Ενθαρρύνουμε τη χρήση μικροφώνων condenser μεγάλου διαφράγματος. Ιδανικά, πρέπει να παρέχεται ήχος τύπου αφήγησης και πιστεύουμε ότι αυτά τα μικρόφωνα προσφέρουν την εμπειρία που επιθυμούμε σε μεταγλώττιση στιλ VO.
 • Ψηφιακά συστήματα επεξεργασίας ήχου (DAW)

  • Αποδεκτά είναι όλα τα επαγγελματικά συστήματα DAW στην αγορά. Βασιζόμαστε στους συνεργάτες μεταγλώττισης για τη χρήση επαγγελματικού λογισμικού που να συμμορφώνεται με τη ροή εργασίας τους και τις βέλτιστες τεχνικές πρακτικές. 
 • Επεξεργασία πριν από την εγγραφή

  • Συστήνουμε να μη χρησιμοποιείτε δυναμικούς επεξεργαστές (EQ, Compression, Limiting, Noise-gate, De-Esser) κατά τις εγγραφές, προκειμένου να αποτυπώνετε τους διαλόγους όσο πιο καθαρά γίνεται και να δίνεται η δυνατότητα στους τεχνικούς επεξεργασίας ήχου να χειρίζονται τον ήχο ανάλογα με τις ανάγκες. Ένα φίλτρο low cut είναι αποδεκτό, αρκεί να μην υπερβαίνει τα 100 Hz. 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

 • Θόρυβοι

  • Οι θόρυβοι που ακούγονται, όπως ο ήχος της γλώσσας και των σάλιων, πρέπει να αφαιρούνται κατά την επεξεργασία, εκτός εάν το απαιτεί η πρωτότυπη ερμηνεία.
 • Μη αυτόματη κατάργησης θορύβου / Plug-In
  • Και οι δύο λύσεις είναι αποδεκτές. Η χρήση plug-in κατάργησης θορύβου είναι αποδεκτή, αρκεί η διαδικασία να μην επηρεάζει την ποιότητα του ήχου που καταγράφεται. 
 • Συγχρονισμός ήχου

  • Συνιστούμε επεξεργασία σε αντιπαράθεση με την αναφορά ήχου, ώστε να μπορεί ο πρωτότυπος ήχος να ακούγεται για 1-3 δευτερόλεπτα προτού ξεκινήσει ο μεταγλωττισμένος διάλογος. Ο μεταγλωττισμένος διάλογος πρέπει να τελειώνει ταυτόχρονα με την πρωτότυπη έκδοση.
 • Βαθμιαία εμφάνιση/υποχώρηση (fade)

  • Ιδανικά, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας διαλόγων πρέπει να χρησιμοποιούν fade-in και fade-out σε κάθε διάλογο. Ο θόρυβος που καταγράφεται, όπως ο τόνος του χώρου ή η ένταση προενισχυτή μπορεί να μη διακρίνονται κατά την εγγραφή και την επεξεργασία, αλλά μπορεί να εμφανίζει ανεπιθύμητο θόρυβο κατά τη διαδικασία του μιξάρισμα του ήχου. 

ΜΙΞΑΡΙΣΜΑ

 • Επίπεδα διαλόγου

  • Οι μεταγλωττισμένες εκδόσεις πρέπει να συμφωνούν ως προς τα επίπεδα ήχου με την πρωτότυπη έκδοση. Εάν ακολουθούνται οι οδηγίες εγγραφής και επεξεργασίας, οι τεχνικοί επεξεργασίας ήχου δεν θα χρειάζεται να επεμβαίνουν στους μεταγλωττισμένους διαλόγους και να καθιστούν την έντασή τους πιο υψηλή σε σχέση με ό,τι ορίζει η πρωτότυπη έκδοση. Προκειμένου οι διάλογοι να έχουν ομοιομορφία και ισορροπία, ενθαρρύνουμε τους τεχνικούς επεξεργασίας ήχου να χρησιμοποιούν ελεγκτές μιξαρίσματος ή κονσόλες για αυτοματισμό των επιπέδων και όχι τυχόν δυναμικούς επεξεργαστές που θα μπορούσαν πιθανόν να επηρεάσουν τον φυσικό ήχο που θέλουμε. 
 • Δυναμική επεξεργασία 

  • Ισοστάθμιση
   • Η ισοστάθμιση είναι μια λύση αφαίρεσης και άμβλυνσης των ανεπιθύμητων συχνοτήτων ή/και των επιθυμητών από πλευράς προφοράς συχνοτήτων στους διαλόγους. Η ισοστάθμιση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως διαδικασία διόρθωσης ατελών εγγραφών και, επομένως, ενθαρρύνουμε τους τεχνικούς επεξεργασίας ήχου να μη χρησιμοποιούν υπερβολικά την ισοστάθμιση για τέτοιους λόγους. 

  • Συμπίεση

   • Η συμπίεση είναι αποδεκτή, αρκεί η δυναμική των διαλόγων να μην επηρεάζεται σημαντικά. Επιθυμούμε ο ήχος των διαλόγων να είναι φυσικός και προτείνουμε στους τεχνικούς επεξεργασίας ήχου να εξισορροπούν τα επίπεδα με αυτοματισμό έντασης, προτού καταφύγουν στη συμπίεση. 

  • Φιλτραρισμένα εφέ

   • Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, θα απαιτείται από τους συνεργάτες μας να προσθέτουν φιλτραρισμένα εφέ σε μη μυθοπλαστικό περιεχόμενο που περιέχει αρχειακό υλικό (π.χ. τηλεόραση / ραδιοφωνική εκπομπή), περιεχόμενο που έχει υποστεί επεξεργασία ή έχει εφέ για ανωνυμοποίηση κάποιου συμμετέχοντα κ.λπ. Όταν απαιτούνται συγκεκριμένα φιλτραρισμένα εφέ για την πρωτότυπη έκδοση, οι τεχνικοί επεξεργασίας ήχου πρέπει να ακολουθούν την πρωτότυπη έκδοση ως προς τα φιλτραρισμένα εφέ όσο πιο πιστά γίνεται. 

 • Τελικό μάστερ (μείωση έντασης)

  • Τα PM track που παρέχουμε πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς μιξαρίσματος. Η βέλτιστη πρακτική για μιξάρισμα VO είναι να μειώνεται η ένταση στον πρωτότυπο ήχο, ώστε να μπορεί να ακούγεται ο μεταγλωττισμένος διάλογος από το κοινό. Η μείωση αυτή πρέπει να γίνεται όταν εμφανίζεται μεταγλωττισμένος διάλογος και πρέπει να γίνεται όσο το δυνατό πιο ομαλά, ώστε να μη γίνεται αντιληπτή ως πτώση στο track ήχου. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε plugin πύλης/sidechain, αρκεί οι αλλαγές να είναι αρμονικές και να μην αποσπούν την προσοχή. 
 • Προαιρετικά track

  • Για ορισμένους τίτλους, η ομάδα μεταγλώττισης θα παρέχει προαιρετικά track για μη μυθοπλαστικό περιεχόμενο. Συνιστούμε στους συνεργάτες μεταγλώττισης να χρησιμοποιούν τα προαιρετικά track κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, αρκεί οι καταγεγραμμένοι διάλογοι να ενώνονται αρμονικά με τα παρεχόμενα προαιρετικά track. Η ομάδα μεταγλώττισης της Netflix θα παρέχει δημιουργικές και τεχνικές οδηγίες, σε περίπτωση που τα προαιρετικά track πρέπει να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένους σκοπούς. 
 • Αφήγηση mix-minus

  • Εκτός αν δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες, μην αφαιρείτε τα ηχητικά σήματα της αφήγησης και μην κάνετε χρήση mix-minus. Για παράδειγμα, σε ντοκιμαντέρ όπου ο αφηγητής διηγείται την ιστορία του (αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο), η διατήρηση της φωνής του εξασφαλίζει την πιστότητα του περιεχομένου. Πρόκειται για μια πολύ διαφορετική προσέγγιση από τον παντογνώστη αφηγητή σε τρίτο πρόσωπο που μπορεί να αντικατασταθεί από μια τοπική φωνή 
 • Μπιπ

  • Μην αναπαράγετε το μπιπ στο σπικάζ. Αφήνετε το μπιπ της πρωτότυπης μίξης να ακούγεται, για να μεταφέρετε τη δημιουργική ιδέα. 

ΤΡΕΪΛΕΡ

 • Εάν ο τρόπος που έχει γίνει το μοντάζ σε ένα τρέιλερ δυσκολεύει τη διατήρηση ενός εφέ καθυστέρησης 1-2 δευτερολέπτων, είναι αποδεκτός ο συγχρονισμός του VO με τον πρωτότυπο διάλογο.

 • Εάν οι μεταγλωττίσεις VO δημιουργούν μια ενοχλητική εμπειρία, λόγω του μοντάζ του τρέιλερ, απευθυνθείτε στον εκπρόσωπο της Netflix για να συζητήσετε περί της βέλτιστης προσέγγισης. 

 • Το στιλ μεταγλώττισης (π.χ. VO για συνεντεύξεις, συγχρονισμός χειλιών για αντιδράσεις κ.λπ.) πρέπει να είναι ομοιόμορφο.

 • Η μεταγλώττιση δεν πρέπει να καλύπτει το αρχειακό υλικό και τον ξενόγλωσσο διάλογο (δηλαδή οποιονδήποτε διάλογο πέραν της γλώσσας-πηγής). Αυτά θα καλύπτονται με κείμενα επί της οθόνης. Θα παρέχονται οδηγίες, εάν απαιτείται άλλη προσέγγιση.

ΠΗΓΕΣ

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful