Welcome to the Netflix Partner Help Center. Have a question or need help with an issue? Send us a ticket and we'll help you to a resolution.

TABLE OF CONTENT

     FORDÍTÁS/ADAPTÁCIÓ

     SZINKRONSZÍNÉSZEK KIVÁLASZTÁSA ÉS ELŐADÁS

     FELVÉTEL

     SZERKESZTÉS

     KEVERÉS

     ELŐZETESEK

     FORRÁSOK

FORDÍTÁS/ADAPTÁCIÓ

 • Köznyelv
  • Azt szeretnénk, hogy közönségünk átélje a nézett tartalmat, és annak üzenete az eredeti változattal (EV) azonos módon legyen átérezhető. Hacsak a műsor nem történelmi darab, vagy az EV nyelvhasználata nem tér el az emberek által manapság beszélt nyelvtől, azt javasoljuk, hogy a szinkronfordítók a köznyelvet használják, ha a tartalom ezt indokolja. 
 • Cenzúra
  • Célunk, hogy a szinkronizált változatokkal a lehető legnagyobb mértékben tartsuk tiszteletben az eredeti kreatív szándékot. A párbeszédet (beleértve a durva beszédet is) a lehető leghűségesebben kell visszaadni, dialektus vagy olyan szavak használata nélkül, amelyek egyébként a tartalomban nem tükröződő obszcenitást mutatnának be.Kifejezetten javasoljuk a szinkronadaptereknek, hogy ne enyhítsék vagy cenzúrázzák az EV-ben használt szitkozódást vagy káromkodást (a helyi törvények betartásával/tiszteletével). Ha nem biztos abban, vagy aggályai vannak azzal kapcsolatban, hogy miként adaptáljon bizonyos nyelvezetet a saját területén, további konzultáció végett forduljon a műsorfelelőshöz.
  • Sípolás esetén: Fordítsa enyhébb módon a cenzúrázott kifejezéseket. Kerülje azt a feltételezést, hogy milyen kifejezést használtak. (Lásd Keverés: Keverési specifikációk sípolás esetén.)
 • Érzékeny és inkluzív terminológia
  • A befogadás és sokszínűség a Netflix prioritásai közé tartozik, és bár jelentős haladást értünk el, még mindig van mit tanulnunk arról, hogyan kommunikálhatjuk jobban igényeinket és elvárásainkat a szinkronközösséggel. Amikor befogadás és sokszínűség témák jelennek meg a tartalomban, a Netflix szinkroncsapata útmutatást és támogatást nyújt annak érdekében, hogy az eredeti karaktereket a lehető legjobb módon jelenítsük meg. Azoknál a műsoroknál, amelyeknél nem adunk referenciát vagy útmutatást, szinkronpartnereinktől elvárjuk, hogy az érzékeny nyelvezetet vagy a befogadást és sokszínűséget érintő kérdésükkel, javaslataikkal vagy aggályaikkal proaktívan forduljanak a műsorfelelőshöz a témák saját területükön történő kezelésével kapcsolatban.
 • Megállapított szellemi tulajdon és franchise
  • Egyes műsoraink olyan, már megállapított szellemi tulajdonon („IP”) alapulnak vagy fognak alapulni, amelyet más tartalomtípusokhoz (videójátékokhoz, könyvekhez) fordítottak le. A kiválasztott műsorok esetében a szinkroncsapat dönti el, hogy mely forrásokat kell kulcsfontosságú hivatkozási alapként használni az egységesség érdekében. Azoknál a műsoroknál, amelyekre nem adunk hivatkozásokat vagy útmutatást, azt várjuk partnereinktől, hogy proaktívan keressék és határozzák meg, mi a nyelvükön a tartalomhoz legmegfelelőbb megoldás. 
 • Kutatás
  • Ismeretterjesztő és forgatókönyv nélkül készült műsoraink jó része a témára jellemző olyan szókincset használ, amely nem feltétlenül van jelen a köznyelvben. Arra szeretnénk ösztönözni az ilyen tartalmakon dolgozó fordítókat és adaptálókat, hogy vagy rendelkezzenek az ehhez szükséges tudással/tapasztalattal, és/vagy végezzenek kiterjedt kutatást annak érdekében, hogy biztosítható legyen, hogy szinkronizált változataink az eredetivel egyenértékű verbális szakértelemmel rendelkeznek. 
 • Archív felvételek
  • Általánosságban elmondható, hogy az archív felvételeket nem szabad szinkronizálni, hanem erőltetett felirat (forced narrative) formájában kell átadni, hogy megőrizzék az archív forrástartalom hitelességét, integritását és történelmi szándékát.
  • Általában archív anyagnak számít minden olyan jelenet, amely történelmi és a filmen/sorozaton kívül került felvételre. Gyakran használt archív anyagok például: vallomások/telefonhívások hangfelvétele, televíziós hírműsorok részletei, bírósági ülések felvétele, politikusok vagy aktivisták beszéde, meglévő IP. Ha nem egyértelmű, hogy egy sor/jelenet archivált-e, kérjen tanácsot a Netflix képviselőjétől. 
  • Az archívum kezelése nyelvenként eltérő lehet. Előfordulhat, hogy az ön területén inkább szinkronizálják az archívumokat, különösen akkor, ha az archiválás nagy mennyisége megzavarhatja a nézői élményt (túl sok erőltetett felirat [forced narrative] esetén). Ne feledjük, hogy minden produkció egyedi eset, így előfordulhat, hogy egyes produkciók más-más elbánásban részesülnek.
 • Zene/dal kezelése
  • A dalokat csak akkor fordítsuk és írjuk be a erőltetett felirat (forced narrative) fájlba (ne a szinkronba), ha a cselekmény szempontjából lényegesek, és rendelkezésünkre állnak a dal fordításának jogai. Pl.: Wild Wild Country. Jóváhagyásért forduljunk Netflix képviselőnkhöz.
 • Idegen nyelvek és akcentusok kezelése
  • Azon produkciók esetén, amelyekben csak szórványosan használnak idegen nyelvet, vagy amelyekben az idegen nyelv használata fontos a cselekmény szempontjától, az idegen nyelvű részek fordításának a erőltetett felirat (forced narrative) fájlba kell bekerülniük, nem pedig magába a hangalámondásba. (Pl.: Dirty Money: a The Maple Syrup Heist című epizódban többször beszélnek kanadai franciául, ennek fordítására erőltetett felirat formájában került sor.)
  • Olyan produkciók esetén, ahol az idegen nyelv a tartalom hosszának több mint 40%-át teszi ki (pl.: Chef’s Table), az idegen nyelvű párbeszédnél a szinkronizálást alkalmazzuk, ne feliratozzuk, mivel ilyen mennyiségű felirat már rontaná a nézői élményt.
  • Ne reprodukáljunk olyan akcentusokat és/vagy nyelvtani hibákat, amelyeket a beszélők akkor ejtenek, amikor nem a saját anyanyelvükön beszélnek. Az akcentusokat lehetőleg ne utánozzuk, mivel egy rosszul használt/rosszul imitált akcentust az adott kulturális, illetve etnikai csoportok érzéketlennek, sőt akár sértőnek is érezhetnek.
  • Ha bizonytalanok vagyunk abban, mit tegyünk egy idegen nyelvű párbeszéddel vagy akcentussal, kérjük a Netflix képviselőnk tanácsát.

SZINKRONSZÍNÉSZEK KIVÁLASZTÁSA ÉS ELŐADÁS

 • Életkor és nem
  • A cél az, hogy szinkronizált változataink a lehető legpontosabban tükrözzék a képernyőn megjelenő résztvevők ábrázolását, és szeretnénk biztosítani, hogy a hangtehetséget úgy válogatjuk, hogy tiszteletben tartjuk a képernyőn megjelenő résztvevők eredeti játékát. Nyomatékosan bátorítjuk szinkronpartnereinket, hogy a megfelelő és releváns életkornak és nemnek megfelelően válogassák ki a szereplőket a legjobb természetes hangegyezés elérése érdekében. 
 • Hangegyezés és előadás
  • Mindkét tulajdonság elérése lenne az ideális, de nem feltétlenül reális megoldás. A hangegyeztetés fontos, de elsődleges feladatunk, hogy magával ragadó élményt nyújtsunk közönségünk számára. Ha egy szinkronszínész nem tudja egyszerre elérni a hang és az előadás összhangját, akkor a legjobb előadás megörökítését helyezzük előtérbe, hogy a közönség számára a leghitelesebb élményt nyújtsuk. A szinkronrendezőket és partnereket szükség szerint a Netflix szinkroncsapata irányítja az ilyen helyzetekben. Egyeztesse az energiát/hangszínt az eredeti változattal. 
    • Dokumentumfilmek: Járjunk el legjobb belátásunk szerint, mikor meghatározzuk a szereplő hangnemét és beszédritmusát, valamint a fordított szöveg előadásához szükséges tempót és hosszt. A tartalom tiszteletben tartása érdekében a hangnemnek és egyensúlynak következetesnek kell lennie.
    • Forgatókönyv nélküli műsorok: Egyes forgatókönyv nélküli műsorok a tartalom jellegéből adódóan energikusabb teljesítményt érdemelhetnek (pl. főzőműsorok, versenyek). Kérjük, a lehető legjobb tudása alapján hozza meg a beszélő hangnemére és ritmusára vonatkozó döntéseket.
 • Már meglévő hangok 
  • Mindig szeretjük fontolóra venni azokat a tehetségeket, akik a Netflix műsoraiban korábban már megszólaltatták a képernyőn látható szereplőt. Ha egy szinkronszínész több éve ugyanazt a szereplőt alakítja műsorainkban, akkor elvárjuk, hogy azt a hangot használják fel a produkcióban, hacsak a Netflix másképp nem dönt.
 • Kiejtés és előadás
  • Szeretnénk biztosítani, hogy az összes párbeszéd kellően érthető a könnyű érthetőséghez, de nem akarjuk, hogy emiatt a színészi előadás sérüljön. Elfogadható a nem tökéletes kiejtés. A kiejtésnek a lehető legtermészetesebbnek kell lennie, és a megjelenítésnek meg kell egyeznie a képernyőn megjelenő színészi teljesítménnyel. 
 • Reakciók
  • Az EV szinkronizálási irányelveink szerint a reakciókat (nevetés, reakciózaj, sírás stb.) nem kell rögzíteni. Kérjük, ne rögzítsen semmit, ami nem tekinthető párbeszédnek.

FELVÉTEL

 • Előerősítők
  • Az analóg vagy digitális előerősítők használata elfogadható. Ha a preferencia analóg, győződjön meg arról, hogy nem keletkezik hallható zaj, amikor az erősítést a kívánt felvételi szintre emeli. 
 • Mikrofonok
  • Kifejezetten javasoljuk a nagy membrános kondenzátormikrofonok használatát. Az ideális megoldás a narrációs típusú hangzás, és úgy gondoljuk, hogy ezek a mikrofonok azt az élményt nyújtják, amelyet az EV stílusú szinkronban keresünk.
 • DAW
  • A piacon található bármilyen professzionális DAW elfogadható. Szinkronpartnereinkre támaszkodunk, hogy olyan professzionális szoftvereket alkalmazzanak, amelyek megfelelnek a munkafolyamataiknak és a legjobb műszaki gyakorlatoknak. 
 • Előfelvételi folyamat
  • Kifejezetten javasoljuk, hogy ne használjon dinamikus processzort (EQ, Compression, Limiting, Noise-gate, De-Esser) a felvétel során, hogy a párbeszédeket a lehető legtisztábban rögzítse, és helyet hagyjon a hangkeverőknek, hogy szükség szerint manipulálhassák a hangot. Az alacsony vágású szűrő mindaddig elfogadható, amíg nem haladja meg a 100 Hz-et. 

SZERKESZTÉS

 • Zajok
  • Az olyan hallható zajokat, mint a nyelvkattintás vagy nyáladzás, el kell távolítani a szerkesztési folyamat során, hacsak az eredeti előadás nem kívánja meg.
 • Manuális feldolgozás és plug-inek
  • Mindkét megközelítés támogatott. A zajeltávolító beépülő modulok használata mindaddig elfogadható, amíg a folyamat nem befolyásolja a rögzített hang minőségét. 
 • Hangszinkron
  • Javasoljuk, hogy a hangreferenciával szemben végezze a szerkesztést, lehetővé téve, hogy az eredeti hang hallható legyen 1-3 másodpercig, mielőtt a szinkronizált párbeszéd elkezdődik. A szinkronizált párbeszédnek az EV-vel egy időben kell véget érnie.
 • Elhalkulás
  • Ideális a párbeszédszerkesztők számára, hogy minden párbeszédben alkalmazzák a be- és kiúsztatást. A rögzített zaj, mint például a szobahang vagy az előerősítés, nem biztos, hogy észrevehető a felvételi és szerkesztési folyamat során, de nemkívánatos zajt jelenthet a keverési folyamat során. 

KEVERÉS

 • Párbeszédszintek
  • A szinkronizált változatnak meg kell felelnie az EV hangszintjének. Ha betartják a felvételi és szerkesztési irányelveket, a hangkeverőknek nem lesz szükségük arra, hogy a szinkronizált párbeszédeket erősítsék, és hangosabbá tegyék annál, mint amit az EV diktál. Annak érdekében, hogy a párbeszédek következetesek és kiegyensúlyozottak legyenek, azt javasoljuk, hogy a hangkeverők keverővezérlőket vagy konzolokat használjanak a szintautomatizáláshoz a dinamikus processzorok helyett, amelyek potenciálisan befolyásolhatják a természetes hangzást, amelyre törekszünk. 
 • Dinamikus feldolgozás 
  • EQ
   • A kiegyenlítés a nem kívánt frekvenciák eltávolítására és lágyítására és/vagy a kívánt frekvenciáknak a párbeszédekben való kiemelésére szolgáló megoldás. A kiegyenlítést nem szabad olyan eljárásnak tekinteni, amely a minőségileg nem megfelelő felvételek kompenzálására szolgál, ezért azt javasoljuk a hangkeverőknek, hogy csak mérsékelten használják a kiegyenlítést ilyen célokra.
  • Tömörítés
   • A tömörítés mindaddig elfogadott, amíg a párbeszédek dinamikáját nem befolyásolja számottevően. Elvárásunk a természetes hangzású párbeszéd, és azt javasoljuk, hogy a hangkeverők hozzák egyensúlyba a hangerőt a hangerő-automatizálással, mielőtt a tömörítést használnák megoldásnak. 
  • Futze 
   • Nagyon különleges esetekben megkérjük partnereinket, hogy adjanak hozzá futz-effektust olyan ismeretterjesztő tartalmakhoz, amelyek archív felvételeket tartalmaznak (pl. tévé-/rádióadás), speciális kezeléssel vagy effektussal rendelkeznek a résztvevők anonimizálására stb. Amikor kifejezetten EV-hez kérünk futze-t, az az elvárásunk, hogy a hangkeverők az EV-vel a lehető legszorosabban állítsák összhangba a futze-t. 
 • Print Master (mártás)
  • Az általunk biztosított PM-sávokat keverési célokra kell használni. Az EV-keverés legjobb gyakorlata az eredeti hang bemerítése, ami lehetővé teszik, hogy a közönség hallhassa a szinkronizált párbeszédet. A merítések csak akkor elvártak, amikor megjelenik a szinkronizált párbeszéd, és a lehető legsimábbnak kell lenniük, hogy ne úgy észleljék őket, mint a hangsáv esését. Elfogadható a gate/side-chain beépülő modulok használata, amennyiben az átmenetek zökkenőmentesek és nem zavaróak. 
 • Opcionális sávok
  • Bizonyos műsorok esetén a szinkroncsapat opcionális sávot biztosít az ismeretterjesztő tartalmakhoz. Azt tanácsoljuk szinkronpartnereinknek, hogy saját belátásuk szerint használják az opcionális sávokat mindaddig, amíg a rögzített párbeszédek zökkenőmentesen keverednek az opcionális sávokkal. A Netflix szinkroncsapata kreatív és technikai utasításokat ad, amikor az opcionális sávokat konkrét célokra kell felhasználni. 
 • Mix-Minus narráció
  • Hacsak kifejezetten nem kérik erre, ne távolítsa el a narráció sávját/ne használja a mix-minus sávot. A narrátor például sok dokumentumfilmben a saját történetét meséli el (a narrátor egyes szám, első személyben beszél), így a hangjának megtartásával hitelesebbé tesszük a történetmesélést. Ez teljesen más eset, mint amikor egy mindentudó narrátor harmadik személyben beszél, ilyenkor helyettesíthetjük a narrátor hangját a lokalizált tartalom narrátorával. 
 • Sípolás
  • Hangalámondásban ne hozza létre újra a sípolást. Tartsa meg hallhatóan a sípolást az eredeti keverésben, ezzel is kifejezve a kreatív szándékot. 

ELŐZETESEK

 • Ha az előzetes vágás módja megnehezíti az 1-2 másodperces késleltetési effektus megtartását, akkor elfogadható, hogy az EV szinkronizáljon az eredeti párbeszéddel.
 • Ha az EV szinkronjai zavaró zajt keltenek az előzetes vágási módja miatt, forduljon a Netflix képviselőjéhez, hogy megbeszéljék a legjobb megközelítést. 
 • A szinkronstílusnak (pl. EV interjúkhoz, ajakszinkron újraalakításhoz stb.) meg kell egyeznie a hosszú formával.
 • A szinkronoknak nem kell kiterjedniük archív felvételekre és idegen nyelvű párbeszédekre (másnéven a forrásnyelvtől eltérő párbeszédre). Ezeket az eseteket erőltetett feliratok fedik le. Ha eltérő megoldásra van szükség, arról értesítjük.

FORRÁSOK

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful