Welcome to the Netflix Partner Help Center. Have a question or need help with an issue? Send us a ticket and we'll help you to a resolution.

TABLE OF CONTENT

     TŁUMACZENIE I ADAPTACJA

     CASTING GŁOSÓW I WYKONANIE

     NAGRYWANIE

     EDYCJA

     MIKSOWANIE

     ZWIASTUNY

     ZASOBY

TŁUMACZENIE I ADAPTACJA

 • Kolokwializmy
  • Netflix pragnie, aby widzowie angażowali się w oglądane treści, a przekaz był dla każdego tak samo zrozumiały, jak w wersji oryginalnej. Netflix sugeruje, by tłumacze dubbingu używali języka potocznego, o ile treść nie jest programem kostiumowym, a użycie języka w wersji oryginalnej nie odbiega od sposobu, w jaki ludzie rozmawiają współcześnie.
 • Cenzurowanie tekstu
  • Naszą misją jest uhonorowanie w zlokalizowanych wersjach językowych oryginalnego zamysłu twórców w jak największym stopniu. Dialogi (w tym przekleństwa) powinny być oddane tak wiernie, jak to tylko możliwe, bez użycia dialektu lub słów mogących wzmocnić lub złagodzić poziom wulgarności oryginału.  Zdecydowanie zachęcamy partnerów realizujący dubbing, aby nie łagodzić, ani nie cenzurować przekleństw i wulgaryzmów użytych w wersji oryginalnej (z poszanowaniem lokalnego prawa). W razie wątpliwości co do adaptacji wulgaryzmów w danym kraju należy skontaktować się z Kierownikiem ds. Programu.
  • W przypadku wypikania przekleństw (przykrycia piszczącym dźwiękiem): Należy przetłumaczyć ocenzurowane przekleństwa w łagodniejszej formie. Nie należy zakładać, jaki zwrot został użyty. (Patrz Miksowanie: wypikanie przekleństw a specyfikacje miksowania dźwięku).
 • Terminologia wrażliwa i inkluzywna
  • Integracja i różnorodność są traktowane przez Netflix priorytetowo. Poczyniliśmy w tym zakresie znaczne postępy, ale wciąż uczymy się, jak lepiej komunikować społeczności partnerów ds. dubbingu nasze potrzeby i oczekiwania w tym zakresie. Jeśli w naszych materiałach pojawią się tematy związane z integracją i różnorodnością, Zespół Dubbingu Netflix udzieli wskazówek i wsparcia, aby zagwarantować traktowanie z szacunkiem naszych odbiorców. W przypadku programów, dla których nie zapewniamy wskazówek, oczekujemy, że partnerzy ds. dubbingu będą zwracać się do Kierownika ds. Programu z pytaniami, zaleceniami lub wątpliwościami dotyczącymi terminologii wrażliwej i tematów dotyczących integracji i różnorodności w swoich krajach.
 • Uznana własność intelektualna i franczyzy
  • Uznana własność intelektualna, przełożona na inne formy treści (gry wideo, książki), stanowi lub będzie stanowić podstawę niektórych naszych programów. W przypadku wybranych programów Zespół Dubbingu wskaże, z jakich źródeł należy korzystać, aby zachować spójność wszystkich treści. W przypadku programów, dla których nie zapewniamy materiałów referencyjnych ani wskazówek, oczekujemy od partnerów ds. dubbingu zapoznania się z tematem i zdecydowania, co będzie najlepsze dla treści w ich języku. 
 • Zapoznanie się z tematem
  • W znacznej części materiałów dokumentalnych i materiałów bez scenariusza pojawia się słownictwo charakterystyczne dla danego tematu, niekoniecznie używane w języku codziennym. Tłumacze i adaptatorzy pracujący nad takimi materiałami powinni posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie lub dogłębnie zbadać temat, aby zapewnić ten sam poziom wiedzy wyrażonej słowami w zlokalizowanych wersjach językowych. 
 • Materiały archiwalne
  • Co do zasady materiały archiwalne nie powinny być dubbingowane. Aby zachować autentyczność, integralność i historyczny zamysł materiałów archiwalnych, należy zastosować napisy Forced Narrative.
  • Za materiały archiwalne uważa się zazwyczaj wszelkie nagrania historyczne oraz nagrania sfilmowane poza danym filmem czy serialem. Typowe przykłady to: nagrania zeznań i rozmów telefonicznych, wiadomości telewizyjne, materiały sądowe, przemówienia polityków lub działaczy, wcześniej zrealizowane filmy i programy telewizyjne itp. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy dana kwestia bądź scena jest archiwalna, należy zwrócić się o poradę do przedstawiciela Netflix. 
  • Sposób postępowania z materiałami archiwalnymi może się różnić w zależności od języka. W niektórych krajach preferuje się dubbing materiałów archiwalnych, zwłaszcza jeśli zbyt duża liczba napisów Forced Narrative mogłaby utrudniać odbiór. Każdy program jest inny i przedstawiciel Netflix może poprosić o odmienne potraktowanie go podczas lokalizacji.
 • Muzyka i piosenki
  • Piosenki należy przetłumaczyć i umieścić w pliku z napisami Forced Narrative (bez dubbingu) tylko wtedy, gdy są istotne dla fabuły i jeśli dysponujemy prawami do nich, np. „Bardzo dziki kraj”. Należy poprosić przedstawiciela Netflix o wyjaśnienie kwestii posiadanych praw do piosenki.
 • Języki obce i akcenty
  • W przypadku programów, w których od czasu do czasu w dialogach pojawiają się istotne dla fabuły kwestie w języku obcym, należy stworzyć osobny plik z napisami Forced Narrative i nie tłumaczyć tych kwestii w nagraniu. (Przykładem może być serial „Brudna forsa”, gdzie w odcinku „The Maple Syrup Heist” pojawiają się dialogi w kanadyjskim francuskim, przetłumaczone za pomocą napisów Forced Narrative). 
  • Jeśli dialogi w języku obcym stanowią około 40% lub więcej czasu programu (jak np. w cyklu dokumentalnym „Chef’s Table”), lepiej oddać je za pomocą dubbingu zamiast napisów Forced Narrative, ponieważ zbyt duża liczba napisów utrudnia odbiór.
  • W nagraniu nie należy odtwarzać akcentów ani błędów gramatycznych popełnianych przez osoby wypowiadające się w innym języku niż ich język ojczysty. Zasadniczo należy unikać naśladowania wszelkich akcentów, ponieważ przez niektóre grupy etniczne czy kulturowe może to być postrzegane jako obraźliwe. 
  • W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie dialogów w języku obcym lub obcego akcentu prosimy o kontakt z Netflix.

CASTING GŁOSÓW I WYKONANIE

 • Wiek i płeć
  • Dążymy do tego, aby zlokalizowane wersje językowe jak najwierniej oddawały prezentację uczestników na ekranie. W związku z tym należy odpowiednio dobrać aktorów dubbingowych, aby uhonorować oryginalny styl mówienia uczestników na ekranie. Zdecydowanie zachęcamy partnerów realizujący dubbing do obsadzania aktorów dubbingowych zgodnie z wiekiem i płcią postaci, aby uzyskać najlepsze naturalne dopasowanie głosu.
 • Dopasowanie głosu i wykonania
  • Osiągnięcie obu tych celów byłoby idealne, ale czasami może nie być możliwe. Dopasowanie głosu jest ważne, ale naszym priorytetem jest zapewnienie odbiorcom angażującego ich doświadczenia. Jeśli nie ma możliwości jednoczesnego dopasowania głosu i wykonania przez jednego aktora dubbingowego, priorytetem jest jak najlepsze wykonanie zapewniające odbiorcom wiarygodne wrażenia. W takich sytuacjach reżyserowie dubbingu i partnerzy realizujący dubbing otrzymają wsparcie od Zespołu Dubbingu Netflix. Należy dopasować energię i ton, aby odpowiadały wersji oryginalnej. 
    • Programy dokumentalne: Przy realizacji nagrania należy optymalnie dobrać ton i rytm głosów, a także szybkość wypowiedzi i czas potrzebny na przetłumaczone kwestie. Należy zachować spójny ton i równowagę w odniesieniu do treści oryginalnych.
    • Programy bez scenariusza: Niektóre spontaniczne wypowiedzi uczestników ze względu na charakter treści (np. programy o gotowaniu, konkursy) mogą wymagać od aktorów większego ładunku emocjonalnego. Należy wówczas optymalnie dobrać ton i rytm głosów.
 • Uznani aktorzy dubbingowi 
  • Zawsze staramy się pozyskać aktorów dubbingowych, którzy już wcześniej użyczyli głosu uczestnikom poprzednich sezonów lub programów Netflix. Jeśli aktor dubbingowy użyczył już głosu danemu uczestnikowi naszych programów, oczekujemy wykorzystania tego samego aktora dubbingowego w kolejnych produkcjach, o ile Netflix nie podejmie innej decyzji.
 • Wymowa i styl mówienia
  • Wszystkie dialogi muszą być zrozumiałe, ale nie może na tym ucierpieć styl mówienia aktora. Nie ma nic złego w niedoskonałościach dykcji. Wymowa powinna być tak naturalna, jak to możliwe, a styl mówienia powinien odpowiadać stylowi uczestnika programu. 
 • Reakcje
  • Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dubbingu VO, nie należy nagrywać reakcji (śmiechu, odgłosów reakcji, płaczu itp.). Nie należy nagrywać niczego, co nie jest uznawane za dialog.

NAGRYWANIE

 • Przedwzmacniacze
  • Dopuszczalne jest użycie przedwzmacniaczy analogowych lub cyfrowych. Jeśli preferowane są przedwzmacniacze analogowe, należy upewnić się, że przy zwiększaniu wzmocnienia do pożądanego poziomu nagrywania nie pojawi się słyszalny szum. 
 • Mikrofony 
  • Zdecydowanie zalecamy korzystanie z mikrofonów pojemnościowych z dużą membraną. Ideałem jest osiągnięcie dźwięku typu narracyjnego, a w naszej ocenie takie mikrofony zapewniają wrażenia, jakie chcemy osiągnąć w dubbingu VO.
 • Programy DAW
  • Dopuszcza się użycie każdego profesjonalnego oprogramowania DAW dostępnego na rynku. Zwracamy się do naszych partnerów realizujący dubbing z prośbą o korzystanie z profesjonalnego oprogramowania, które można dostosować do ich przepływu pracy i najlepszych praktyk technicznych. 
 • Przetwarzanie podczas nagrywania
  • Zdecydowanie zalecamy, aby w procesie nagrywania nie używać żadnych procesorów dynamicznych (korekcja dźwięku, kompresja, limitowanie, bramka szumów, de-esser) i uchwycić dialogi tak czysto, jak to tylko możliwe, pozostawiając realizatorom dźwięku możliwość modyfikacji w razie potrzeby. Filtr górnoprzepustowy jest dopuszczalny, o ile nie przekracza 100 Hz. 

EDYCJA

 • Odgłosy
  • Słyszalne odgłosy, takie jak cmoknięcia i przełykanie śliny, należy usunąć w procesie edycji, chyba że odwzorowują one odgłosy wykonania oryginalnego.
 • Usuwanie ręczne i za pomocą wtyczek
  • Obie metody są zalecane. Używanie wtyczek do usuwania odgłosów jest dopuszczalne, o ile proces ten nie wpływa na jakość nagranego dźwięku. 
 • Synchronizacja dźwięku
  • Zalecamy, aby oryginalny dźwięk był słyszalny przez 1-3 sekundy przed rozpoczęciem dialogu zdubbingowanego. Dialogi zdubbingowane powinny kończyć się w tym samym momencie, w którym kończą się w wersji oryginalnej.
 • Fader
  • Idealnym rozwiązaniem dla montażystów dialogów jest stosowanie fadera na wejściu i wyjściu kwestii. Uchwycone odgłosy, takie jak odgłosy pomieszczenia lub wzmocnienie przedwzmacniacza, mogą pozostać niezauważone podczas procesu nagrywania i edycji, ale mogą stanowić niepożądane szumy podczas procesu miksowania. 

MIKSOWANIE

 • Poziomy głośności dialogów
  • Zlokalizowane wersje językowe powinny odpowiadać poziomom dźwięku w wersji oryginalnej. Jeśli przestrzega się wytycznych w zakresie nagrywania i montażu, realizatorzy dźwięku nie muszą zwiększać głośności zdubbingowanych dialogów względem wersji oryginalnej. Aby zachować spójność i balans dialogów, zachęcamy realizatorów dźwięku do korzystania z mikserów lub konsolet do automatyzacji poziomu dźwięku zamiast procesorów dynamicznych. Te ostatnie mogłyby potencjalnie wpłynąć na naturalność brzmienia, na której nam zależy. 
 • Przetwarzanie dynamiczne 
  • Korekcja dźwięku
   • Korekcja dźwięku służy do usuwania i zmiękczania niepożądanych częstotliwości w dialogach lub akcentowania częstotliwości pożądanych. Nie należy traktować korekcji jako procesu kompensującego słabą jakość nagrań, dlatego zalecamy, aby realizatorzy dźwięku nie wykorzystywali nadmiernie korekcji do takich celów. 
  • Kompresja
   • Kompresja jest akceptowana pod warunkiem, że nie wpływa znacząco na dynamikę dialogów. Oczekujemy, że dialogi będą brzmiały naturalnie. W związku z tym sugerujemy, aby realizatorzy dźwięku przed zastosowaniem kompresji zbalansowali poziomy za pomocą automatyzacji poziomu głośności. 
  • Efekt przefiltrowania głosu 
   • W bardzo szczególnych przypadkach będziemy prosić naszych partnerów o dodanie efektu przefiltrowanego głosu w teściach dokumentalnych zawierających materiały archiwalne (np. programy telewizyjne lub audycje radiowe), w których zastosowano specjalne zabiegi lub efekty w celu zapewnienia anonimowości uczestnika itp. W przypadku zamówienia przefiltrowania głosu VO, oczekujemy od realizatorów dźwięku dopasowania przefiltrowania do wersji oryginalnej.
 • Dźwięk wzorcowy (przyciszenie)
  • Do realizacji dźwięku należy korzystać z dostarczanych przez nas ścieżek z dźwiękiem wzorcowym. Najlepszą praktyką w przypadku miksowania VO jest przyciszenie oryginalnego dźwięku, aby umożliwić odbiorcom odsłuchanie zdubbingowanych dialogów. Przyciszenia oryginalnego dźwięku oczekuje się tylko wtedy, gdy pojawiają się zdubbingowane dialogi. Przyciszenia powinny być płynne, aby nie sprawiały wrażenia nagłego spadku poziomu dźwięku. Dopuszczalne jest użycie wtyczek do bramkowania/kluczujących, o ile przejścia są płynne i nie rozpraszają uwagi. 
 • Ścieżki opcjonalne
  • Dla wybranych programów zespół dubbingu zapewni ścieżki opcjonalne dla treści dokumentalnych. Partnerzy realizujący dubbing mogą korzystać ze ścieżek opcjonalnych według własnego uznania, o ile nagrane dialogi będą płynnie współgrać z udostępnionymi ścieżkami opcjonalnymi. Jeśli ścieżki opcjonalne mają zostać wykorzystane do konkretnych celów, Zespół Dubbingu Netflix zapewni wskazówki kreatywne i techniczne w tym zakresie. 
 • Miks dźwiękowy bez narracji
  • O ile przedstawiciel Netflix wyraźnie nie zalecił innego rozwiązania, nie  należy usuwać ścieżki dźwiękowej z oryginalnym narratorem. Na przykład w filmach dokumentalnych często to narrator opowiada daną historię (jako narrator pierwszoosobowy) i zachowanie jego głosu przydaje filmowi autentyczności. Jest to zupełnie inna funkcja niż wszechwiedzący narrator trzecioosobowy, którego można zastąpić głosem aktora czytającego tłumaczenie.
 • Treści wypikane
  • W VO nie należy odtwarzać wypikania treści wulgarnych, lecz zachować słyszalność pisków w oryginalnym miksie, by zasygnalizować intencje twórców. 

ZWIASTUNY

 • Jeśli sposób montażu zwiastuna utrudnia zachowanie efektu 1-2 sekund opóźnienia, dopuszcza się synchronizację VO z dialogiem oryginalnym.
 • Jeśli sposób montażu zwiastuna powoduje, że VO stwarza nieprzyjemne wrażenie dla odbiorcy, należy skontaktować się z przedstawicielem Netflix, aby wybrać najlepsze rozwiązanie. 
 • Styl dubbingu (np. VO dla wywiadów, synchronizacja ruchu ust z dźwiękiem dla programów rozrywkowych itd.) powinien być zgodny z długim formatem.
 • Nie należy dubbingować materiałów archiwalnych i dialogów w językach obcych, tzn. innych niż język źródłowy programu. W tych przypadkach należy zastosować napisy Forced Narrative. Netflix poinformuje o ewentualnych zmianach powyższych wymagań.

ZASOBY

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Powered by Zendesk